ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


    РАШЭННЕ ГРОДЗЕНСКАГА АБЛАСНОГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМIТЭТА
           20 снежня 1999 г. № 551

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ I СТВАРЭННI АБЛАСНОЙ КАМIСII ПА
 АХОВЕ ПРАЦЫ

   У мэтах выканання пастановы  Савета  Мiнiстраў  Рэспублiкi
Беларусь ад 12 красавiка 1999 г. № 507 "Аб мерах па забеспячэнню
аховы працы на прадпрыемствах i ў арганiзацыях рэспублiкi" i
рэалiзацыi задач здаровых i бяспечных умоў працы абласны выканаўчы
камiтэт рашыў:
   1. Стварыць  абласную камiсiю па ахове працы у наступным
складзе:

 Бяляеў         - намеснiк старшынi аблвыканкама,
 Мiхаiл Аляксеевiч    старшыня камiсii;

 Енка          - старшыня камiтэта па працы аблвыканкама,
 Мiхаiл Мiкалаевiч    намеснiк старшынi камiсii;

 Ленка         - начальнiк абласнога ўпраўлення камiтэта па
 Мiкалай Уладзiмiравiч  iнспекцыi працы пры Мiнiстэрстве працы
             Рэспублiкi Беларусь, сакратар камiсii (са
             згоды);

 Дайнэка        - намеснiк старшынi камiтэта па эканомiцы i
 Сяргей Дзмiтрыевiч    рыначных адносiнах аблвыканкама;

 Зленка         - галоўны iнжынер прадпрыемства дзяржаўнага
 Анатоль Рыгоравiч    i энергетычнага нагляду "Энерганагляд";

 Зянькоў        - дацэнт, загадчык курса прафпаталогii
 Леанiд Мiкалаевiч    медыцынскага iнстытута;

 Касцоў         - начальнiк абласной горнатэхнiчнай
 Аляксандр Сямёнавiч   iнспекцыi;

 Макарэвiч       - намеснiк старшынi камiтэта па працы
 Уладзiмiр Яўгеньевiч   аблвыканкама - галоўны дзяржаўны эксперт
             вобласцi па ўмовах працы;

 Малышчык        - намеснiк начальнiка абласнога ўпраўлення
 Пётр Мiкалаевiч     Мiнiстэрства па надзвычайных сiтуацыях;

 Мiхалёў        - намеснiк начальнiка вытворчага аб`яднання
 Аляксандр Дзмiтрыевiч  жыллёва-камунальнай гаспадаркi
             аблвыканкама;

 Патапава        - намеснiк старшынi абласнога
 Раiса Аляксееўна     тэрытарыяльнага камiтэта прадпрымальнiцтва
             i iнвестыцый;

 Пацэвiч        - першы намеснiк генеральнага дырэктара
 Сяргей Лявонцьевiч    канцэрна "Гроднамясцпрам";

 Пышны         - галоўны ўрач абласнога цэнтра гiгiены i
 Вiктар Iванавiч     эпiдэмiялогii;

 Сiдарэвiч       - намеснiк старшынi камiтэта па сельскай
 Мiкалай Мiкалаевiч    гаспадарцы i харчаваннi аблвыканкама;

 Собаль         - загадчык аддзела прамысловасцi, транспарту
 Юрый Анатольевiч     i сферы паслуг аблвыканкама;

 Сарока         - намеснiк старшынi аб`яднання прафсаюзаў
 Анатолiй Васiльевiч   вобласцi (са згоды);

 Урбановiч       - намеснiк начальнiка ўпраўлення адукацыi
 Iван Станiслававiч    аблвыканкама;

