ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о научной, научно-технической и инновационной деятельности             Савет Мiнiстраў
            Рэспублiкi Беларусь

               ПАСТАНОВА

            2 мая 1997 г. N 418

               г.Мiнск


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ ДЗЯРЖАЎНЫМ ВЫШЭЙШЫМ
 АТЭСТАЦЫЙНЫМ КАМIТЭЦЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

===
     ___________________________________________________________
     Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
     Республики Беларусь  от 29 октября  2001 г. N  1556
     (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
     2001 г., N 103, 5/9280) 

 
   Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

   1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб Дзяржаўным вышэйшым
атэстацыйным камiтэце Рэспублiкi Беларусь.

   2. Прызнаць страцiўшымi сiлу:

   пастанову Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 12 лютага
1996 г. N 94 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб Вышэйшым атэстацыйным
камiтэце Рэспублiкi  Беларусь i забеспячэннi  дзейнасцi гэтага
Камiтэта" (Збор указаў Прэзiдэнта i пастаноў Кабiнета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь, 1996 г., N 5, арт.122);
   абзац другi пункта 1 пастановы Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь ад 31 лiпеня 1996 г. N 499 "Аб зацвярджэннi складу пленума
i прэзiдыума Вышэйшага атэстацыйнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь"
(Збор указаў Прэзiдэнта i пастаноў Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь, 1996 г., N 21, арт.533).


 Прэм`ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                 С.Лiнг


                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                     Пастанова Савета Мiнiстраў
                     Рэспублiкi Беларусь
                     02.05.1997 N 418


 ПАЛАЖЭННЕ
 аб Дзяржаўным вышэйшым атэстацыйным
 камiтэце Рэспублiкi Беларусь

   1. Дзяржаўны вышэйшы атэстацыйны камiтэт Рэспублiкi Беларусь
(далей  -  ВАК  Беларусi)  з`яўляецца  рэспублiканскiм органам
дзяржаўнага  кiравання,  якi  праводзiць  дзяржаўную  палiтыку,
ажыццяўляе рэгуляванне i кiраванне ў сферы падрыхтоўкi i атэстацыi
навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў вышэйшай квалiфiкацыi.

   2. ВАК Беларусi ў сваёй дзейнасцi кiруецца заканадаўствам
Рэспублiкi Беларусь, дадзеным Палажэннем i падпарадкоўваецца Савету
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

   3. Асноўнымi задачамi ВАК Беларусi з`яўляюцца:
   забеспячэнне функцыянавання нацыянальнай сiстэмы падрыхтоўкi i
атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў вышэйшай
квалiфiкацыi;
   каардынацыя  дзейнасцi рэспублiканскiх  органаў дзяржаўнага
кiравання, Акадэмii  навук Беларусi, Акадэмii  аграрных навук,
навуковых арганiзацый i вышэйшых навучальных устаноў у частцы
падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў
вышэйшай квалiфiкацыi;
   забеспячэнне адзiных патрабаванняў да ўзроўню навуковай i
навукова-педагагiчнай квалiфiкацыi суiскальнiкаў вучоных ступеняў i
вучоных званняў;
   ажыццяўленне кантролю за выкананнем заканадаўства Рэспублiкi
Беларусь  у  галiне  падрыхтоўкi  i  атэстацыi  навуковых  i
навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi;
   развiццё мiжнароднага супрацоўнiцтва ў галiне падрыхтоўкi i
атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў вышэйшай
квалiфiкацыi.

