ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
по состоянию на 17 октября 2004 года

<<< Главная страница | < Назад


    ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           16 красавiка 1998 г. № 221

 АБ УНЯСЕННI ЗМЯНЕННЯЎ I ДАПАЎНЕННЯЎ У ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ 
 АБ ВЯЧЭРНЯЙ (ЗМЕННАЙ) АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ ШКОЛЕ РЭСПУБЛIКI 
 БЕЛАРУСЬ

   З мэтай  удасканалення  арганiзацыi  навучальна-выхаваўчага
працэсу ў вячэрнiх (зменных) агульнаадукацыйных школах загадваю:
   1. Унесцi змяненнi i дапаўненнi ў Прыкладнае палажэнне аб
вячэрняй (зменнай) агульнаадукацыйнай школе Рэспублiкi Беларусь,
зацверджанае загадам Мiнiстра адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28
верасня 1993 г. № 292 i зарэгiстраванае ў Рэестры дзяржаўнай
рэгiстрацыi Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь 5 кастрычнiка
1993 г. № 44/12 (дадаюцца).
   2. Галоўнаму ўпраўленню агульнай сярэдняй адукацыi (Фяськоў
М.С.):
   2.1. прадставiць  да  рэгiстрацыi  ва ўстаноўленым парадку
змяненнi i дапаўненнi ў Прыкладнае палажэнне аб вячэрняй (зменнай)
агульнаадукацыйнай школе  ў  Рэестр  дзяржаўнай  рэгiстрацыi
Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь;
   2.2. у тыднёвы тэрмiн пасля рэгiстрацыi змяненняў i дапаўненняў
у Прыкладнае палажэнне аб вячэрняй (зменнай) агульнаадукацыйнай
школе давесцi дадзены загад да ўпраўленняў адукацыi абласных i
Мiнскага гарадскога выканкамаў.
   3. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi на намеснiка Мiнiстра
адукацыi Дыляна Г.Д.

 Мiнiстр                         В.I.СТРАЖАЎ

                    ЗАЦВЕРДЖАНА
                    загад Мiнiстра адукацыi
                    Рэспублiкi Беларусь
                    ад 16 красавiка 1998 г. N 221

 УЗГОДНЕНА               УЗГОДНЕНА
 Мiнiстэрства фiнансаў         Мiнiстэрства працы
 Рэспублiкi Беларусь          Рэспублiкi Беларусь
 Намеснiк мiнiстра           Намеснiк мiнiстра
       I.I.Заяш              А.П.Колас
 9 красавiка 1998 г.          31 сакавiка 1998 г.


 ЗМЯНЕННI I ДАПАЎНЕННI
 Ў ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ АБ ВЯЧЭРНЯЙ (ЗМЕННАЙ) АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНАЙ
 ШКОЛЕ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, ЗАЦВЕРДЖАНАЕ ЗАГАДАМ МIНIСТРА
 АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ АД 28.09.1993 г. N 292
 (ЗАРЭГIСТРАВАНА Ў РЭЕСТРЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ РЭГIСТРАЦЫI МIНIСТЭРСТВА
 ЮСТЫЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 05.10.1993 г. N 44/12)

===

    Раздзел I. Структура i асновы дзейнасцi вячэрняй школы

   Пункт 2.
   Першы абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
   "Вячэрняя школа адкрываецца рашэннем выканаўчых i распарадчых
органаў мясцовых Саветаў дэпутатаў у гарадах не менш за 100 вучняў,
у сельскай мясцовасцi - не менш за 80 вучняў".
   Другi абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
   "Навучальна-кансультацыйны  пункт  з`яўляецца  структурным
падраздзяленнем  вячэрняй  школы,  ствараецца  пры немагчымасцi
размяшчэння класаў (груп) у будынку школы i размяшчаецца ў iншых
будынках.  Пры  адной  школе  могуць  быць  адкрыты  некалькi
навучальна-кансультацыйных  пунктаў.  Навучальна-кансультацыйныя
пункты могуць стварацца ў гарадах пры наяўнасцi не менш 60, а ў
сельскай мясцовасцi - не менш за 10 вучняў".

   Пункт 3.
   Першы абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
   "У вячэрняй школе могуць адкрывацца VII-IX класы сярэдняй
ступенi i  X-XII класы старэйшай  ступенi ў адпаведнасцi  са
штогадовымi  загадамi  Мiнiстра  адукацыi  "Аб вучэбных планах
агульнаадукацыйных школ Рэспублiкi Беларусь".

   Пункт 5.
   Другi сказ выключыць.

   Пункт 7.
   У першым  абзацы  пасля  слова "савета" дапоўнiць словамi
"педагагiчнага (метадычнага) савета".

   Пункт 11.
   Другi абзац выкласцi ў наступнай рэдакцыi:
   "Вучнi вячэрняй  школы  могуць спалучаць агульнаадукацыйную
падрыхтоўку  з  прафесiянальнай,  атрымлiваючы  апошнюю  ў
навучальна-вытворчых  камбiнатах,  цэнтрах, у iншых навучальных
установах або непасрэдна на вытворчасцi, у прафесiянальна-тэхнiчных
вучылiшчах, якiя не спалучаюць прафесiянальнае i агульнаадукацыйнае
навучанне.

    Раздзел II. Арганiзацыя навучальна-выхаваўчага працэсу

   Пункт 14.
   Лiчбу "10" замянiць на "14".

          Раздзел III. Кiраванне школай.

   Пункт 20 дапоўнiць другiм абзацам наступнага зместу:
   "Пры немагчымасцi стварэння Савета школы ў ролi вышэйшага
органа  самакiравання  вячэрняй  школай  з`яўляецца педагагiчны
(метадычны) савет школы".

   Пункт 23 выключыць.

   Пункты 24, 25, 26, 27, 28 лiчыць адпаведна пунктамi 23, 24, 25,
26, 27.

 ____________________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 2435/12.
 Дата: 24.04.98 г.
<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России