   2. Зацвердзiць Палажэнне аб абласной камiсii па ахове працы
(дадаецца).
   3. Рэкамендаваць  гар(рай)выканкамам  да 1 лютага 2000 г.
стварыць гарадскiя i раённыя камiсii па ахове працы.
   4. Гар(рай)выканкамам   у  сакавiку-красавiку  2000 года
прааналiзаваць выкананне пастановы Савета Мiнiстраў  Рэспублiкi
Беларусь ад 12 красавiка 1999 г.  № 507 "Аб мерах па забеспячэнню
аховы працы на прадпрыемствах i ў арганiзацыях рэспублiкi", вынiкi
разгледзець на пасяджэннях выканкамаў i прыняць дадатковыя меры па
рэалiзацыi задач здаровых i бяспечных умоў працы.
   5. Кантроль  за  выкананнем дадзенага рашэння ўскласцi на
намеснiка старшынi аблвыканкама, старшыню камiсii Бяляева М.А.

 Старшыня                         А.I.ДУБКО

 Кiраўнiк спраў                     Р.К.СIДОРЧЫК

               ПАЛАЖЭННЕ
         аб абласной камiсii па ахове працы

   1. Абласная камiсiя па ахове працы (далей - камiсiя) створана ў
мэтах ажыццяўлення дзяржаўнай палiтыкi ў галiне аховы  працы,
забеспячэння ўзаемадзеяння i каардынацыi дзейнасцi абласных органаў
дзяржаўнага  кiравання,  абласных  аб`яднанняў  наймальнiкаў  i
прафсаюзаў па папярэджванню вытворчага траўматызму i прафесiйных
захворванняў.
   2. Камiсiя  ў  сваёй  дзейнасцi кiруецца заканадаўствам i
пастановамi Савета  Мiнiстраў  Рэспублiкi  Беларусь,  рашэннямi
абласнога выканаўчага камiтэта i гэтым Палажэннем.
   3. Асноўнымi задачамi камiсii з`яўляюцца вывучэнне i ўнясенне
на разгляд абласных органаў дзяржаўнага кiравання, абласнога савета
па працоўных i сацыяльных пытаннях прапаноў па:
   - ажыццяўленню дзяржаўнай палiтыкi ў вобласцi ўмоў, аховы
працы, выяўленню прыярытэтных накiраванняў, механiзмаў рэалiзацыi;
   - унясенню прапанаванняў па ўдасканальванню заканадаўства ў
вобласцi аховы працы, сiстэмы кiравання ўмовамi i аховай працы;
   - рашэнню праблемных пытанняў бяспечнасцi i гiгiены працы,
забеспячэнню права працуючых у вобласцi на здаровыя i бяспечныя
ўмовы працы;
   - узаемадзеянню i каардынацыi дзейнасцi органаў дзяржаўнага
кiравання, абласных  аб`яднанняў  наймальнiкаў i прафсаюзаў па
папярэджванню вытворчага траўматызму i прафесiйных захворванняў;
   - вывучэнню  работы прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў i
другiх суб`ектаў гаспадарання незалежна ад форм уласнасцi ў вобласцi
ўмоў, аховы i гiгiены працы.
   Па пытаннях,  патрабуючых  рашэння  абласнога  выканаўчага
камiтэта,  камiсiя  ўносiць ва ўстаноўленым парадку адпаведныя
прапановы.
   4. Камiсiя ў мэтах выканання ўскладзеных на яе задач:
   - на аснове аналiзу стану ўмоў i аховы працы падрыхтоўвае
прапановы аб прыярытэтных накiраваннях, эканамiчных i арганiзацыйных
механiзмах рэалiзацыi дзяржаўнай палiтыкi ў вобласцi аховы працы;
   - уносiць прапановы па дапаўненням i змяненням ў праекты
адпаведных заканадаўчых i iншых  нарматыўных  прававых  актаў,
дзяржаўных рэспублiканскай i абласной праграм;
   - разглядвае  i  абагульняе  прапановы  органаў  абласнога
дзяржаўнага кiравання, гар(рай)выканкамаў, абласных  аб`яднанняў
