ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


ПАГАДНЕННЕ
ПАМIЖ ГАЛОЎНЫМ УПРАЎЛЕННЕМ ШАСЕЙНЫХ ДАРОГ
ПРЫ САВЕЦЕ МIНIСТРАЎ БЕЛАРУСКАЙ САВЕЦКАЙ
САЦЫЯЛIСТЫЧНАЙ РЭСПУБЛIКI I МIНIСТЭРСТВАМ ШЛЯХОЎ
ЗНОСIН ПОЛЬСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛIКI АБ УТРЫМАННI
ПАГРАНIЧНЫХ АЎТАДАРОЖНЫХ МАСТОЎ НА САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ
ДЗЯРЖАЎНАЙ ГРАНIЦЫ *)

 ___________________________
   *) Уступiла ў сiлу 26 чэрвеня 1965 г.

   У сувязi з артыкулам 27 пункт 2 Дагавора памiж Урадам Саюза
Савецкiх  Сацыялiстычных Рэспублiк i Урадам Польскай  Народнай
Рэспублiкi  аб  рэжыме  савецка-польскай дзяржаўнай  гранiцы,
супрацоўнiцтве  i ўзаемнай дапамозе па пагранiчных  пытаннях,
падпiсанага 15 лютага 1961 года ў Маскве, Галоўнае ўпраўленне
шасейных  дарог  пры  Савеце Мiнiстраў Беларускай  Савецкай
Сацыялiстычнай Рэспублiкi i Мiнiстэрства шляхоў зносiн Польскай
Народнай  Рэспублiкi,  жадаючы ўрэгуляваць пытаннi  ўтрымання
пагранiчных аўтадарожных мастоў на савецка-польскай  дзяржаўнай
гранiцы, пагадзiлiся аб наступным:

               Артыкул 1

   Гэта  Пагадненне  распаўсюджваецца на пералiчаныя  нiжэй
пагранiчныя  аўтадарожныя масты на савецка-польскай  дзяржаўнай
гранiцы:
   1. жалезабетонны мост даўжынёй 43,3 м на рацэ Свiслач, на
ўчастку Берастовiца-Баброўнiкi аўтадарогi Ваўкавыск-Беласток;
   2. стальны мост даўжынёй 135,8 м на рацэ Буг, на ўчастку
Брэст-Тарэспаль аўтадарогi Масква-Варшава,
   якiя цалкам пабудаваны на сродкi i за кошт Польскай Народнай
Рэспублiкi i з`яўляюцца яе ўласнасцю.

               Артыкул 2

   Кожны Дагаворны Бок будзе ўтрымлiваць поўнасцю па аднаму
пагранiчнаму аўтадарожнаму масту па ўсёй яго даўжынi, а менавiта:
   1. Беларускi Бок будзе ўтрымлiваць пагранiчны аўтадарожны мост,
указаны ў артыкуле 1, пункт 2, з моманту яго перадачы Польскiм Бокам
згодна з пастановамi артыкула 9;
   2. Польскi Бок будзе ўтрымлiваць пагранiчны аўтадарожны мост,
указаны ў артыкуле 1, пункт 1.

               Артыкул 3

   1. Кожны Дагаворны Бок будзе ўтрымлiваць мост, уключаючы яго
абслугоўванне,  рамонт,  аднаўленне i кансервацыю, а  таксама
забяспечыць патрэбны i бяспечны стан маста для аўтамабiльнага руху.
   2. Апрача работ, указаных у пункце 1, кожны Дагаворны Бок будзе
забяспечваць пад утрымлiваемым iм мастом пропуск ледаходу i высокай
вады, ачыстку i ўмацаванне рэчышча рэчкi пад мастом i на патрабуемай
працягласцi ад яго, а таксама ўтрымлiваць у патрэбным стане i
абслугоўваць на тэрыторыi сваёй краiны рэгуляцыйныя збудаваннi,
падыходы i з`езды, якiя адносяцца да маста.
   3. Кожны Дагаворны Бок устанаўлiвае на ўчастку маста на сваiм
баку i на падыходах паблiзу маста неабходныя знакi i шлагбаўмы.

               Артыкул 4

   1. Усе  ўказаныя ў артыкуле 3 работы праводзяцца  кожным
Дагаворным Бокам уласнымi сродкамi i за свой кошт без узаемных
разлiкаў.
   2. У выпадку пашкоджання або разбурэння маста, якое адбылося па
вiне аднаго з Дагаворных Бакоў, расходы на адбудову маста нясе Бок,
па вiне якога адбылося пашкоджанне або разбурэнне. Адбудова маста не
аказвае ўплыву на права ўласнасцi на мост.

               Артыкул 5

   У выпадку неабходнасцi перабудовы маста па ўмовах руху або па
iншых прычынах абодва Дагаворныя Бакi заключаць асобнае пагадненне,
якое  вызначыць аб`ём работ, парадак iх правядзення,  парадак
размеркавання расходаў, звязаных з перабудовай, а таксама парадак
узаемных разлiкаў.

