ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 31 декабря 1999 г. №796 "Аб зацвярджэннi Прыкладнага палажэння аб агульнаадукацыйных школах (класах) з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           31 снежня 1999 г. N 796

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПРЫКЛАДНАГА ПАЛАЖЭННЯ АБ
 АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ШКОЛАХ (КЛАСАХ) З ПАГЛЫБЛЕНЫМ
 ВЫВУЧЭННЕМ АСОБНЫХ ВУЧЭБНЫХ ПРАДМЕТАЎ, ЭСТЭТЫЧНЫМ
 I ФIЗКУЛЬТУРНА-СПАРТЫЎНЫМ УХIЛАМI

   У мэтах забеспячэння ўмоў для дыферэнцыраванага навучання
вучняў, авалодання iмi ведамi i ўменнямi па асобных вучэбных
прадметах  на паглыбленым узроўнi, развiцця iнтэлектуальнага i
творчага патэнцыялу навучэнскай моладзi загадваю:

   1.  Зацвердзiць Прыкладнае палажэнне аб агульнаадукацыйных
школах (класах) з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў,
эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi (дадаецца).

   2. Галоўнаму ўпраўленню агульнай сярэдняй адукацыi (Фяськоў
М.С.) у 3-дзённы тэрмiн накiраваць вышэйадзначанае Палажэнне ў
Мiнiстэрства юстыцыi для прававой экспертызы.

   3.  Кантроль  за выкананнем дадзенага загаду ўскласцi на
намеснiка Мiнiстра Дыляна Г.Д.

 Мiнiстр                         В.I.СТРАЖАЎ

                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                     Загад Мiнiстэрства адукацыi
                     Рэспублiкi Беларусь
                     31.12.1999 N 796

           ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ *)
    аб агульнаадукацыйных школах (класах) з паглыбленым
     вывучэннем асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным
         i фiзкультурна-спартыўным ухiламi

 ____________________________
   *) Прыкладнае палажэнне распаўсюджваецца толькi на дзяржаўныя
агульнаадукацыйныя школы.

            1. Агульныя палажэннi

   1.1. Школы (класы) з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных
прадметаў,   эстэтычным   (музычным,   харавым,   мастацкiм,
архiтэктурна-мастацкiм,     харэаграфiчным,     тэатральным,
агульнаэстэтычным) i фiзкультурна-спартыўным ухiламi забяспечваюць
вучням агульную сярэднюю адукацыю i паглыбленае авалоданне ведамi i
ўменнямi  па  прафiлюючых  вучэбных  дысцыплiнах,  працоўную i
прафесiйную падрыхтоўку, развiццё творчых здольнасцей у адпаведнасцi
з iх iнтарэсамi i схiльнасцямi.

   1.2. У сваёй дзейнасцi школы (класы) з паглыбленым вывучэннем
асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным
ухiламi кiруюцца Прыкладным палажэннем аб агульнаадукацыйнай школе,
зацверджаным загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь ад 28
чэрвеня 1993  г. N 203 (рэг.N 80/12 ад 03.11.1993), дадзеным
Прыкладным палажэннем i iншымi прававымi актамi Рэспублiкi Беларусь.

   1.3. Школы (класы) з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных
прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi адкрываюцца,
рэарганiзуюцца i лiквiдуюцца органамi мясцовай улады ў парадку, якi
ўстаноўлены дзеючым заканадаўствам.

   1.4.  Школы  могуць  мець  адзiн  або некалькi напрамкаў
паглыблення. Школы (класы) з паглыбленым вывучэннем замежнай мовы
адкрываюцца ў складзе падрыхтоўчага i I-ХI або VII-ХI класаў, iншых
вучэбных прадметаў - VIII-ХI, Х-ХI класаў; музыкi, харэаграфii,
выяўленчага мастацтва - падрыхтоўчага i I-IХ або падрыхтоўчага i
I-ХI класаў; архiтэктуры i выяўленчага мастацтва - V-ХI класаў;
тэатральнага мастацтва - падрыхтоўчага i I-ХI або VIII-ХI класаў;
фiзiчнай культуры - V-ХI класаў.

   1.5. Колькасць вучняў у класах з паглыбленым вывучэннем асобных
вучэбных прадметаў, эстэтычным ухiлам тая ж, што i ў масавых
агульнаадукацыйных школах. Асобныя класы з фiзкультурна-спартыўным
ухiлам могуць стварацца i пры меншай колькасцi вучняў у класе (не
менш як 12 чалавек).

           2. Парадак прыёму вучняў

   2.1. Залiчэнне вучняў у школы (класы) з паглыбленым вывучэннем
асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным
ухiламi праводзiцца адзiн раз у год на падставе пiсьмовай заявы
бацькоў вучняў або асоб, якiя iх замяняюць, i медыцынскай даведкi аб
стане здароўя вучняў, а ў школы (класы) з эстэтычным ухiлам - i па
вынiках  конкурснага  адбору камiсiяй, якая ацэньвае музычныя,
харэаграфiчныя, мастацкiя i артыстычныя здольнасцi паступаючых, у
класы  з  фiзкультурна-спартыўным  ухiлам  -  па  рэкамендацыi
дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ.

