ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 20 июля 2001 г. №42 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб падрыхтоўчым аддзяленнi вышэйшай навучальнай установы Рэспублiкi Беларусь"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

    ПАСТАНОВА МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
            20 лiпеня 2001 г. № 42

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ ПАДРЫХТОЎЧЫМ АДДЗЯЛЕННI
ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

   У адпаведнасцi з Палажэннем аб Мiнiстэрстве адукацыi Рэспублiкi
Беларусь,  зацверджаным пастановай Савета Мiнiстраў  Рэспублiкi
Беларусь ад 17 красавiка 1997 г. № 361, i ў мэтах удасканалення
сiстэмы даiнстытуцкай падрыхтоўкi Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь пастанаўляе:
   Зацвердзiць прыкладаемае Палажэнне аб падрыхтоўчым аддзяленнi
вышэйшай навучальнай установы Рэспублiкi Беларусь.

Мiнiстр                         В.I.СТРАЖАЎ

УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА    ЗАЦВЕРДЖАНА
Мiнiстр фiнансаў Выконваючы    Мiнiстр аховы  Пастанова
Рэспублiкi    абавязкi     здароўя     Мiнiстэрства
Беларусь     Мiнiстра працы  Рэспублiкi    адукацыi
М.П.Корбут    Рэспублiкi    Беларусь     Рэспублiкi
09.07.2001    Беларусь     I.Б.Зелянкевiч  Беларусь
         А.П.Колас     10.07.2001    20.07.2001 № 42
         17.07.2001

УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА
Намеснiк     Намеснiк     Выконваючы
Мiнiстра     Мiнiстра абароны абавязкi
ўнутраных спраў  Рэспублiкi    Мiнiстра
Рэспублiкi    Беларусь     культуры
Беларусь     У.М.Усхопчык   Рэспублiкi Беларусь
Ю.Д.Радзюкевiч  10.07.2001    У.П.Рылатка
13.07.2001             12.07.2001

УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА
Выконваючы    Мiнiстр сельскай Першы намеснiк
абавязкi     гаспадаркi i   Мiнiстра
Мiнiстра па    харчавання    спорту i
надзвычайных   Рэспублiкi    турызму
сiтуацыях     Беларусь     Рэспублiкi Беларусь
Рэспублiкi    М.I.Русы     Г.П.Аляксеенка
Беларусь     22.06.2001    16.07.2001
Э.Р.Барыеў
27.06.2001

УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА
Старшыня     Мiнiстр сувязi  Старшыня
Дзяржаўнага    Рэспублiкi    Праўлення
камiтэта па    Беларусь     Беларускага
авiяцыi      У.I.Ганчарэнка  рэспублiканскага
Рэспублiкi    26.06.2001    саюза
Беларусь              спажывецкiх
Ф.Ф.Iваноў             таварыстваў
16.07.2001             Рэспублiкi Беларусь
                  В.С.Уладыка
                  13.07.2001

УЗГОДНЕНА     УЗГОДНЕНА
Рэктар      Рэктар
Беларускага    Акадэмii
дзяржаўнага    кiравання пры
унiверсiтэта   Прэзiдэнце
А.У.Казулiн    Рэспублiкi Беларусь
10.07.2001    П.I.Брыгадзiн
         12.07.2001

               ПАЛАЖЭННЕ
     аб падрыхтоўчым аддзяленнi вышэйшай навучальнай
          установы Рэспублiкi Беларусь