   4. ВАК Беларусi ў адпаведнасцi з ускладзенымi на яго задачамi:
   аналiзуе стан  i прагназуе развiццё  нацыянальнай сiстэмы
падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў
вышэйшай квалiфiкацыi, прымае меры па яе ўдасканаленню;
   прымае ўдзел у распрацоўцы прагнозаў сацыяльна-эканамiчнага
развiцця дзяржавы ў частцы забеспячэння кадрамi вышэйшай навуковай i
навукова-педагагiчнай квалiфiкацыi;
   удзельнiчае  ў вызначэннi  прыярытэтных напрамкаў развiцця
навуковых даследаванняў;
   распрацоўвае i зацвярджае ва ўстаноўленым парадку наменклатуру
спецыяльнасцей, па якiх прысуджаюцца вучоныя ступенi доктара навук i
кандыдата  навук, а  таксама пералiк  спецыяльнасцей, па якiх
прысвойваюцца вучоныя званнi прафесара i дацэнта ў Рэспублiцы
Беларусь;
   устанаўлiвае сумесна з зацiкаўленымi рэспублiканскiмi органамi
дзяржаўнага кiравання парадак падрыхтоўкi навуковых кадраў вышэйшай
квалiфiкацыi  праз  аспiрантуру,  ад`юнктуру,  дактарантуру  i
суiскальнiцтва;
   стварае, рэарганiзоўвае i  лiквiдуе экспертныя саветы ВАК
Беларусi;
   зацвярджае склад саветаў па абароне дысертацый, што ствараюцца
пры  вышэйшых  навучальных  установах,  навуковых  арганiзацыях
рэспублiкi, незалежна ад iх падпарадкаванасцi i форм уласнасцi, i
праводзiць iх рэгiстрацыю;
   разглядае  хадайнiцтвы саветаў  па абароне  дысертацый аб
прысуджэннi вучонай ступенi доктара навук i прымае па iх рашэннi;
   разглядае  ва  ўстаноўленым  парадку  атэстацыйныя  справы
суiскальнiкаў вучонай ступенi кандыдата навук i зацвярджае рашэннi
саветаў па абароне дысертацый  аб прысуджэннi вучонай ступенi
кандыдата навук;
   разглядае хадайнiцтвы саветаў арганiзацый аб прысваеннi вучоных
званняў прафесара, дацэнта i прымае па iх рашэннi;
   ажыццяўляе   ва   ўстаноўленым   парадку  настрыфiкацыю
(прыраўноўванне)  выдадзеных у  iншых дзяржавах  дакументаў аб
прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi вучоных званняў;
   устанаўлiвае парадак правядзення пераатэстацыi асоб, якiя маюць
вучоныя ступенi i вучоныя званнi iншых дзяржаў, i праводзiць яе;
   зацвярджае апiсанне нацыянальных дыпломаў доктара навук i
кандыдата навук, атэстатаў прафесара i дацэнта, устанаўлiвае парадак
выдачы гэтых i iншых дакументаў;
   вядзе ўлiк абароненых у рэспублiцы дысертацый, праводзiць iх
рэгулярны аналiз i штогод прадстаўляе Савету Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь адпаведную справаздачу;
   стварае банкi даных  аб навуковых i навукова-педагагiчных
работнiках вышэйшай квалiфiкацыi;
   забяспечвае выданне iнфармацыйных матэрыялаў па падрыхтоўцы i
атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў вышэйшай
квалiфiкацыi i вынiках дысертацыйных даследаванняў;
   абменьваецца ва ўстаноўленым парадку матэрыяламi па пытаннях
падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў
вышэйшай квалiфiкацыi з адпаведнымi органамi iншых дзяржаў;
   разглядае звароты юрыдычных асоб  i асобных грамадзян па
пытаннях падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных
работнiкаў вышэйшай квалiфiкацыi, прымае па iх рашэннi;
   фiнансуе ва ўстаноўленым парадку выдаткi саветаў па абароне
дысертацый, створаных пры ўстановах i арганiзацыях, незалежна ад iх
падпарадкаванасцi,  звязаныя з  прысуджэннем вучоных  ступеняў,
кантралюе выкарыстанне iмi гэтых фiнансавых сродкаў;
   складае  зводную  справаздачу  аб  расходаваннi  сродкаў,
прадугледжаных  у  рэспублiканскiм  бюджэце  для  фiнансавання
мерапрыемстваў,  звязаных  з  прысуджэннем  вучоных ступеняў i
прысваеннем вучоных званняў;
   арганiзоўвае захоўванне i здачу ў Дзяржаўны архiў атэстацыйных
спраў па прысуджэнню вучоных ступеняў i прысваенню вучоных званняў;
   можа  выконваць  iншыя  функцыi,  прадугледжаныя  дзеючым
заканадаўствам.

   5. ВАК Беларусi ў межах сваёй кампетэнцыi мае права:
   запытваць  i  атрымлiваць  ва  ўстаноўленым  парадку  ад
рэспублiканскiх органаў дзяржаўнага кiравання, iншых юрыдычных асоб
iнфармацыю  па пытаннях  падрыхтоўкi i  атэстацыi навуковых i
навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi;
   кантраляваць дзейнасць аспiрантур, ад`юнктур, дактарантур i
органаў па прысуджэнню вучоных  ступеняў i прысваенню вучоных
званняў,  створаных  пры  (у)  арганiзацыях,  незалежна ад iх
падпарадкаванасцi i форм уласнасцi;
   адмяняць рашэннi саветаў па абароне дысертацый па прысуджэнню
вучонай ступенi кандыдата навук;
   вырашаць у неабходных выпадках ва ўстаноўленым парадку пытаннi
аб пазбаўленнi саветаў па абароне дысертацый i саветаў арганiзацый
паўнамоцтваў у частцы прысуджэння вучоных ступеняў i прысваення
вучоных званняў;
   пазбаўляць   ва  ўстаноўленым   парадку  навуковых  i
навукова-педагагiчных работнiкаў i iншых асоб вучоных ступеняў i
вучоных званняў, аднаўляць вучоныя ступенi i вучоныя званнi асобам,
якiя неабгрунтавана былi пазбаўлены гэтых ступеняў i званняў;
   праводзiць мiжнародныя i рэспублiканскiя кангрэсы, канферэнцыi,
нарады, семiнары i iншыя мерапрыемствы па пытаннях падрыхтоўкi i
атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў вышэйшай
квалiфiкацыi;
   заахвочваць  работнiкаў  за  значныя  дасягненнi ў галiне
падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных кадраў
вышэйшай квалiфiкацыi.