               Артыкул 6

   Дагаворныя Бакi канстатуюць, што:
   1. у адпаведнасцi з артыкулам 27 Дагавора памiж Урадам Саюза
Савецкiх  Сацыялiстычных Рэспублiк i Урадам Польскай  Народнай
Рэспублiкi  аб  рэжыме  савецка-польскай дзяржаўнай  гранiцы,
супрацоўнiцтве  i ўзаемнай дапамозе па пагранiчных  пытаннях,
заключанага 15 лютага 1961 года ў Маскве, лiнiя дзяржаўнай гранiцы
памiж Саюзам Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк i Польскай Народнай
Рэспублiкай будзе па-ранейшаму праходзiць па сярэдзiне  маста,
незалежна ад праходжання лiнii гранiцы па вадзе i незалежна ад
пастаноў гэтага Пагаднення;
   2. ахову бяспекi мастоў забяспечвае кожная краiна на сваёй
тэрыторыi да сярэдзiны маста.

               Артыкул 7

   1. З мэтай сумеснай праверкi ўтрымання пагранiчных аўтадарожных
мастоў, а таксама для ўзгаднення неабходных мерапрыемстваў у гэтай
галiне, адпаведныя органы дарожнай адмiнiстрацыi абодвух Дагаворных
Бакоў будуць ствараць, па меры неабходнасцi, але не радзей чым адзiн
раз у два гады, спецыяльныя камiсii, якiя будуць рабiць тэхнiчныя
агляды гэтых пагранiчных мастоў.
   2. Вынiкi агляду мастоў разам з адпаведнымi прапановамi камiсii
павiнны быць выкладзены ў пратаколе, якi пасля яго падпiсання
прадстаўнiкамi адпаведных органаў дарожнай адмiнiстрацыi абодвух
Дагаворных Бакоў будзе з`яўляцца асновай для правядзення неабходных
работ ва ўзгодненыя тэрмiны.
   3. У выпадку рознагалосся памiж прадстаўнiкамi  адпаведных
органаў дарожнай адмiнiстрацыi ў камiсii па вынiках агляду мастоў
пытанне перадаецца для вырашэння Галоўнаму ўпраўленню шасейных дарог
пры Савеце Мiнiстраў Беларускай Савецкай Сацыялiстычнай Рэспублiкi i
Мiнiстэрству шляхоў зносiн Польскай Народнай Рэспублiкi.

               Артыкул 8

   Пераход праз дзяржаўную гранiцу тэхнiчнага персаналу i рабочых,
а таксама iх прабыванне ў радыусе мастоў для агляду стану мастоў i
правядзення неабходных работ, прадугледжаных у гэтым Пагадненнi,
будуць ажыццяўляцца ў адпаведнасцi з Пратаколам да Дагавора памiж
Урадам Саюза Савецкiх Сацыялiстычных Рэспублiк i Урадам Польскай
Народнай Рэспублiкi аб рэжыме савецка-польскай дзяржаўнай гранiцы,
супрацоўнiцтве  i ўзаемнай дапамозе па пагранiчных  пытаннях,
падпiсаным 15 лютага 1961 года ў Маскве.

               Артыкул 9

   Перадача маста, указанага ў артыкуле 1, пункт 2, Польскiм Бокам
для ўтрымання Беларускаму Боку будзе зроблена на працягу трох
месяцаў пасля ўступлення ў сiлу гэтага Пагаднення Змешанай камiсiяй,
утвараемай на парытэтных асновах. Перадача маста будзе аформлена
адпаведным пратаколам з указаннем тэхнiчнага стану маста.
   Польскi Бок перадасць адначасова Беларускаму Боку тэхнiчную
дакументацыю на ўказаны мост.

               Артыкул 10

   Гэта  Пагадненне падлягае зацвярджэнню ў адпаведнасцi  з
унутрыдзяржаўнымi правiламi кожнага з Дагаворных Бакоў i ўступiць у
сiлу  з дня абмену пiсьмамi, паведамляючымi аб  зацвярджэннi
Пагаднення.

               Артыкул 11

   Гэта Пагадненне заключана на неабмежаваны тэрмiн. Яно можа быць
дэнансiравана кожным з Дагаворных Бакоў i лiчыцца згубiўшым сваю
сiлу  пасля заканчэння шасцi месяцаў з дня атрымання  другiм
Дагаворным Бокам пiсьмовага паведамлення аб яго дэнансацыi.

   Складзена ў Мiнску дня 26 чэрвеня 1965 года ў двух экземплярах,
кожны на беларускай i польскай мовах, прычым абодва тэксты маюць
аднолькавую сiлу.

Па ўпаўнаважанню            Па ўпаўнаважанню
Урада Беларускай Савецкай        Мiнiстра шляхоў зносiн
Сацыялiстычнай Рэспублiкi        Польскай Народнай Рэспублiкi
I.ГРЫГАРОВИЧ              Я.БУШМА<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России