ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 28 сентября 2004 года

<<< Главная страница | < Законодательство о социальной защите и социальном страховании


   ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА САЦЫЯЛЬНАЙ АБАРОНЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            12 студзеня 1996 г. N 1

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ АБЛАСНЫМ (МIНСКIМ ГАРАДСКIМ) 
 ЦЭНТРЫ ПА НАЛIЧЭННЮ I ВЫПЛАЦЕ ПЕНСIЙ I ДАПАМОГ

   1. Зацвердзiць Палажэнне аб абласным (Мiнскiм гарадскiм) Цэнтры
па налiчэнню i выплаце пенсiй i дапамог.

   2. Прызнаць  страцiўшым  сiлу  загад  Мiнiстра сацыяльнага
забеспячэння ад 11 кастрычнiка 1984 г. N 364 "Аб зацвярджэннi
Палажэння аб абласным Цэнтры па налiчэнню i выплаце пенсiй i
дапамог".

 Мiнiстр                         В.Б.ДАРГЕЛЬ

            ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
      аб абласным (гарадскiм) Цэнтры па налiчэнню
           i выплаце пенсiй i дапамог

   1. Цэнтр па налiчэнню пенсiй i дапамог з`яўляецца органам
дзяржаўнага кiравання,  у  сваёй  дзейнасцi  падпарадкоўваецца
абласному (Мiнскаму гарадскому) ўпраўленню сацыяльнай абароны.

   2. Асноўнымi задачамi Цэнтра з`яўляюцца:

   2.1. арганiзацыя своечасовай i правiльнай выплаты пенсiй i
дапамог у цэнтралiзаваным парадку ў масштабе вобласцi i горада
Мiнска;

   2.2. ажыццяўленне аўтаматызаванага пералiку пенсiй i дапамог у
адпаведнасцi са змяненнем пенсiённага заканадаўства;

   2.3. удасканаленне парадку выплаты пенсiй i дапамог на аснове
шырокага прымянення сучасных тэхнiчных сродкаў;

   2.4. укараненне, тыражыраванне i суправаджэнне ва ўпраўленнях
сацыяльнай  абароны  праграмных сродкаў аўтаматызацыi апрацоўкi
пенсiённай iнфармацыi.
   Арганiзацыя тэхнiчнага абслугоўвання  i  рамонту  тэхнiчных
сродкаў, забеспячэнне  камплектуючымi  дэталямi для персанальных
камп`ютэраў аддзелаў сацыяльнай абароны;

   2.5. метадычная дапамога аддзелам  сацыяльнай  абароны  па
пытаннях выплаты пенсiй i дапамог, апрацоўкi iнфармацыi.

   3. У Цэнтры па налiчэнню пенсiй i дапамог у залежнасцi ад
аб`ёму работы могуць стварацца структурныя падраздзяленнi - аддзелы,
сектары i г.д.

   4. Цэнтр па налiчэнню пенсiй i дапамог з`яўляецца структурным
падраздзяленнем  абласнога  (Мiнскага  гарадскога)  ўпраўлення
сацыяльнай абароны, на падставе самастойнай дзяржаўнай установы мае
сваю пячатку i адпаведны штэмпель са сваiм найменнем, разлiковы
рахунак у банку.

   5. Цэнтр па налiчэнню i выплаце пенсiй i дапамог у сваёй
дзейнасцi кiруецца  законамi  Рэспублiкi  Беларусь,  указамi  i
пастановамi Прэзiдыума  Вярхоўнага  Савета  Рэспублiкi Беларусь,
пастановамi i распараджэннямi Урада Рэспублiкi Беларусь, загадамi i
iнструкцыямi Мiнiстэрства сацыяльнай абароны, другiмi нарматыўнымi
актамi.

   6. Цэнтр па налiчэнню пенсiй i дапамог у адпаведнасцi з
ускладзенымi на яго задачамi:

   6.1. своечасова i правiльна афармляе дакументы на выплату
пенсiй i дапамог па пенсiённых справах, iншых дакументах, якiя
паступаюць ад  раённых (гарадскiх) аддзелаў сацыяльнай абароны,
арганiзацый, устаноў, грамадзян;

   6.2. своечасова ажыццяўляе пераразлiк пенсiй i дапамог  у
адпаведнасцi са змяненнем пенсiённага заканадаўства i на падставе
дакументаў, прадстаўляемых аддзеламi сацыяльнай абароны;

   6.3. якасна i своечасова правярае справаздачы прадпрыемстваў,
якiя ажыццяўляюць выплату пенсiй i дапамог;

   6.4. укараняе, тыражыруе i падтрымлiвае для аддзелаў сацыяльнай
абароны праграмныя  сродкi  аўтаматызацыi  апрацоўкi  пенсiённай
iнфармацыi;

