ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о научной, научно-технической и инновационной деятельности          КАБIНЕТ МIНIСТРАЎ
          РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

            ПАСТАНОВА

         12 лютага 1996 г. N 94


 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ ВЫШЭЙШЫМ АТЭСТАЦЫЙНЫМ
 КАМIТЭЦЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ I ЗАБЕСПЯЧЭННI ДЗЕЙНАСЦI
 ГЭТАГА КАМIТЭТА

===

     ___________________________________________________________
     Постановление утратило силу постановлением Совета Министров
     Республики Беларусь от 2 мая 1997 г. N 418 (Собрание
     декретов, указов Президента и постановлений Правительства
     Республики Беларусь, 1997 г., N 12, ст.428) 

 

    [Изменения и дополнения:
      Постановление Кабинета Министров Республики Беларусь от
     31 июля 1996 г. N 499  (Собрание указов Президента и
     постановлений  Кабинета Министров  Республики Беларусь,
     1996 г., N 21, ст.533) 


   Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

   1. Зацвердзiць прыкладзенае Палажэнне аб Вышэйшым атэстацыйным
камiтэце Рэспублiкi Беларусь.

   2. Вышэйшаму атэстацыйнаму камiтэту Рэспублiкi Беларусь у
месячны тэрмiн унесцi ва ўстаноўленым парадку ў Кабiнет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь прапановы па складу яго пленума, прэзiдыума i
калегii.

   3. Лiчыць неабходным мець у Вышэйшым атэстацыйным камiтэце
Рэспублiкi Беларусь першага намеснiка Старшынi, намеснiка Старшынi i
галоўнага вучонага сакратара, а таксама калегiю з 11 чалавек.

   4.  Мiнiстэрству працы  сумесна з  Мiнiстэрствам фiнансаў
разгледзець пытанне аб магчымасцi аднясення работнiкаў апарату
Вышэйшага атэстацыйнага камiтэта Рэспублiкi Беларусь па ўмовах
аплаты працы да работнiкаў апаратаў мiнiстэрстваў i дзяржаўных
камiтэтаў.

   5. Вышэйшаму атэстацыйнаму камiтэту Рэспублiкi Беларусь сумесна
з Мiнiстэрствам  юстыцыi  i  iншымi  зацiкаўленымi  ўнесцi  ва
ўстаноўленым парадку прапановы аб унясеннi змяненняў i дапаўненняў у
дзеючае заканадаўства ў сувязi з прыняццем дадзенай пастановы.

   6.  Прызнаць страцiўшай  сiлу пастанову  Савета Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь ад 14 лiпеня 1993 г. N 465 "Аб зацвярджэннi
Часовага палажэння аб Вышэйшай атэстацыйнай камiсii пры Савеце
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь" (ЗП Рэспублiкi Беларусь, 1993 г.,
N 20, арт.389).


 Прэм`ер-мiнiстр
 Рэспублiкi Беларусь                  М.Чыгiр


                   ЗАЦВЕРДЖАНА
                   пастановай Кабiнета Мiнiстраў
                   Рэспублiкi Беларусь
                   ад 12 лютага 1996 г. N 94

 ПАЛАЖЭННЕ
 аб Вышэйшым атэстацыйным камiтэце
 Рэспублiкi Беларусь


   1. Вышэйшы атэстацыйны камiтэт Рэспублiкi Беларусь (далей - ВАК
Беларусi) з`яўляецца цэнтральным органам кiравання, якi забяспечвае
функцыянаванне  нацыянальнай  сiстэмы  падрыхтоўкi  i атэстацыi
навуковых i навукова-педагагiчных работнiкаў у частцы прысуджэння iм
вучоных ступеняў i прысваення вучоных званняў.

   2. ВАК Беларусi ў сваёй дзейнасцi кiруецца заканадаўствам
Рэспублiкi  Беларусь, дадзеным  Палажэннем i  падпарадкоўваецца
Кабiнету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.

