ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 2001 г. №1145 "Аб адабрэннi праграм дапамогi Злучаных Штатаў Амерыкi, якая прадастаўляецца Рэспублiцы Беларусь"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

     ПАСТАНОВА САВЕТА МIНIСТРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           6 жнiўня 2001 г. № 1145

АБ АДАБРЭННI ПРАГРАМ ДАПАМОГI ЗЛУЧАНЫХ ШТАТАЎ
АМЕРЫКI, ЯКАЯ ПРАДАСТАЎЛЯЕЦЦА РЭСПУБЛIЦЫ БЕЛАРУСЬ


    [Изменения и дополнения:
      Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30
     апреля 2003 г. № 586 (Национальный реестр правовых актов
     Республики Беларусь, 2003 г., № 52, 5/12403)]


   У адпаведнасцi з Пагадненнем памiж Урадам Рэспублiкi Беларусь i
Урадам Злучаных Штатаў Амерыкi адносна супрацоўнiцтва па палягчэнню
прадастаўлення дапамогi, якое было падпiсана ў г.Мiнску 18 лiпеня
1996 года, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:
   Адобрыць пералiк праграм дапамогi Злучаных Штатаў Амерыкi, якая
прадастаўляецца Рэспублiцы Беларусь (прыкладаецца).

Прэм'ер-мiнiстр Рэспублiкi Беларусь            У.ЯРМОШЫН

                     АДОБРАНА
                     Пастанова Савета Мiнiстраў
                     Рэспублiкi Беларусь
                     06.08.2001 № 1145

               ПЕРАЛIК
       праграм дапамогi Злучаных Штатаў Амерыкi,
       якая прадастаўляецца Рэспублiцы Беларусь

--------------------T-----------------------T----------------------------
 Назва праграмы  ¦  Арганiзацыя,    ¦   Мэта праграмы
          ¦  адказная за     ¦
          ¦ выкананне праграмы  ¦
--------------------+-----------------------+----------------------------

Цэнтральна- i    Амерыканская      дапамога ўрадавым i
Усходнееўрапейская  асацыяцыя        няўрадавым арганiзацыям у
прававая       адвакатаў/Цэнтральна-  iх намаганнях па
iнiцыятыва      i Усходнееўрапейскi   паляпшэнню прававога
           прававы iнстытут    асяроддзя праз арганiзацыю
           (American Bar      канферэнцый, семiнараў,
           Association/Central   лекцый i ажыццяўленне
           East European Law    тэхнiчнай дапамогi
           Institute)

Валанцёры ў     Мiжнародная       кансультацыi ў галiне
замежнай сумеснай  асацыяцыя развiцця   ўмацавання пазiцый жанчын
дапамозе       супрацоўнiцтва ў    у эканомiцы i навучанне
           галiне сельскай     навыкам лiдэрства
           гаспадаркi/Валанцёры
           ў замежнай сумеснай
           дапамозе
           (Agricultural
           Cooperative
           Development
           International/Volunteers
           in Overseas Cooperative
           Assistance)

Валанцёры ў     Грамадскае       садзейнiчанне беларускiм
аграбiзнесе     згуртаванне па     фермерам i
           мiжнародных справах   прадпрымальнiкам у галiне
           (Citizens Network    аграбiзнесу ў павелiчэннi
           for Foreign Affairs)  iх даходаў ад рыначна
                       арыентаванай дзейнасцi
                       праз навучанне стварэнню
                       асацыяцый, кiраванню
                       фермамi i бiзнесам,
                       стварэнню кааператываў i
                       паляпшэнню вытворчасцi

Праграма дапамогi  Саюз за партнёрства   аказанне гуманiтарнай i
"Каўнтэрпарт"    "Каўнтэрпарт"      тэхнiчнай дапамогi
           (Counterpart      беларускiм арганiзацыям i
           Alliance for      грамадзянам праз праграмы
           Partnership);      выдачы грантаў i
           Праграма        адукацыйнае навучанне
           гуманiтарнай
           дапамогi
           "Каўнтэрпарт"
           (Counterpart
           Humanitarian
           Assistance Program)

Развiццё малога i  Мiжнародная       падтрымка стварэння
сярэдняга бiзнесу  фiнансавая       дзелавых асацыяцый,
ў Беларусi      карпарацыя       перадача прававой
           (International     iнфармацыi i аказанне
           Finance Corporation)  кансультацыйных паслуг
                       прыватным кампанiям i
                       прадпрымальнiкам
     
    ___________________________________________________________--
     Позиции  исключены - постановлением  Совета  Министров
     Республики Беларусь от 30 апреля 2003 г. № 586

Iнтэрньюс Нэтворк  Iнтэрньюс Нэтворк    развiццё прафесiйных
           (Internews Network)   магчымасцей i
                       дасведчанасцi
                       супрацоўнiкаў незалежных
                       беларускiх тэлестанцый у
                       тэлевiзiйнай журналiстыцы,
                       падтрымка стварэння
                       асацыяцый

Айрэкс Прамедыя   Савет мiжнародных    развiццё прафесiйных СМI
           даследаванняў i     праз умацаванне
           абменаў         прафесiйных навыкаў,
           (International     вывучэнне заканадаўства аб
           Research and      СМI, тэхнiчную дапамогу,
           Exchanges Board)    перадачу вопыту работы ў
                       галiне навiнаў "он-лайн" i
                       дзейнасць iнфармацыйных
                       цэнтраў
    ___________________________________________________________--

Iнiцыятыва па    Iнiцыятыва па      падтрымка арыентаваных на
сацыяльных      сацыяльных дзеяннях   мясцовы ўзровень праектаў
дзеяннях i      i аднаўленню      арганiзацый, якiя працуюць
аднаўленню ў     (Initiative on     у галiне аховы
Еўразii       Social Actions and   навакольнага асяроддзя,
           Renewal)        праз выдачу малых грантаў

Праграма Фонду    Фонд          падтрымка развiцця малых i
прадпрымальнiцтва  прадпрымальнiцтва    сярэднiх прыватных
для заходнiх     для заходнiх новых   прадпрыемстваў праз
новых незалежных   незалежных дзяржаў   забеспячэнне фiнансавання
дзяржаў       (Western Newly     i сродкаў кiравання для
           Independent States   пашырэння прыватнага
           Enterprise Fund)    прадпрымальнiцтва<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России