   6.5. ажыццяўляе тэхнiчнае абслугоўванне i рамонт вылiчальных
сродкаў, забеспячэнне камплектуючымi дэталямi  для  персанальных
камп`ютэраў у сiстэме сацыяльнай абароны вобласцi i г.Мiнска;

   6.6. своечасова вызначае патрэбнаць, размяркоўвае i пералiчвае
грашовыя сродкi прадпрыемствам, якiя ажыццяўляюць выплату пенсiй i
дапамог;

   6.7. своечасова i правiльна вядзе дакументацыю па выплаце
пенсiй i дапамог;

   6.8. у адпаведнасцi з устаноўленымi iнструкцыямi ажыццяўляе
пастаноўку бухгалтарскага ўлiку, справаздачнасцi па выплаце пенсiй i
дапамог, плануе расходы на ўтрыманне апарата Цэнтра;

   6.9. своечасова  прадстаўляе  ўстаноўленую  бухгалтарскую,
статыстычную i аператыўную справаздачу;

   6.10. укараняе i паляпшае аўтаматызаваную апрацоўку аперацый па
налiчэнню пенсiй i дапамог шляхам эфектыўнага прымянення сродкаў
вылiчальнай i арганiзацыйнай тэхнiкi.

   7. Цэнтр па налiчэнню i выплаце пенсiй праводзiць усе грашовыя
i банкаўскiя аперацыi па выплаце пенсiй i дапамог з адпаведных
крынiц сродкаў, адкрывае бюджэтныя i бягучыя рахункi ў банку,
праводзiць разлiкi  з  прадпрыемствамi  Мiнiстэрства  сувязi  i
iнфарматыкi, ашчаднымi  банкамi  i  iншымi  прадпрыемствамi  за
выплачаныя iмi пенсii i дапамогi, распараджаецца сродкамi, якiя
выдзелены на гэтыя мэты i для ўтрымання апарата Цэнтра. Цэнтр
непасрэдна  вядзе перапiску з раённымi i гарадскiмi аддзеламi
сацыяльнай абароны, другiмi арганiзацыямi i асобамi па пытаннях, што
ўваходзяць у яго кампетэнцыю, атрымлiвае ад iх неабходныя даведкi i
дакументы.

   8. Раённыя i гарадскiя аддзелы сацыяльнай абароны абавязаны
забяспечыць своечасовае i поўнае прадстаўленне ў Цэнтр па налiчэнню
i выплаце пенсiй i дапамог дакументы, даведкi i распараджэннi
загадчыкаў аддзелаў, неабходныя для афармлення змяненняў у выплаце i
прадаўжэння выплаты пенсiй i дапамог, прымаюць рашэннi па пытаннях
утрымання пенсiй i дапамог.
   Рознагалоссi памiж Цэнтрам i рай(гар)сабесамi па  пытаннях
выплаты пенсiй i дапамог вырашаюцца абласнымi i Мiнскiм гарадскiм
упраўленнямi сацыяльнай абароны.

   9. Цэнтр у адпаведнасцi з iснуючымi iнструкцыямi i палажэннямi
ажыццяўляе планаванне  расходаў,  бухгалтарскi улiк аперацый па
выплаце пенсiй i дапамог, прадстаўляе ўстаноўленую бухгалтарскую i
статыстычную  справаздачнаць  абласным,  Мiнскаму  гарадскому
ўпраўленням сацыяльнай абароны i другiм арганiзацыям.

   10. Цэнтр па налiчэнню i выплаце пенсiй i дапамог узначальвае
начальнiк. Начальнiк  Цэнтра  з`яўляецца  намеснiкам  загадчыка
абласнога (Мiнскага гарадскога) ўпраўленя сацыяльнага забеспячэння.
Ён  назначаецца  i вызваляецца ад пасады выканкамам абласнога
(Мiнскага гарадскога) Савета па прадстаўленню загадчыка абласнога
(Мiнскага гарадскога) ўпраўлення сацыяльнай абароны.
   Начальнiк Цэнтра арганiзуе ўсю работу Цэнтра i нясе асабiстую
адказнасць за яго дзейнасць. Ён без даверанасцi дзейнiчае ад iмя
Цэнтра, прадстаўляе  яго  ва  ўсiх  установах  i арганiзацыях,
распараджаецца грашовымi сродкамi i маёмасцю  Цэнтра,  заключае
дагаворы, выдае даверанасцi.
   У межах сваёй кампетэнцыi начальнiк Цэнтра выдае загады па
Цэнтру, у  адпаведнасцi  з працоўным заканадаўствам назначае i
вызваляе работнiкаў, прымае меры па заахвочванню  i  накладвае
дысцыплiнарныя спагнаннi.


 

<<< Главная страница | < Законодательство о социальной защите и социальном страхованииНовости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России