ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 8 сентября 1993 г. №275 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб аддзяленнi перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi сярэдняй спецыяльнай i прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

    ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           8 верасня 1993 г. № 275

 АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ПАЛАЖЭННЯ АБ АДДЗЯЛЕННI ПЕРАПАДРЫХТОЎКI I
 ПАВЫШЭННЯ КВАЛIФIКАЦЫI СЯРЭДНЯЙ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ I
 ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЫ
    ___________________________________________________________--
     Утратил силу постановлением Министерства образования от 30
     января 2003 г. № 3 (зарегистрировано в Национальном реестре
     - № 8/9106 от 10.02.2003 г.) 

   У мэтах  забеспячэння  якасцi  перападрыхтоўкi i павышэння
квалiфiкацыi спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, рабочых
i  беспрацоўных i ў адпаведнасцi з Палажэннем аб навучальных
установах (падраздзяленнях) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кiруючых работнiкаў i спецыялiстаў загадваю:
   1. Зацвердзiць Палажэнне аб аддзяленнi  перападрыхтоўкi  i
павышэння    квалiфiкацыi    сярэдняй    спецыяльнай   i
прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы (дадатак 1).
   2. Давесцi  адзначанае  Палажэнне  да абласных i Мiнскага
гарадскога  ўпраўленняў  адукацыi,  сярэднiх  спецыяльных  i
прафесiянальна-тэхнiчных  навучальных устаноў для кiраўнiцтва ў
практычнай дзейнасцi.

 Мiнiстр                        В.А.ГАЙСЁНАК

                              Дадатак 1

                        ЗАЦВЕРДЖАНА
                        Загад
                        Мiнiстэрства адукацыi
                        Рэспублiкi Беларусь
                        08.09.1993 № 275

               ПАЛАЖЭННЕ
       аб аддзяленнi перападрыхтоўкi i павышэння
         квалiфiкацыi сярэдняй спецыяльнай
     i прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы

            1. Агульныя палажэннi

   1.1. Аддзяленне  перападрыхтоўкi  i  павышэння квалiфiкацыi
сярэдняй спецыяльнай, прафесiянальна-тэхнiчнай навучальнай установы*
прадстаўляе сабой структурнае падраздзяленне навучальнай установы,
якое  ажыццяўляе  перападрыхтоўку  i  павышэнне  квалiфiкацыi
спецыялiстаў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй i рабочых, а таксама
беспрацоўных i незанятага насельнiцтва.
___________________________________
   *У далейшым - аддзяленне.

   1.2. Асноўнымi задачамi аддзялення з'яўляюцца:
   - аператыўнае   задавальненне  патрэбнасцей  аб'яднанняў,
прадпрыемстваў, арганiзацый i ўстаноў розных форм уласнасцi, а
таксама iндывiдуальных патрэбнасцей грамадзян у павышэннi сваёй
прафесiянальнай падрыхтоўкi;
   - перападрыхтоўка i павышэнне квалiфiкацыi беспрацоўных, а
таксама незанятага насельнiцтва па заяўках службаў занятасцi;
   - навучанне  другiм  прафесiям  у  сувязi са структурнымi
перабудовамi ў вытворчасцi ва ўмовах пераходу да рыначнай эканомiкi;
   - забеспячэнне  падрыхтоўкi  дарослага насельнiцтва рабочым
прафесiям.
   1.3. Аддзяленне ствараецца навучальнай установай самастойна на
падставе загаду пры наяўнасцi патрэбы ў павышэннi квалiфiкацыi i
перападрыхтоўцы кадраў з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй, рабочых,
беспрацоўных, а таксама незанятага насельнiцтва.
   1.4. Лiквiдацыя i рэарганiзацыя аддзялення ажыццяўляецца ў
парадку, устаноўленым для яго стварэння.
   1.5. Аддзяленне ва ўстаноўленым парадку праходзiць акрэдытацыю
ў адпаведнасцi з дзеючым Палажэннем аб акрэдытацыi навучальных
устаноў (падраздзяленняў) павышэння квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi
кадраў.
   1.6. Навучальная ўстанова вырашае пытанне арганiзацыi вучэбнага
працэсу, фiнансава-гаспадарчай i iншых вiдаў дзейнасцi аддзялення
пры захаваннi дзяржаўных iнтарэсаў i патрабаванняў да паслядыпломнай
адукацыi кадраў.
   1.7. У прафесiянальна-тэхнiчных вучылiшчах сельскагаспадарчага
профiлю, якiя маюць аддзяленнi па курсавой перападрыхтоўцы кадраў
для  аграпрамысловага  комплексу  рэспублiкi,  перападрыхтоўка
незанятага  насельнiцтва  i  беспрацоўных на гэтых аддзяленнях
ажыццяўляецца на дагаворнай аснове памiж службамi занятасцi i
навучальнымi ўстановамi, пры якiх створаны аддзяленнi.
   1.8. У сярэднiх спецыяльнах навучальных установах, якiя маюць
спецыяльныя аддзяленнi па перападрыхтоўцы кадраў, апошнiм з моманту
прыняцця адзначанага  Прыкладнага  палажэння  прыдаецца  статус
аддзяленняў перападрыхтоўкi i павышэння квалiфiкацыi кадраў.