   1. Падрыхтоўчае аддзяленне ствараецца вышэйшай  навучальнай
установай (далей - ВНУ) па ўзгадненню з мiнiстэрствам цi iншым
органам дзяржаўнага кiравання, якое мае ў падпарадкаваннi ВНУ, пры
наяўнасцi адпаведнай вучэбна-матэрыяльнай базы i педагагiчных кадраў
з мэтай павышэння ўзроўню агульнаадукацыйнай падрыхтоўкi моладзi,
неабходнага для паступлення i навучання ў ВНУ.
   Падрыхтоўчае аддзяленне з'яўляецца структурным падраздзяленнем
ВНУ.
   2. Навучанне на падрыхтоўчым аддзяленнi платнае, выключэннем
з'яўляюцца слухачы льготнай катэгорыi, на навучанне якiх выдзяляюцца
сродкi дзяржаўнага бюджэту.
   Парадак аплаты навучання вызначаецца адпаведным дагаворам памiж
ВНУ i юрыдычнай цi фiзiчнай асобай.
   Дзейнасць  двухгадовага падрыхтоўчага аддзялення спеваў  i
кампазiцыi Беларускай дзяржаўнай акадэмii музыкi, на якiм навучанне
ажыццяўляецца за дзяржаўны кошт у межах кантрольных лiчбаў плана
прыёму, рэгулюецца адпаведным палажэннем, якое зацвярджаецца органам
дзяржаўнага кiравання.
   3. Кантрольныя лiчбы прыёму на падрыхтоўчае аддзяленне, формы
(дзённая, вячэрняя, завочная) i тэрмiны навучання вызначаюць ВНУ.
   4. Прыём на падрыхтоўчае аддзяленне ажыццяўляецца адпаведнай
прыёмнай камiсiяй, якая зацвярджаецца загадам рэктара ВНУ.
   Тэрмiны  прыёму  дакументаў на падрыхтоўчае  аддзяленне,
правядзення ўступных iспытаў i залiчэння вызначаюцца гэтай прыёмнай
камiсiяй.
   5. На падрыхтоўчае аддзяленне прымаюцца асобы, якiя маюць
сярэднюю адукацыю, пастаянна пражываюць у Рэспублiцы Беларусь альбо
маюць  статус бежанца, грамадзяне Беларусi i беларусы,  якiя
пражываюць за яе межамi.
   Грамадзяне  замежных дзяржаў прымаюцца ў адпаведнасцi  з
заключанымi пагадненнямi цi дагаворамi.
   6. Асобы,  якiя  паступаюць на падрыхтоўчае  аддзяленне,
прадстаўляюць наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на iмя
рэктара, дакумент дзяржаўнага ўзору аб сярэдняй адукацыi ў арыгiнале
або яго натарыяльна завераную копiю цi ксеракопiю (завяраецца
прыёмнай камiсiяй па арыгiналу той ВНУ, у якую прадстаўляецца),
даведку аб здачы ўступных iспытаў у ВНУ (форма 10), для прайшоўшых
цэнтралiзаванае  тэсцiраванне  -  сэртыфiкат  цэнтралiзаванага
тэсцiравання ў арыгiнале або яго натарыяльна завераную копiю цi
ксеракопiю (завяраецца прыёмнай камiсiяй па арыгiналу ВНУ, у якую
прадстаўляецца), медыцынскую даведку па форме 086-У, 6 фотакартак
памерам 3х4.
   Пашпарт або iншае пасведчанне асобы, выдадзенае  органамi
Мiнiстэрства ўнутраных спраў Рэспублiкi Беларусь, у якiм указана
грамадзянства i пастаяннае месца жыхарства, прадстаўляецца асабiста.
   7. Залiчэнне  ажыццяўляецца  па  конкурсу. Конкурс  можа
праводзiцца па вынiках:
   уступных iспытаў у гэтую цi iншую ВНУ (сярод асоб, якiя не
залiчаны ў лiк студэнтаў) пры ўмове адпаведнасцi ўступных iспытаў
незалежна ад формы iх правядзення;
   гутаркi па прадметах уступных iспытаў;
   цэнтралiзаванага тэсцiравання;
   сярэдняга бала ацэнак дакумента аб сярэдняй адукацыi.
   Гутарка праводзiцца па прадметах уступных экзаменаў, якiя
вызначаны на дадзеную спецыяльнасць, у адпаведнасцi з праграмамi
ўступных iспытаў у ВНУ Рэспублiкi Беларусь.
   8. Па-за конкурсам пры атрыманнi станоўчых вынiкаў уступных
iспытаў залiчваюцца i вызваляюцца ад аплаты за навучанне:
   8.1. воiны-iнтэрнацыяналiсты;
   8.2. дзецi-сiроты i дзецi, што засталiся без апекi бацькоў;
   дзецi з сем'яў ваеннаслужачых або рабочых i служачых, што
займалi штатныя пасады ў воiнскiх часцях, якiя загiнулi (памерлi) цi
сталi iнвалiдамi ў час праходжання ваеннай службы або працы ў
складзе савецкiх войск на тэрыторыi дзяржаў, у якiх вялiся баявыя
дзеяннi, а таксама дзецi з сем'яў ваеннаслужачых, якiя загiнулi
(памерлi) у мiрны час пры праходжаннi ваеннай службы;
   дзецi з сем'яў асоб начальнiцкага i радавога складу органаў