   3. Асноўнымi задачамi ВАКа Беларусi з`яўляюцца:
   рэалiзацыя дзяржаўнай палiтыкi ў галiне падрыхтоўкi i атэстацыi
навуковых i навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi;
   забеспячэнне  адзiных патрабаванняў  да ўзроўню  навуковай
квалiфiкацыi прэтэндэнтаў на вучоныя ступенi i вучоныя званнi;
   каардынацыя, навукова-метадычнае забеспячэнне i iнспектаванне
дзейнасцi органаў па атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных
кадраў вышэйшай квалiфiкацыi рэспублiкi;
   фармiраванне сеткi саветаў па абароне дысертацый;
   навуковы аналiз абароненых дысертацый, прысуджэнне вучоных
ступеняў   i   прысваенне   вучоных   званняў   навуковым,
навукова-педагагiчным i iншым катэгорыям прэтэндэнтаў на ступенi i
званнi вышэйшай навуковай квалiфiкацыi;
   стварэнне  нацыянальных  банкаў  даных  аб  навуковых  i
навукова-педагагiчных кадрах з  вучонымi званнямi, абагульненне
звестак  аб абароненых  у рэспублiцы  дысертацыях i навуковых
дасягненнях на iх базе;
   прагназаванне  патрэбнасцi  рэспублiкi  ў  навуковых  i
навукова-педагагiчных кадрах вышэйшай квалiфiкацыi;
   забеспячэнне кантролю за выкананнем заканадаўства Рэспублiкi
Беларусь  у  галiне  падрыхтоўкi  i  атэстацыi  навуковых  i
навукова-падагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi;
   мiжнароднае супрацоўнiцтва ў галiне падрыхтоўкi i атэстацыi
навуковых i навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi ў
межах сваёй кампетэнцыi.

   4. ВАК Беларусi ў адпаведнасцi з ускладзенымi на яго задачамi:
   аналiзуе стан  i прагназуе развiццё  нацыянальнай сiстэмы
падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных кадраў
вышэйшай квалiфiкацыi,  рыхтуе прапановы па  яе ўдасканаленню,
удзельнiчае ў вызначэннi прыярытэтных напрамкаў развiцця навуковых
даследаванняў;
   распрацоўвае i ўносiць ва ўстаноўленым парадку ў Кабiнет
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь праекты актаў заканадаўства Рэспублiкi
Беларусь  па  пытаннях  падрыхтоўкi  i  атэстацыi навуковых i
навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi;
   прымае ўдзел у распрацоўцы прагнозаў эканамiчнага развiцця
дзяржавы ў  частцы забеспячэння кадрамi  вышэйшай навуковай i
навукова-педагагiчнай квалiфiкацыi;
   фiнансуе ва ўстаноўленым парадку саветы па абароне дысертацый,
створаныя  ва  ўстановах  i  арганiзацыях,  незалежна  ад  iх
падпарадкаванасцi, кантралюе выкарыстанне iмi фiнансавых сродкаў;
   складае  зводную  справаздачу  аб  расходаваннi  сродкаў,
прадугледжаных бюджэтам для фiнансавання мерапрыемстваў, звязаных з
прысуджэннем вучоных ступеняў i прысваеннем вучоных званняў, i
прадстаўляе яе ў вызначаныя тэрмiны Мiнiстэрству фiнансаў;
   вызначае сумесна з  зацiкаўленымi мiнiстэрствамi i iншымi
цэнтральнымi  органамi  кiравання  патрэбнасць  у  навуковых i
навукова-педагагiчных кадрах вышэйшай квалiфiкацыi;
   распрацоўвае з удзелам Акадэмii навук Беларусi, Мiнiстэрства
адукацыi i навукi, iншых зацiкаўленых i зацвярджае наменклатуру
спецыяльнасцей, па якiх прысуджаюцца вучоныя ступенi;
   устанаўлiвае сумесна з Акадэмiяй навук Беларусi, Мiнiстэрствам
адукацыi  i навукi,  iншымi зацiкаўленымi  парадак падрыхтоўкi
навуковых кадраў вышэйшай квалiфiкацыi праз аспiрантуру, ад`юнктуру,
дактарантуру i саiскальнiцтва;
   стварае  сiстэму  органаў  па  атэстацыi  навуковых  i
навукова-педагагiчных работнiкаў i каардынуе iх дзейнасць;
   прысуджае  на  падставе  хадайнiцтваў  саветаў па абароне
дысертацый вучоную ступень доктара навук;
   зацвярджае рашэннi саветаў па абароне дысертацый аб прысуджэннi
вучонай ступенi кандыдата  навук (правярае атэстацыйныя справы
саiскальнiкаў i выбарачна - абароненыя дысертацыi);
   вырашае пытаннi аб прысваеннi вучоных званняў прафесара i
дацэнта;
   вядзе ўлiк абароненых у рэспублiцы дысертацый, праводзiць iх
рэгулярны аналiз i штогод прадстаўляе Кабiнету Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь адпаведны даклад;
   ажыццяўляе   ва   ўстаноўленым   парадку  настрыфiкацыю
(прыраўноўванне)  выдадзеных у  iншых дзяржавах  дакументаў аб
прысуджэннi вучоных ступеняў i прысваеннi вучоных званняў;
   устанаўлiвае парадак правядзення пераатэстацыi асоб, якiя маюць
вучоныя ступенi i вучоныя званнi iншых дзяржаў;
   устанаўлiвае парадак афармлення i выдачы дыпломаў аб вучоных
ступенях, атэстатаў аб вучоных званнях i iншых дакументаў;
   выпрацоўвае рэкамендацыi па выкарыстанню вынiкаў дысертацыйных
работ у народнай гаспадарцы рэспублiкi;
   разглядае прапановы, заявы, скаргi i апеляцыi ўстаноў i асобных
грамадзян  па пытаннях  падрыхтоўкi i  атэстацыi навуковых  i
навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi;
   выдае  iнфармацыйныя i  метадычныя матэрыялы  па пытаннях
прысуджэння вучоных ступеняў, прысваення вучоных званняў i iншай
дзейнасцi ВАКа Беларусi,  абменьваецца ва ўстаноўленым парадку
дадзенымi матэрыяламi з iншымi дзяржавамi;
   прадстаўляе на падставе дадзеных яму паўнамоцтваў Кабiнет
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь у мiжнародных арганiзацыях;
   арганiзуе захоўванне i здачу ў Дзяржаўны архiў атэстацыйных
спраў па прысуджэнню вучоных ступеняў i прысваенню вучоных званняў.

