ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


 ДАГАВОР
 АБ ДРУЖБЕ I СУПРАЦОЎНIЦТВЕ ПАМIЖ РЭСПУБЛIКАЙ БЕЛАРУСЬ I
 ТУРЭЦКАЙ РЭСПУБЛIКАЙ *)

 _____________________________
   *) Уступiў у сiлу 25 красавiка 2000 г.

   Рэспублiка  Беларусь  i Турэцкая Рэспублiка, якiя  далей
называюцца "Дагаворныя Бакi",
   зноў пацвярджаючы сваю прыхiльнасць да мэтаў i  прынцыпаў
Статута Арганiзацыi Аб`яднаных Нацый,
   пацвярджаючы абавязацельствы, якiя яны прынялi ў адпаведнасцi з
Хельсiнкскiм Заключным актам, Парыжскай хартыяй для новай Еўропы, а
таксама з iншымi дакументамi, прынятымi ў рамках Арганiзацыi па
бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе,
   падкрэслiваючы дзейсны ўклад дагавораў  аб  раззбраеннi  ў
еўрапейскую i мiжнародную бяспеку,
   лiчачы неабходным  працягваць  намаганнi  дзеля  ўмацавання
атмасферы дружбы, разумення, узаемнага даверу i супрацоўнiцтва ў
мiжнародных адносiнах i выказваючы сваю рашучасць садзейнiчаць гэтым
мэтам,
   вiтаючы гiстарычныя перамены ў Еўропе, якiя зрабiлi магчымым
пераадолець канфрантацыю на кантыненце,
   заяўляючы  аб  сваёй рашучасцi садзейнiчаць  будаўнiцтву
дэмакратычнай, мiрнай i аб`яднанай Еўропы,
   выказваючы рашучасць развiваць i ўмацоўваць еўрапейскi парадак
на аснове такiх усеагульных каштоўнасцей, як вяршэнства закону,
павага да правоў чалавека, дэмакратычны плюралiзм i свабода,
   жадаючы надалей  развiваць  на новай аснове свае адносiны
супрацоўнiцтва ў  палiтычнай,  эканамiчнай,  навукова-тэхнiчнай,
экалагiчнай, гуманiтарнай i культурнай галiнах i з гэтай мэтай
умацаваць прававую базу гэтага супрацоўнiцтва,
   дамовiлiся аб наступным:

               Артыкул 1

   Дагаворныя Бакi ўспрымаюць адзiн аднаго як дружалюбныя дзяржавы
i грунтуюць свае адносiны на аснове добрасуседства, супрацоўнiцтва i
ўзаемнага даверу.

               Артыкул 2

   Дагаворныя Бакi дамаўляюцца развiваць адносiны памiж iмi ва
ўсiх галiнах ў адпаведнасцi з нормамi мiжнароднага права i ў
адпаведнасцi  з  прынцыпамi  ўзаемнай  павагi  да  палiтычнай
незалежнасцi, суверэнiтэту, тэрытарыяльнай цэласнасцi, неўмяшання ва
ўнутраныя справы i мiрнага вырашэння спрэчак.

               Артыкул 3

   Дагаворныя Бакi пацвярджаюць, што выкарыстанне або пагроза
выкарыстання сiлы з`яўляюцца недапушчальнымi i мiжнародныя праблемы
павiнны вырашацца мiрнымi сродкамi.
   У выпадку ўзнiкнення сiтуацыi, якая ставiць пад  пагрозу
мiжнародны мiр i бяспеку, Дагаворныя Бакi будуць ацэньваць сiтуацыю
i праводзiць памiж сабой кансультацыi.

               Артыкул 4

   З мэтай стварэння эфектыўнай усееўрапейскай сiстэмы бяспекi
Дагаворныя Бакi ўсiмi магчымымi сродкамi працягваюць садзейнiчаць
развiццю супрацоўнiцтва i ўмацаванню бяспекi ў Еўропе i з гэтай
мэтай падтрымлiваюць дзейнасць органаў i iнстытутаў Арганiзацыi па
бяспецы  i супрацоўнiцтву ў Еўропе, садзейнiчаюць фармiраванню
аб`яднанай усееўрапейскай прасторы ва ўсiх яе вымярэннях.