унутраных спраў, якiя загiнулi (памерлi) або сталi iнвалiдамi пры
выкананнi службовых абавязкаў на тэрыторыi дзяржаў, у якiх вялiся
баявыя дзеяннi, а таксама якiя загiнулi (памерлi) у мiрны час пры
выкананнi службовых абавязкаў;
   8.3. iнвалiды I-III груп, а таксама дзецi-iнвалiды, якiм у
адпаведнасцi з заключэннем медыка-рэабiлiтацыйных экспертных камiсiй
не супрацьпаказана навучанне ў ВНУ i якiя могуць наведваць заняткi;
   8.4. асобы, якiя маюць iльготы ў адпаведнасцi з артыкуламi 18,
19, 20, 23, 24, 25 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 22 лютага 1991 г. №
634-XII "Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы
на Чарнобыльскай АЭС" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР,
1991 г., № 10, арт.111).
   Пералiчаныя асобы навучаюцца за кошт сродкаў  дзяржаўнага
бюджэту.
   Слухачам падрыхтоўчых аддзяленняў з лiку асоб, пералiчаных у
пункце 8.2, якiя знаходзяцца на поўным дзяржаўным забеспячэннi,
выплачваецца стыпендыя ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
   9. Пераважнае права на залiчэнне пры аднолькавай колькасцi
балаў маюць звольненыя ў запас ваеннаслужачыя, якiя маюць iльготы,
устаноўленыя заканадаўствам, i рэкамендацыi воiнскiх часцей.
   10. Па  заканчэннi курса навучання слухачы  падрыхтоўчага
аддзялення паступаюць у ВНУ на агульных падставах.
   Выпускнiкам падрыхтоўчага аддзялення могуць  прадастаўляцца
льготы пры паступленнi ў ВНУ ў адпаведнасцi з актамi заканадаўства
Рэспублiкi Беларусь.
   11. Кiраўнiцтва  падрыхтоўчым  аддзяленнем  ажыццяўляецца
загадчыкам падрыхтоўчага аддзялення, якi назначаецца рэктарам з лiку
прафесарска-выкладчыцкага складу.
   Пасада  загадчыка падрыхтоўчага аддзялення ўводзiцца  пры
наяўнасцi не менш за 100 слухачоў дзённай формы навучання. У iншых
выпадках абавязкi загадчыка падрыхтоўчага аддзялення выконвае дэкан
факультэта  даiнстытуцкай падрыхтоўкi i прафесiйнай  арыентацыi
моладзi.
   12. Навучальныя планы павiнны ўключаць дысцыплiны, па якiх у
адпаведнасцi з парадкам прыёму ў ВНУ праводзяцца ўступныя iспыты.
Яны могуць таксама ўключаць прафарыентацыйныя дысцыплiны, фiзiчнае
выхаванне i iншыя.
   13. Да  педагагiчнай  працы  на падрыхтоўчым  аддзяленнi
прыцягваюцца выкладчыкi ВНУ, а таксама асобы, якiя маюць адпаведную
квалiфiкацыю.
   Колькасць    выкладчыкаў,       вучэбна-дапаможнага,
гаспадарча-абслуговага  i  iншага персаналу для  падрыхтоўчага
аддзялення вызначаецца па нормах i ў парадку, вызначаных для ВНУ,
пры якой створана гэтае аддзяленне.
   Аплата працы выкладчыкаў падрыхтоўчага аддзялення ажыццяўляецца
ў парадку i памерах, якiя прадугледжаны для выкладчыкаў ВНУ.
   14. Слухачы падрыхтоўчага аддзялення карыстаюцца  вучэбнымi
памяшканнямi, бiблiятэкамi, iнтэрнатамi i iншымi вiдамi паслуг на
роўных правах са студэнтамi ВНУ.
   15. Слухачы  падрыхтоўчага аддзялення абавязаны  выконваць
правiлы ўнутранага распарадку, якiя ўстаноўлены ў ВНУ.
   16. Слухачы  падрыхтоўчага  аддзялення, якiя  сiстэматычна
парушалi вучэбную дысцыплiну, правiлы ўнутранага распарадку ВНУ, не
выконвалi вучэбныя заданнi, своечасова не ўнеслi плату за навучанне,
выключаюцца з падрыхтоўчага аддзялення загадам рэктара ВНУ. На
паўторнае навучанне такiя слухачы не аднаўляюцца.
   17. Слухачы, адлiчаныя з падрыхтоўчага аддзялення па прычыне
хваробы, у сувязi з прызывам на ваенную службу або па iншых
уважлiвых прычынах, маюць права аднаўляцца на вучобу.
   18. У выпадку выбыцця слухача падрыхтоўчага аддзялення пасля
пачатку заняткаў без уважлiвых прычын плата, унесеная за навучанне,
не вяртаецца.
   19. На падставе Палажэння аб падрыхтоўчым аддзяленнi вышэйшай
навучальнай установы Рэспублiкi Беларусь i ўласнага статута ВНУ
распрацоўваюць i зацвярджаюць палажэнне аб падрыхтоўчым аддзяленнi.
<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России