   5. ВАК Беларусi мае права:
   прымаць ва ўстаноўленым парадку ў межах сваёй кампетэнцыi па
пытаннях падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i навукова-педагагiчных
кадраў вышэйшай квалiфiкацыi нарматыўныя акты, абавязковыя для
выканання  ўсiмi  ўстановамi,  арганiзацыямi  i прадпрыемствамi
рэспублiкi незалежна ад iх падпарадкаванасцi;
   артымлiваць ва ўстаноўленым парадку ад мiнiстэрстваў, iншых
цэнтральных  органаў кiравання  i падпарадкаваных  iм устаноў,
арганiзацый i прадпрыемстваў iнфармацыйна-аналiтычную, статыстычную
i iншую  iнфармацыю  па  пытаннях  атэстацыi  навуковых  i
навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi;
   кантраляваць дзейнасць  аспiрантур, ад`юнктур, дактарантур,
органаў па прысуджэнню вучоных  ступеняў i прысваенню вучоных
званняў, створаных у арганiзацыях i ва ўстановах, незалежна ад
падпарадкаванасцi i форм уласнасцi, запытваць ад iх iнфармацыю па
пытаннях прысуджэння вучоных ступеняў i прысваення вучоных званняў
навуковым i навукова-педагагiчным работнiкам;
   заслухоўваць справаздачы кiраўнiкоў органаў па прысуджэнню
вучоных ступеняў i прысваенню вучоных званняў;
   ствараць,  рэарганiзоўваць i  лiквiдоўваць ва ўстаноўленым
парадку экспертные саветы i  саветы па абароне дысертацый ва
ўстановах,  у  арганiзацыях  рэспублiкi  незалежна  ад  iх
падпарадкаванасцi;
   адмяняць рашэннi саветаў па абароне дысертацый па прысуджэнню
вучоных ступеняў i саветаў устаноў i арганiзацый аб прысваеннi
вучоных званняў, пазбаўляць iх паўнамоцтваў у выпадку парушэння iмi
ўстаноўленага парадку прысуджэння вучоных ступеняў i прысваення
вучоных званняў;
   пазбаўляць   ва  ўстаноўленым   парадку  навуковых  i
навукова-педагагiчных работнiкаў i iншых асоб вучоных ступеняў i
вучоных званняў;
   праводзiць мiжнародныя i рэспублiканскiя канферэнцыi, кангрэсы,
нарады i семiнары па пытаннях падрыхтоўкi i атэстацыi навуковых i
навукова-педагагiчных кадраў вышэйшай квалiфiкацыi.
   ВАК Беларусi  мае iншыя правы ў  адпаведнасцi з дзеючым
заканадаўствам.