               Артыкул 5

   Дагаворныя Бакi пацвярджаюць сваю падтрымку мэтам, вызначаным
Арганiзацыяй Аб`яднаных Нацый па глабальнаму раззбраенню, i ўсiм
намаганням па iх рэалiзацыi.
   Дагаворныя Бакi працягваюць сваю падтрымку ў рамках Арганiзацыi
па бяспецы i супрацоўнiцтву ў Еўропе працэсу раззбраення, якi
пачаўся з Пагаднення аб звычайных узброеных сiлах у Еўропе, i
садзейнiчаюць укараненню мер бяспекi сярод усiх дзяржаў-удзельнiц
Пагаднення. Дагаворныя Бакi пацвярджаюць сваю поўную  падтрымку
недапушчэнню распаўсюджвання  зброi масавага знiшчэння i будуць
адпаведна дзейнiчаць на мiжнароднай арэне.

               Артыкул 6

   Дагаворныя Бакi праводзяць кансультацыi з мэтай  развiцця
двухбаковых адносiн памiж iмi i абмену думкамi па мiжнародных i
рэгiянальных пытаннях.
   Кансультацыi праводзяцца на вышэйшым узроўнi не менш, чым адзiн
раз у два гады ў Мiнску i ў Анкары па чарзе. Мiнiстры Замежных Спраў
дзвюх дзяржаў  рэгулярна сустракаюцца ў адпаведнасцi з Пратаколам,
падпiсаным у  Анкары  14 снежня 1993 года. Iншыя члены Урада
сустракаюцца па неабходнасцi.
   Дагаворныя Бакi надаюць асаблiвае значэнне развiццю кантактаў
памiж iх парламентамi.

               Артыкул 7

   Дагаворныя Бакi дамаўляюцца ажыццяўляць рэгулярныя кантакты на
высокiм узроўнi памiж iх ваеннымi ведамствамi.

               Артыкул 8

   Дагаворныя Бакi прыкладаюць сумесныя намаганнi для ўзмацнення
ролi Арганiзацыi Аб`яднаных Нацый i павышэння яе эфектыўнасцi. Яны
праводзяць кансультацыi па пытаннях, якiя ўяўляюць узаемны iнтарэс,
у рамках розных органаў Арганiзацыi Аб`яднаных Нацый i iншых
мiжнародных арганiзацый.

               Артыкул 9

   Дагаворныя  Бакi падтрымлiваюць развiццё кантактаў  памiж
палiтычнымi партыямi, грамадскiмi арганiзацыямi, прафесiянальнымi
саюзамi, аб`яднаннямi, асацыяцыямi, арганiзацыямi ў галiне адукацыi,
сродкамi масавай iнфармацыi i грамадзянамi.

               Артыкул 10

   Дагаворныя  Бакi прыкладаюць усе намаганнi для  спрыяння
дзейнасцi iх  дыпламатычных,  консульскiх  i  iншых  афiцыйных
прадстаўнiцтваў на ўзаемнай аснове.
   Дагаворныя Бакi супрацоўнiчаюць у галiне консульскiх адносiн i
iмкнуцца да спрашчэння працэдуры выдачы вiз для iх грамадзян.

               Артыкул 11

   Дагаворныя Бакi дамаўляюцца развiваць супрацоўнiцтва ў галiне
эканомiкi i гандлю ўсебакова i з доўгатэрмiновай перспектывай.
   Дзеля гэтай мэты Дагаворныя Бакi забяспечваюць  неабходныя
прававыя, эканамiчныя, фiнансавыя i гандлёвыя ўмовы для шырокага i
эфектыўнага перамяшчэння тавараў, паслуг i капiталаў памiж дзвюма
краiнамi i ўмацоўваюць супрацоўнiцтва, у прыватнасцi, у такiх
галiнах,  як  прамысловасць,  сельская  гаспадарка,  транспарт,
тэлекамунiкацыi, энергетыка, будаўнiчыя i кантрактныя паслугi i
ахова навакольнага асяроддзя.  Акрамя  таго,  Дагаворныя  Бакi
падтрымлiваюць двухбаковыя i шматбаковыя сумесныя iнвестыцыйныя
праекты ў сваiх i ў трэцiх краiнах.
   Дагаворныя Бакi  спрыяюць  стварэнню  належных  умоў  для
эфектыўнага супрацоўнiцтва ў галiне фундаментальных i прыкладных
навук,  сучаснай  тэхнiкi  i  перадавых тэхналогiй, а таксама
падтрымлiваюць  прамыя  кантакты  i  сумесныя   iнiцыятывы
навукова-даследчых iнстытутаў i вучоных.
   Дагаворныя Бакi пашыраюць супрацоўнiцтва ў сферы транспартных
камунiкацый, уключаючы транзiт людзей, грузаў i тавараў  праз
тэрыторыi адзiн аднаго.