            2. Слухачы аддзялення

   2.1. Камплектаванне  слухачамi  аддзялення  ажыццяўляецца
пераважна на падставе прамых дагавароў навучальнай установы з
аб'яднаннямi, прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi, службамi
занятасцi, асобнымi грамадзянамi.
   2.2. Камплектаванне  вучэбных  груп  аддзялення  з  лiку
беспрацоўных ажыццяўляецца рэгiянальнымi службамi занятасцi з улiкам
узроўню агульнаадукацыйнай i прафесiянальнай падрыхтоўкi.
   2.3. Слухачы аддзялення маюць правы:
   - выбару профiлю i форм навучання, уключаючы навучанне па
iндывiдуальных планах;
   - адпаведнага жыллёва-бытавога забеспячэння;
   - карыстання  вучэбна-вытворчай  базай,  падручнiкамi  i
дапаможнiкамi, iншай лiтаратурай, неабходнай для навучання;
   - на бяспечныя ўмовы i ахову здароўя ў працэсе навучання.
   2.4. Слухачы аддзялення абавязаны выконваць усе вiды вучэбнай
работы, прадугледжаныя вучэбнымi планамi i  праграмамi,  iншыя
патрабаваннi, якiя прадугледжаны заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь
i дадзеным Палажэннем.
   2.5. Слухачы  аддзялення,  якiя  выканалi ўсе патрабаваннi
вучэбнага плана, атрымлiваюць пасведчанне (дыплом) устаноўленага
ўзору.  Пры невыкананнi вучэбнага плана, а таксама ў выпадку
парушэння правiлаў унутранага распарадку слухачы выключаюцца загадам
па навучальнай установе з выдачай адпаведнай даведкi аб праходжаннi
навучання.
   2.6. У  перыяд навучання з адрывам ад працы матэрыяльнае
забеспячэнне слухачоў аддзялення ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з
дзеючым заканадаўствам.
   2.7. Матэрыяльнае забеспячэнне слухачоў аддзялення з  лiку
беспрацоўных  ажыццяўляецца  рэгiянальнымi службамi занятасцi ў
парадку, якi прадугледжаны Законам "Аб занятасцi  насельнiцтва
Рэспублiкi Беларусь".

       3. Выладчыцкi састаў, вучэбна-дапаможны
        i адмiнiстрацыйны персанал аддзялення

   3.1. Вучэбны працэс на аддзяленнi ажыццяўляецца выкладчыкамi
навучальнай установы, у структуры якой знаходзiцца адцзяленне, а
таксама спецыялiстамi галiн народнай гаспадаркi, якiя прыцягваюцца
да работы на ўмовах сумяшчальнiцтва альбо пагадзiннай аплаты.
   3.2. Аплата  працы  кiруючага,  выкладчыцкага  саставу,
адмiнiстрацыйна-гаспадарчага,   вучэбна-дапаможнага   персаналу
навучальнай установы, у структуры  якой  створана  аддзяленне,
праводзiцца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