   6. ВАК Беларусi ўзначальвае Старшыня, якi назначаецца на пасаду
i вызваляецца ад пасады Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь. Старшыня
мае намеснiкаў i галоўнага вучонага сакратара, якiя назначаюцца на
пасаду i вызваляюцца ад пасады ва ўстаноўленым парадку.
   Пасады  Старшынi, намеснiкаў  Старшынi, галоўнага вучонага
сакратара ВАКа Беларусi замяшчаюцца асобамi, якiя маюць вучоную
ступень доктара навук.
   Старшыня:
   кiруе дзейнасцю ВАка Беларусi i нясе персанальную адказнасць за
выкананне ўскладзеных на яго задач i функцый;
   размяркоўвае абавязкi памiж намеснiкамi i галоўным вучоным
сакратаром, кiраўнiкамi структурных падраздзяленняў ВАКа Беларусi;
   старшынствуе  на  пасяджэннях пленума  ВАКа Беларусi, яго
прэзiдыума i калегii;
   зацвярджае рэгламент  пленума, прэзiдыума i  калегii ВАКа
Беларусi;
   зацвярджае структуру i штатны расклад работнiкаў апарату ў
межах расходаў на яго ўтрыманне, а таксама палажэннi аб структурных
падраздзяленнях апарату ВАКа Беларусi;
   выдае ў межах сваёй кампетэнцыi загады i падпiсвае пастановы;
   самастойна распараджаецца маёмасцю i сродкамi ВАКа Беларусi ў
межах, устаноўленых заканадаўствам;
   прадстаўляе  ВАК  Беларусi  ва  ўзаемаадносiнах  з iншымi
дзяржаўнымi органамi, грамадскiмi аб`яднаннямi краiны i мiжнароднымi
арганiзацыямi.

   7. Пленум ВАКа Беларусi з`яўляецца грамадска-навуковым саветам
i ствараецца з лiку вядучых вучоных i спецыялiстаў  краiны, якiя
прадстаўляюць асноўныя галiны навук, з улiкам меркаванняў Акадэмii
навук  Беларусi, Мiнiстэрства  адукацыi i  навукi, а  таксама
зацiкаўленых мiнiстэрстваў i iншых цэнтральных органаў кiравання.
Асноўная функцыя пленума ВАКа Беларусi - распрацоўка рэкамендацый па
ўдасканаленню  нацыянальнай  сiстэмы  атэстацыi  навуковых  i
навукова-педагагiчных  кадраў вышэйшай  квалiфiкацыi, вызначэнню
напрамкаў дзейнасцi арганiзацый i ўстаноў у галiне прысуджэння
вучоных ступеняў i прысваення вучоных званняў.
   Персанальны склад пленума ВАКа Беларусi зацвярджаецца Кабiнетам
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь i абнаўляецца праз кожныя 3 гады не
менш як на 1/3.
     ___________________________________________________________
     Абзац  второй пункта  7 -  с изменениями, внесенными
     постановлением от 31 июля 1996 г. N 499

      Персанальны склад пленума ВАКа Беларусi ў колькасцi 50
     чалавек  зацвярджаецца  Кабiнетам  Мiнiстраў Рэспублiкi
     Беларусь i абнаўляецца праз кожныя 3 гады не менш як на
     1/3.