   2.2.  Правядзенне  якiх-небудзь  праверачных  iспытаў  пры
паступленнi дзяцей у школы (класы) з паглыбленым вывучэннем замежнай
мовы не дапускаецца.

   2.3.  Пры  наяўнасцi  вакантных месцаў прыём вучняў можа
праводзiцца дадаткова на працягу вучэбнага года ва ўсе класы.

   2.4. Залiчэнне вучняў у школы (класы) з паглыбленым вывучэннем
асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным
ухiламi са школ таго ж тыпу праводзiцца без дадатковай праверкi
ведаў. У асобных выпадках у гэтыя школы (класы) могуць быць прыняты
вучнi з агульнаадукацыйных устаноў пры ўмове, што яны выяўляюць веды
i ўменнi па прафiлюючых прадметах у аб'ёме праграм адпаведнага
класа.

   2.5. У тых выпадках, калi колькасць жадаючых паступiць у VII
класы з паглыбленым вывучэннем замежнай мовы, у VIII i Х класы - з
паглыбленым вывучэннем iншых вучэбных прадметаў перавышае магчымасцi
прыёму,  залiчэнне  праводзiцца  з улiкам вынiковых адзнак па
прафiлюючых прадметах за папярэднi клас. Правядзенне якiх-небудзь
экзаменаў пры гэтым не дапускаецца.

    3. Змест i арганiзацыя навучальна-выхаваўчага працэсу

   3.1. Школы (класы) з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных
прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi працуюць па
вучэбных планах i праграмах з улiкам спецыфiкi школы (класа), якiя
зацвярджаюцца ў вызначаным парадку.
   Згодна  з вучэбнымi планамi заняткi па цыклу прафiлюючых
дысцыплiн могуць быць як групавыя, так i iндывiдуальныя. Дзяленне
класаў на групы ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з вучэбнымi планамi
агульнаадукацыйных школ.

   3.2.  Змест  працоўнага  навучання ў V-ХI класах школ з
паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным i
фiзкультурна-спартыўным ухiламi вызначаецца з улiкам канкрэтнага
профiлю.

   3.3. Школы могуць прыцягваць да работы выкладчыкаў вышэйшых i
сярэднiх  спецыяльных навучальных устаноў, работнiкаў навукi i
культуры, трэнераў дзiцяча-юнацкiх спартыўных школ i клубаў фiзiчнай
падрыхтоўкi ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку.

   3.4.  Пазакласная навучальна-выхаваўчая работа ў школах з
паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў, эстэтычным i
фiзкультурна-спартыўным  ухiламi  будуецца  з  улiкам спецыфiкi
навучальнага працэсу гэтых школ.

   3.5. Бiблiятэкi школ дадзенага тыпу камплектуюцца, акрамя кнiг,
прадугледжаных   для   школьных   бiблiятэк,   вучэбнай,
навукова-папулярнай, мастацкай, даведачнай лiтаратурай, перыядычнымi
выданнямi па профiлю.

   3.6. Школы з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў,
эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi павiнны мець кабiнеты i
iншыя  памяшканнi  ў  адпаведнасцi  з профiлем школы (класа),
абсталяваныя неабходнымi сродкамi навучання.

   3.7. Вучнi школ (класаў) з эстэтычным ухiлам, якiя паспяхова
здалi экзамены па прафiлюючых дысцыплiнах за курс базавай i сярэдняй
школы, атрымлiваюць дадаткова да асноўнага дакумента аб адукацыi
ўкладыш у яго з запiсам адзнак па спецыяльных прадметах.

       4. Педагагiчныя i iншыя работнiкi школы

   4.1.  У школах з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных
прадметаў, эстэтычным i фiзкультурна-спартыўным ухiламi штатная
колькасць работнiкаў уводзiцца ў адпаведнасцi з Тыпавымi штатамi
пачатковых,  базавых  i сярэднiх агульнаадукацыйных школ, якiя
зацверджаны  загадам Мiнiстэрства адукацыi i навукi Рэспублiкi
Беларусь ад 26 сакавiка 1996 г. N 109.
   У школах з эстэтычным ухiлам па ўзгадненнi з вышэйстаячымi
ўстановамi  i  фiнансавымi органамi можа быць уведзена пасада
настройшчыка музычных iнструментаў.

   4.2.  Парадак  i  ўмовы прыёму i звальнення педагагiчных
работнiкаў школ з паглыбленым вывучэннем асобных вучэбных прадметаў,
эстэтычным   i  фiзкультурна-спартыўным  ухiламi  рэгулююцца
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.
   Намеснiк дырэктара школы назначаецца з лiку асоб, якiя маюць
вышэйшую адукацыю адпаведна профiлю школы.
   Дырэктар школы  з  паглыбленым  вывучэннем  замежнай  мовы
назначаецца з лiку асоб, якiя, як правiла, валодаюць замежнай мовай,
выкладаемай у школе.

   4.3. Настаўнiкi i намеснiкi дырэктараў школ з паглыбленым
вывучэннем   асобных   вучэбных  прадметаў,  эстэтычным  i
фiзкультурна-спартыўным  ухiламi павышаюць сваю квалiфiкацыю па
спецыяльных праграмах ва ўстаноўленым парадку.
<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России