          4. Арганiзацыя вучэбнай работы

   4.1. Вучэбны працэс на аддзяленнi арганiзуецца з улiкам яго
асноўных  задач  i  прызваны  забяспечыць  высокi  ўзровень
прафесiянальнай падрыхтоўкi кадраў.
   4.2. Навучанне на аддзяленнi праводзiцца з адрывам, без адрыву
i з частковым адрывам ад працы, у спалучэннi гэтых форм, а таксама
па iндывiдуальных планах па любой абранай форме навучання.
   4.3. Тэрмiны  навучання пры перападрыхтоўцы спецыялiстаў з
сярэдняй спецыяльнай адукацыяй складаюць да сямi месяцаў з адрывам
ад працы i да дзевяцi месяцаў без адрыву ад працы. Пры павышэннi
квалiфiкацыi адзначанай катэгорыi  слухачоў  тэрмiны  навучання
складаюць да трох месяцаў з адрывам ад працы i да шасцi месяцаў без
адрыва ад працы.
   4.4. Тэрмiны  навучання  пры падрыхтоўцы i перападрыхтоўцы
рабочых складаюць да шасцi месяцаў, а па асобных складаных прафесiях
да дванаццацi месяцаў.
   4.5. Па найбольш складаных спецыяльнасцях тэрмiны навучання
могуць  быць  павялiчаны па ўзгадненню з адпаведнымi органамi
кiравання.
   4.6. Навучанне праводзiцца па вучэбных планах i праграмах,
распрацаваных на падставе тыпавых вучэбных планаў i  праграм,
зацверджаных  у  вызначаным  парадку  Мiнiстэрствам  адукацыi,
узгодненных  з  зацiкаўленымi  мiнiстэрствамi,  ведамствамi,
прадпрыемствамi, рэгiянальнымi службамi занятасцi i зацверджаных
кiраўнiком навучальнай установы.
   4.7. Парадак  арганiзацыi  i правядзення вучэбнага працэсу
вызначаецца на аддзяленнi навучальнай установай самастойна.
   4.8. Забеспячэнне аддзялення вучэбна-праграмнай дакументацыяй i
метадычнымi  матэрыяламi  ажыццяўляецца  адпаведнымi метадычнымi
службамi адукацыi па месцах на падставе дагавароў. Рэкамендуецца
выкарыстоўваць  вучэбныя  планы  i  праграмы,  распрацаваныя i
зацверджаныя ва ўстаноўленым парадку мiнiстэрствамi i ведамствамi,
навучальнымi  ўстановамi, прадпрыемствамi з улiкам асаблiвасцей
навучаемага кантынгента, мэт i задач навучання.
   4.9. Вучэбны працэс прадугледжвае  чаргаванне  тэарэтычнага
навучання з вытворчым навучаннем у майстэрнях, палiгонах ПТВ, на
базе прадпрыемстваў.
   Рэгiянальныя службы  занятасцi  садзейнiчаюць  арганiзацыi
вытворчага навучання на прадпрыемствах, у першую чаргу на тых, дзе
магчыма працаўладкаванне слухачоў аддзялення з лiку беспрацоўных
альбо незанятага насельнiцтва.
   4.10. Слухачам аддзялення, якiя прайшлi курс навучання па
зацверджаных вучэбных планах i праграмах, здалi прадугледжаныя
квалiфiкацыйныя экзамены, другiя вiды кантролю, выдаюцца дакументы
ўстаноўленага ўзору.
   4.11. Састаў  старшынь  Дзяржаўных  квалiфiкацыйных камiсiй
зацвярджаецца органам па кiраўнiцтву навучальнай установай. У састаў
квалiфiкацыйных  камiсiй  уключаюцца  прадстаўнiкi  навучальнай
установы, прадпрыемстваў, службаў занятасцi насельнiцтва.
   4.12. Пытаннi  вучэбна-метадычнай  работы  на  аддзяленнi
ўключаюцца ў планы работы педсавета, прадметных камiсiй, другiя
планы i мерапрыемствы навучальнай установы. Навучальная ўстанова
забяспечвае  арганiзацыйную i вучэбную дзейнасць аддзялення як
структурнай адзiнкi.

         5. Маёмасць i сродкi аддзялення

   5.1. Фiнансаванне  мерапрыемстваў  па  навучанню  слухачоў
ажыццяўляецца  за  кошт  сродкаў  мiнiстэрстваў,  ведамстваў,
прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў, службаў занятасцi насельнiцтва
i асобных грамадзян на  падставе  каштарысу,  якi  зацвярджае
навучальная ўстанова. У каштарыс уключаюцца наступныя асноўныя вiды
выдаткаў:
   - аплата  працы выкладчыкаў, майстроў в/н, абслугоўваючага
персаналу, дадатковая аплата кiраўнiцтву навучальнай установы, а
таксама прэмiраванне iх па дзеючых нарматывах;
   - эксплуатацыйныя расходы;
   - выдаткi за пражыванне ў iнтэрнаце навучэнцаў аддзялення;
   - выдаткi  за  распрацоўку  вучэбных  планаў  i  праграм,
вучэбна-метадычных матэрыялаў;
   - выдаткi на набыццё вучэбнага абсталявання, матэрыялаў i г.д.;
   - выдаткi на падаткаабкладанне i другiя адлiчэннi.
   5.2. Мiнiстэрствы,  ведамствы,  прадпрыемствы,  аб'яднаннi,
арганiзацыi, установы, службы занятасцi  насельнiцтва,  асобныя
грамадзяне ў адпаведнасцi з заключанымi дагаворамi пералiчваюць на
рахунак навучальнай установы сродкi за навучанне ў тэрмiн, якi
ўстаноўлены дагаворам.
   5.3. У выпадку няяўкi або выключэння слухачоў з навучальнай
установы пералiчаныя за iх навучанне сродкi не вяртаюцца.
   5.4. Навучальная  ўстанова,  пры якой створана аддзяленне,
складае па аддзяленню гадавыя справаздачы, якiя прадстаўляюцца ў
органы статыстыкi, Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

 Начальнiк упраўлення
 павышэння квалiфiкацыi i
 перападрыхтоўкi спецыялiстаў             А.I.АБРАМАЎ 


<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России