   6. ВАК Беларусi прымае ва ўстаноўленым парадку нарматыўныя акты
па   пытаннях  падрыхтоўкi   i  атэстацыi   навуковых  i
навукова-педагагiчных работнiкаў вышэйшай квалiфiкацыi, абавязковыя
для выканання ўсiмi юрыдычнымi i фiзiчнымi асобамi. У выпадку
неабходнасцi  такiя  акты  могуць  прымацца  сумесна з iншымi
рэспублiканскiмi органамi дзяржаўнага кiравання.

   7. ВАК Беларусi ўзначальвае Старшыня, якi назначаецца на пасаду
i вызваляецца ад пасады Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь. Старшыня
мае намеснiкаў i галоўнага вучонага сакратара. Колькасць намеснiкаў
Старшынi вызначаецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь. Намеснiкi
Старшынi,  галоўны вучоны  сакратар назначаюцца  на пасаду  i
вызваляюцца ад пасады ва ўстаноўленым парадку.
   На пасады Старшынi, намеснiкаў Старшынi, галоўнага вучонага
сакратара ВАК Беларусi назначаюцца асобы, якiя маюць вучоную ступень
доктара навук.
   Старшыня:
   кiруе дзейнасцю ВАК Беларусi i нясе персанальную адказнасць за
выкананне ўскладзеных на яго функцый;
   размяркоўвае абавязкi памiж намеснiкамi Старшынi i галоўным
вучоным  сакратаром,  кiраўнiкамi  структурных  падраздзяленняў
цэнтральнага апарату ВАК Беларусi;
   зацвярджае рэгламент прэзiдыума ВАК Беларусi;
   зацвярджае структуру i штатны расклад работнiкаў цэнтральнага
апарату ў межах колькасцi i вызначаных ва ўстаноўленым парадку
сродкаў на яго ўтрыманне, а таксама палажэннi аб структурных
падраздзяленнях цэнтральнага апарату ВАК Беларусi;
   у адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам прымае на работу i
звальняе з работы работнiкаў цэнтральнага апарату.

   8.  Прэзiдыум  ВАК  Беларусi  з`яўляецца  яго  галоўным
навукова-атэстацыйным органам.
   Персанальны склад i колькасць членаў прэзiдыума ВАК Беларусi
зацвярджаецца Саветам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь па прадстаўленню
ВАК Беларусi. У яго склад уваходзяць Старшыня (старшыня прэзiдыума),
намеснiкi Старшынi, галоўны вучоны сакратар па пасадзе, вядомыя
вучоныя i навукова-педагагiчныя работнiкi.

   9. У ВАК Беларусi ствараецца калегiя ў складзе Старшынi
(старшыня  калегii),  намеснiкаў  Старшынi,  галоўнага вучонага
сакратара (па пасадзе), iншых работнiкаў гэтага Камiтэта. Колькасць
i персанальны  склад  калегii  зацвярджаецца  Саветам Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь.
   Калегiя ВАК Беларусi разглядае на сваiх пасяджэннях пытаннi
дзейнасцi ВАК Беларусi. Яна можа заслухоўваць iнфармацыю адказных
супрацоўнiкаў  мiнiстэрстваў  i  iншых  рэспублiканскiх органаў
дзяржаўнага кiравання, справаздачы кiраўнiкоў вышэйшых навучальных
устаноў, навуковых арганiзацый, старшыняў экспертных саветаў i
саветаў па абароне дысертацый па пытаннях падрыхтоўкi i атэстацыi
навуковых i навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi.
   Рашэннi калегii праводзяцца ў жыццё загадамi Старшынi ВАК
Беларусi. У выпадках рознагалоссяў памiж Старшынёй i членамi калегii
Старшыня праводзiць сваё рашэнне, аб чым паведамляе Савету Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь. Члены калегii, у сваю чаргу, могуць паведамляць
сваё меркаванне Савету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

   10. Для правядзення навуковай экспертызы дысертацый, разгляду
хадайнiцтваў аб прысуджэннi вучоных ступеняў, прысваеннi вучоных
званняў i iншых пытанняў, аднесеных да кампетэнцыi ВАК Беларусi,
ствараюцца экспертныя саветы па спецыяльнасцях i галiнах навук.
   Экспертныя саветы фармiруюцца з улiкам прапаноў Акадэмii навук
Беларусi,  Акадэмii  аграрных  навук,  мiнiстэрстваў,  iншых
рэспублiканскiх  органаў дзяржаўнага  кiравання, прадпрыемстваў,
устаноў i арганiзацый рэспублiкi, незалежна ад iх падпарадкаванасцi.

   11.  Дзейнасць  ВАК  Беларусi  фiнансуецца  са  сродкаў
рэспублiканскага бюджэту.
   Аплата працы членаў прэзiдыума ВАК Беларусi, якiя не з`яўляюцца
работнiкамi цэнтральнага апарату ВАК Беларусi, членаў экспертных
саветаў ВАК  Беларусi, членаў саветаў  па абароне дысертацый,
апанентаў i экспертаў ажыццяўляецца ва ўстаноўленым парадку.

   12. ВАК Беларусi з`яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з
выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем.


 

<<< Главная страница | < Законодательство о научной, научно-технической и инновационной деятельностиНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России