ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           28 кастрычнiка 1998 г. N 374

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ ПАРАДКУ ТАРЫФIКАЦЫI 
 АРТЫСТЫЧНАГА I МАСТАЦКАГА ПЕРСАНАЛУ ДЗЯРЖАЎНЫХ
 ТЭАТРАЛЬНА-ВIДОВIШЧНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ, АРГАНIЗАЦЫЙ
 I ЎСТАНОЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

   Загадваю:
   Зацвердзiць прыкладзенае  Палажэнне  аб парадку тарыфiкацыi
артыстычнага i    мастацкага    персаналу     дзяржаўных
тэатральна-вiдовiшчных прадпрыемстваў,  арганiзацый  i  ўстаноў
Рэспублiкi Беларусь.

 Мiнiстр                        А.У.САСНОЎСКI

                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                     Загад Мiнiстэрства культуры
                     Рэспублiкi Беларусь
                     28.10.1998 N 374

               ПАЛАЖЭННЕ
     аб парадку тарыфiкацыi артыстычнага i мастацкага
      персаналу дзяржаўных тэатральна-вiдовiшчных
        прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў
            Рэспублiкi Беларусь

             Агульныя палажэннi
 
   1. Тарыфiкацыя творчых работнiкаў усiх катэгорый артыстычнага i
мастацкага   персаналу   дзяржаўных   тэатральна-вiдовiшчных
прадпрыемстваў,  арганiзацый  i  ўстаноў (далей - арганiзацый)
праводзiцца з мэтай забеспячэння далейшага павышэння ўзроўню iх
прафесiйнага  майстэрства,  вызначэння  iх творчых магчымасцей,
стымулявання творчай актыўнасцi.

   2. Тарыфiкацыя праводзiцца на  аснове  ацэнкi  прафесiйнай
квалiфiкацыi, выканаўчага майстэрства i сцэнiчных даных кожнага
творчага работнiка ва ўсiх выпадках, калi для гэтага  ўзнiкае
падстава.
   Перавод творчага  работнiка  ў  больш  высокую  катэгорыю
праводзiцца пры ўмове творчага росту работнiка.
   Калi ж творчы работнiк часткова страцiў свае папярэднiя творчыя
i сцэнiчныя даныя, на падставе рашэння мастацкага савета арганiзацыi
ён можа быць пераведзены ў нiжэйшую катэгорыю.

   3. Маладым спецыялiстам, выпускнiкам вышэйшых  i  сярэднiх
спецыяльных навучальных устаноў мастацтва пры залiчэннi на працу
ўстанаўлiваецца другая катэгорыя, у асобных выпадках на падставе
рашэння мастацкага савета - першая катэгорыя.
   Тарыфiкацыя маладых  спецыялiстаў  праводзiцца  дырэктарам
арганiзацыi на падставе заключэння мастацкага савета пасля года
працы.

   4. Выканаўцам, якiя не маюць вышэйшай цi сярэдняй спецыяльнай
адукацыi i якiя пачынаюць працоўную дзейнасць у арганiзацыi, у
асобных выпадках можа ўстанаўлiвацца другая катэгорыя.

   5. Дырэктар арганiзацыi нясе  персанальную  адказнасць  за
правiльнасць тарыфiкацыi.

            Парадак тарыфiкацыi

   6. Разгляд пытанняў аб аднясеннi артыстычнага i мастацкага
персаналу арганiзацыi да катэгорый: вядучы майстар сцэны, артыст
вышэйшай, першай  i  другой  тарыфнай катэгорый  - праводзiцца
мастацкiм саветам арганiзацыi.

   7. Прадстаўленыя ў мастацкi савет арганiзацыi матэрыялы павiнны
змяшчаць у  сабе  падрабязную  творчую характарыстыку, асноўныя
анкетныя даныя творчага работнiка, спшс сыграных роляў (партый) i
спiс пастаўленых спектакляў (канцэртных праграм, нумароў) за апошнi
год.
   Творчыя характарыстыкi, анкетныя даныя i iншыя матэрыялы, якiя
характарызуюць дзейнасць творчага работнiка, рыхтуюцца мастацкiм
кiраўнiком i аддзелам кадраў арганiзацыi  альбо адказнай асобай,
прызначанай дырэктарам арганiзацыi.
   Аддзел кадраў альбо адказная асоба павiнны азнаёмiць творчага
работнiка з матэрыяламi, падрыхтаванымi да яго тарыфiкацыi, не
пазней чым за тыдзень да пасяджэння мастацкага савета па пытанню
тарыфiкацыi.
   У неабходных выпадках мастацкi савет знаёмiцца з творчымi
данымi i  квалiфiкацыяй  оаботнiка  метадам  прагляду  асобных
спектакляў, канцэртных праграм i рэпетыцый, а пры неабходнасцi -
метадам гутаркi з iм.

   8. Творчы работнiк мае права прысутнiчаць  на  пасяджэннi
мастацкага савета, калi пытанне тычыцца яго тарыфiкацыi.

   9. Мастацкi савет арганiзацыi прымае рашэнне простай большасцю
галасоў. Пры разглядзе матэрыялаў аб тарыфiкацыi ў галасаваннi
павiнна ўдзельнiчаць не менш 2/3 з членаў мастацкага савета.

   10. Рашэнне мастацкага савета тарыфiкацый ўступае ў сiлу пасля
яго зацвярджэння дырэктарам арганiзацыi.
   Дырэктар арганiзацыi  ў  тыднёвы  тэрмiн  выдае  загад аб
устанаўленнi творчаму работнiку катэгорыi з унясеннем адпаведных
змяненняў у штатны расклад.

   11. У тым выпадку, калi творчы работнiк не згодны з прынятым
рашэннем, ён мае права паўторна звярнуцца ў  мастацкi  савет
арганiзацыi. Паўторнае рашэнне з`яўляецца канчатковым.

   12. Пасяджэнне  мастацкага  савета  арганiзацыi афармляецца
пратаколам, якi разам з матэрыяламi аб устанаўленнi цi змяненнi
тарыфных катэгорый належыць захоўванню ў арганiзацыi ў адпаведнасцi
з заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.

   13. Дырэктар арганiзацыi па просьбе работнiка павiнен выдаць
яму выпiску з выданага загаду аб устанаўленнi катэгорыi.

   14. Устаноўленая творчаму работнiку катэгорыя сапраўдна толькi
на час работы яго ў данай арганiзацыi i  можа  змяняцца  ва
ўстаноўленым парадку.
<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России