наймальнiкаў i прафсаюзаў па ўдасканальванню арганiзацыi аховы
працы,  папярэджванню  вытворчага  траўматызму  i  прафесiйных
захворванняў;
   - вывучае i абагульняе пазiтыўны вопыт арганiзацыi ўмоў i аховы
працы, у тым лiку i мiжнародны, выпрацоўвае рэкамендацыi i прапановы
па яго практычнаму прымяненню;
   - арганiзуе выкананне на прадпрыемствах i ў  арганiзацыях
вобласцi  канвенцый  Мiжнароднай арганiзацыi працы, ратыфiкаваных
Рэспублiкай Беларусь;
   - аказвае метадычную дапамогу гар(рай)выканкамам па  ахове
працы.
   5. Камiсiя мае права:
   - запытваць  у  абласных  органах  дзяржаўнага  кiравання,
аб`яднанняў наймальнiкаў i прафсаюзаў, прадпрыемствах i арганiзацыях
любых арганiзацыйна-прававых форм неабходныя для ажыццяўлення яе
дзейнасцi iнфармацыйныя матэрыялы i прапановы;
   - прыцягваць для падрыхтоўкi пытанняў, выносiмых на разгляд
камiсii, выканання аналiтычных i экспертных работ  са  згодай
адпаведных кiраўнiкоў, прадстаўнiкоў органаў дзяржаўнага кiравання,
аб`яднанняў наймальнiкаў i прафсаюзаў, а таксама арганiзацый любых
арганiзацыйна-прававых форм, фармiраваць з iх лiку рабочыя групы;
   - заслухоўваць на сваiх пасяджэннях паведамленнi (iнфармацыю)
па пытаннях аховы працы прадстаўнiкоў органаў дзяржаўнага кiравання,
упаўнаважаных службовых асоб наймальнiкаў.
   6. Асабiсты склад камiсii  зацвярджаецца абласным выканаўчым
камiтэтам.  Старшынёй  камiсii  з`яўляецца  намеснiк  старшынi
аблвыканкама, на якога ўскладзены пытаннi рэалiзацыi дзяржаўнай
палiтыкi ў вобласцi працы, яе ўмоў i аплаты.
   Старшыня камiсii мае намеснiка i сакратара.
   Старшыня камiсii ажыццяўляе кiраўнiцтва дзейнасцю камiсii, а ў
яго адсутнасць - намеснiк.
   7. Камiсiя ажыццяўляе сваю  дзейнасць  у  адпаведнасцi  з
устаноўленымi  ёю рэгламентам, планамi работы. Паседжаннi камiсii
праводзяцца па меры неабходнасцi, але не менш аднаго раза ў
паўгоддзе.
   Рашэннi камiсii афармляюцца пратаколамi i накiроўваюцца для
выканання зацiкаўленым.
   Камiсiя правамоцна прымаць рашэннi пры ўмове прысутнасцi на
паседжаннi камiсii не менш двух трэцiх яе членаў. Рашэннi прымаюцца
простай большасцю галасоў прысутнiчаючых членаў камiсii. У выпадку
роўнасцi галасоў прымаецца рашэнне, за якое прагаласаваў старшыня.
   8. Арганiзацыйную  работу дзейнасцi камiсii ажыццяўляе  яе
сакратар, якi:
   - падрыхтоўвае  неабходныя  для  яе  работы  iнфармацыйныя
матэрыялы, планы работы i праекты рашэнняў камiсii;
   - ажыццяўляе аперацыйную  сувязь  з  органамi  дзяржаўнага
кiравання, аб`яднаннямi наймальнiкаў i прафсаюзаў, прадпрыемствамi i
арганiзацыямi  любых  арганiзацыйна-прававых  форм,  iнфармуе
членаў камiсii аб паступаючых у яе адрас прапановах;
   - кантралюе ход выканання запланаваных  мерапрыемстваў  i
выкананне рашэнняў камiсii;
   - вядзе справаводства камiсii;
   - вырашае другiя арганiзацыйныя пытаннi, ускладзеныя на яго
старшынёй камiсii;
   9. Фiнансаванне i арганiзацыйна-тэхнiчнае забеспячэнне камiсii
ажыццяўляе аблвыканкам.

<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России