   Пасяджэннi пленума ВАКа Беларусi праводзяцца не менш аднаго
разу ў год.

   8. Прэзiдыум ВАКа Беларусi з`яўляецца яго галоўным атэстацыйным
органам.
   Персанальны  склад прызiдыума  ВАКа Беларусi зацвярджаецца
Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь з лiку членаў пленума ВАКа
Беларусi па прадстаўленню ВАКа Беларусi. У яго склад уваходзяць па
пасадзе Старшыня, намеснiкi Старшынi, галоўны вучоны сакратар.
   Рашэннi прэзiдыума ВАКа Беларусi прымаюцца адкрытым або тайным
галасаваннем большасцю ў 2/3 ад складу прэзiдыума i афармляюцца
пастановамi ВАКа Беларусi.
   У выпадку рознагалоссяў памiж Старшынёй i прэзiдыумам ВАКа
Беларусi па пытаннях, аднесеных да кампетэнцыi ВАКа Беларусi, акрамя
пытанняў па прысуджэнню вучоных ступеняў i прысваенню вучоных
званняў, Старшыня праводзiць у жыццё сваё рашэнне, дакладваючы аб
узнiкшых рознагалоссях на пасяджэннi пленума ВАКа Беларусi, а ў
неабходных выпадках - Кабiнету Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь. Члены
прэзiдыума могуць выказаць сваё меркаванне на пасяджэннi пленума
ВАКа Беларусi  або паведамiць у  Кабiнет Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь.

   9. У ВАКу Беларусi ствараецца калегiя. Персанальны склад
калегii зацвярджаецца Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь. У яе
склад уваходзяць па пасадзе Старшыня, намеснiкi Старшынi, галоўны
вучоны сакратар.
   Калегiя ВАКа Беларусi разглядае на сваiх пасяджэннях пытаннi
дзейнасцi ВАКа Беларусi, выканання прынятых рашэнняў, падбору i
выкарыстання кадраў апарату ВАКа Беларусi, справаздачы кiраўнiкоў
яго структурных падраздзяленняў.
   Рашэннi калегii праводзяцца ў жыццё, як правiла, загадамi
Старшынi ВАКа Беларусi.

   10. Для навуковай экспертызы дысертацый i прысуджэння вучоных
ступеняў, разгляду пытанняў аб прысваеннi вучоных званняў i iншых
пытанняў, аднесеных  да кампетэнцыi ВАКа  Беларусi, утвараюцца
экспертныя саветы па спецыяльнасцях у галiнах навук.
   Экспертныя саветы фармiруюцца з улiкам прапаноў Акадэмii навук
Беларусi,  мiнiстэрстваў, iншых  цэнтральных органаў кiравання,
устаноў, арганiзацый i прадпрыемстваў рэспублiкi незалежна ад iх
падпарадкаванасцi i зацвярджаюцца ВАКам Беларусi тэрмiнам на 5
гадоў.

   11. ВАК Беларусi мае апарат, фонд аплаты працы работнiкаў якога
ўстанаўлiаецца Кабiнетам Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь.
   Пасады кiраўнiкоў структурных падраздзяленняў ВАКа Беларусi
могуць замяшчацца толькi асобамi з вучонымi ступенямi.

   12. Дзейнасць ВАКа Беларусi  фiнансуецца за кошт сродкаў
рэспублiканскага бюджэту.
   Аплата працы нявызваленых  членаў прэзiдыума i экспертных
саветаў ВАКа Беларусi, членаў саветаў па абароне дысертацый i
прыцягваемых да работы апанентаў i экспертаў ажыццяўляецца ва
ўстаноўленым парадку.

   13. ВАК Беларусi з`яўляецца юрыдычнай асобай, мае пячатку з
выявай Дзяржаўнага герба Рэспублiкi Беларусь i са сваiм найменнем. 


 

<<< Главная страница | < Законодательство о научной, научно-технической и инновационной деятельностиНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России