               Артыкул 12

   Дагаворныя Бакi  цесна  супрацоўнiчаюць  у  сферы  аховы
навакольнага асяроддзя, у прыватнасцi,  у  справе  памяньшэння
наступстваў аварыi на Чарнобыльскай АЭС.
   Яны разгледзяць магчымасць заключэння асобнага пагаднення з
гэтай мэтай.

               Артыкул 13

   Дагаворныя Бакi поўныя рашучасцi развiваць супрацоўнiцтва ў
галiне культуры, мастацтва, адукацыi i iнфармацыi.
   Дагаворныя Бакi заахвочваюць прамыя кантакты i супрацоўнiцтва
памiж iх культурнымi i мастацкiмi ўстановамi i  падтрымлiваюць
развiццё супрацоўнiцтва ў галiне прэсы, радыё- i тэлевiзiйнага
вяшчання.
   Дагаворныя Бакi падтрымлiваюць iнiцыятывы, якiя служаць справе
шырокага  азнаямлення  iх  грамадзян  з культурай, мастацтвам,
лiтаратурай, сродкамi масавай iнфармацыi адзiн аднаго.

               Артыкул 14

   Дагаворныя Бакi заахвочваюць пашырэнне кантактаў i развiццё
турызму памiж дзвюма краiнамi i падтрымлiваюць умацаванне сувязей
памiж iх спартыўнымi i мададзёжнымi арганiзацыямi.

               Артыкул 15

   Дагаворныя Бакi зноў пацвярджаюць сваю цвёрдую ўпэўненасць у
тым, што незалежна ад яе прычыны i мэты яны выступаюць супраць любой
тэрарыстычнай дзейнасцi i што тэрарызм не можа быць апраўданы нi пры
якiх абставiнах.
   Дагаворныя Бакi супрацоўнiчаюць у барацьбе з  мiжнародным
тэрарызмам, арганiзаванай злачыннасцю, незаконным абарачэннем зброi
i наркотыкаў i кантрабандай мастацкiх, гiстарычных i культурных
твораў.
   Дагаворныя Бакi супрацоўнiчаюць у сферы аказання ўзаемнай
прававой  дапамогi па грамадзянскiх, гандлёвых i  крымiнальных
справах, i з гэтай мэтай яны заключаць дагавор.

               Артыкул 16

   Гэты Дагавор не накiраваны супраць якой-небудзь трэцяй дзяржавы
i нiякiм чынам не закранае правоў i абавязацельстваў Дагаворных
Бакоў, якiя вынiкаюць з заключаных iмi двухбаковых i шматбаковых
дагавораў.

               Артыкул 17

   Гэты Дагавор заключаецца тэрмiнам на дзесяць гадоў. Яго дзеянне
будзе аўтаматычна прадоўжвацца на наступныя пяцiгадовыя перыяды,
калi нi адзiн з Дагаворных Бакоў пiсьмова не паведамiць другому
Дагаворнаму Боку за адзiн год да сканчэння адпаведнага тэрмiну аб
сваiм жаданнi дэнансаваць яго.
   Гэты Дагавор ўступае ў сiлу ў дзень абмену ратыфiкацыйнымi
граматамi.

               Артыкул 18

   Гэты Дагавор, пасля ўступлення яго ў сiлу, падлягае рэгiстрацыi
ў Сакратарыяце Арганiзацыi Аб`яднаных Нацый у адпаведнасцi  з
Артыкулам 102 Статута Арганiзацыi Аб`яднаных Нацый.

   Здзейснена ў г.Анкара 24 лiпеня 1996 г. у двух экземплярах,
кожны на беларускай i турэцкай мовах, прычым абодва тэксты маюць
аднолькавую сiлу.

 За Рэспублiку Беларусь            За Турэцкую Рэспублiку<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России