ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 31 августа 1993 г. №271 "Аб зацвярджэннi Прыкладнага палажэння аб школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрнях"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад


       МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                ЗАГАД

 31 жнiўня 1993 г.                 N 271


 Аб зацвярджэннi Прыкладнага палажэння аб школьных
 i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрнях

   У адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб адукацыi ў
Рэспублiцы Беларусь" i пастановай Савета Мiнiстраў  Рэспублiкi
Беларусь ад 10 мая 1993 г. N 304 "Аб зацвярджэннi прыкладных
палажэнняў аб адукацыйных i выхаваўчых установах i арганiзацыях
сiстэмы адукацыi, узораў дакументаў аб адукацыi"

               ЗАГАДВАЮ:

   1. Зацвердзiць Прыкладнае палажэнне аб школьных i мiжшкольных
вучэбна-вытворчых майстэрнях /дадаецца/.
   Увесцi ў дзеянне Прыкладнае палажэнне з 19 кастрычнiка 1993
года.

   2. Упраўленню агульнай сярэдняй адукацыi Мiнiстэрства адукацыi,
упраўленням адукацыi аблвыканкомаў i Мiнскага гарвыканкома:
   давесцi Прыкладнае палажэнне да ведама органаў i  устаноў
адукацыi;
   прыняць меры па стварэннi /пры неабходнасцi i мэтазгоднасцi/
школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрань;
   прывесцi ў адпаведнасць з гэтым Прыкладным палажэннем дзейнасць
школьных i  мiжшкольных  вучэбна-вытворчых майстэрань, якiя ўжо
створаны.

   3. Кантроль за выкананнем загада ўскласцi  на  упраўленне
агульнай сярэдняй адукацыi /Пятроўскi Г.М./.

 Мiнiстр                       В.А. Гайсёнак

                   ЗАЦВЕРДЖАНА:
                   загадам Мiнiстэрства адукацыi
                   Рэспублiкi Беларусь
                   ад 31 жнiўня 1993 г. N 271

 УЗГОДНЕНА:

 Мiнiстэрства фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь

 Намеснiк мiнiстра  М.К.Лiсай

 23 верасня 1993 г.


                 Дадатак
                 да загада Мiнiстэрства адукацыi
                 Рэспублiкi Беларусь
                 ад 31 жнiўня 1993 г. N 271


              ПРЫКЛАДНАЕ
               ПАЛАЖЭННЕ
   аб школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрнях

===

            АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   1. Школьныя  i  мiжшкольныя вучэбна-вытворчыя  майстэрнi *)
арганiзуюцца для грамадска карыснай, прадукцыйнай працы i працоўнага
/прафесiйнага/ навучання вучняў VIII-ХI класаў адной або некалькiх
школ раёна /горада/.
 -------------------------------
 *) Далей называюцца - школьныя ВВМ, мiжшкольныя ВВМ, майстэрнi.

   2. Школьныя i мiжшкольныя вучэбна-вытворчыя майстэрнi /ВВМ/
адкрываюцца раённымi /гарадскiмi/ аддзеламi адукацыi з дазволу
выканкомаў  раённых  /гарадскiх/ Саветаў народных дэпутатаў па
ўзгадненнi з органамi дзяржаўнага нагляду за аховай працы  i
адпаведнымi органамi Рэспублiканскага камiтэта прафсаюза работнiкаў
адукацыi ва ўстаноўленым парадку.

   3. Вучэбна-вытворчыя майстэрнi ствараюцца ў агульнаадукацыйных
школах,  мiжшкольных  вучэбна-вытворчых  камбiнатах  працоўнага
навучання i прафесiянальнай арыентацыi вучняў, школах-iнтэрнатах,
дзiцячых дамах, пазашкольных установах або для групы гэтых устаноў.
Яны прызначаны для арганiзацыi грамадска карыснай, прадукцыйнай
працы i працоўнага /прафесiйнага/ навучання вучняў VIII-ХI класаў, а
таксама для арганiзацыi грамадска карыснай, прадукцыйнай працы
вучняў V-VII класаў без прымянення буйнагабарытнага абсталявання.

   4. Мiжшкольныя ВВМ з'яўляюцца самастойнай юрыдычнай асобай,
маюць штамп i круглую пячатку з абазначэннем свайго наймення i
шыльду  устаноўленага  ўзору.  Яны  знаходзяцца  ў непасрэдным
падпарадкаваннi раённага /гарадскога/ аддзела адукацыi.
   Майстэрнi, створаныя  ва ўстановах адукацыi, з'яўляюцца iх
структурнымi падраздзяленнямi.
   Асобныя вучэбна-вытворчыя ўчасткi, створаныя пры майстэрнях
прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi, могуць з'яўляцца iх
структурнымi падраздзяленнямi.

   5. Раённы (гарадскi) аддзел адукацыi:
   вызначае напрамкi дзейнасцi мiжшкольных майстэрань; аказвае
дапамогу ў абсталяваннi iх, забеспячэннi матэрыяламi, iнструментамi,
сыравiнай i iнш.; каардынуе i накiроўвае дзейнасць майстэрань i
ўстаноў, якiя яны абслугоўваюць;
   стварае камiсiю  з  прадстаўнiкоў   аддзела   адукацыi,
прадпрыемстваў,  арганiзацый, устаноў, санiтарна-эпiдэмiялагiчнай
службы, пажарнай iнспекцыi, органа дзяржаўнага нагляду за аховай
працы i адпаведных органаў Рэспублiканскага камiтэта прафсаюза
работнiкаў адукацыi, а ў неабходных выпадках - Дзяржгартэхнагляду,
якая дае дазвол на ўвод у эксплуатацыю майстэрань;
   выдзяляе неабходныя асiгнаваннi на ўтрыманне i арганiзацыю
работы майстэрань.

   6. Сумесная работа i ўзаемныя абавязацельствы майстэрань i
кожнага з прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў, якiя ўдзельнiчаюць у
арганiзацыi  грамадска  карыснай,  прадукцыйнай працы вучняў у
майстэрнях, акрэслiваюцца дагаворам.

   7. Майстэрнi вядуць дакументацыю  па  вучэбна-вытворчых  i
фiнансава-гаспадарчых пытаннях, прадстаўляюць вышэйстаячым органам
адпаведную справаздачнасць.

   8. Работа па ахове працы ў майстэрнях арганiзуецца ў строгай
адпаведнасцi з дзеючым працоўным заканадаўствам i з Палажэннем аб
арганiзацыi работы па ахове працы ва ўстановах сiстэмы Мiнiстэрства
адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

   9. Работа школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрань
ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з Законам Рэспублiкi Беларусь "Аб
адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь", iншымi заканадаўчымi актамi i гэтым
Прыкладным палажэннем.

   10. Мiжшкольныя ВВМ знаходзяцца на самастойным балансе, маюць
разлiковы i iншыя рахункi ў банках i ажыццяўляюць сваю дзейнасць за
кошт сродкаў раённага /гарадскога/  бюджэту  i  iншых  крынiц
фiнансавання.

   11. Выкарыстанне памяшканняў школьных i мiжшкольных ВВМ, iх
абсталявання ў мэтах, не прадугледжаных гэтым Прыкладным палажэннем,
а таксама выраб у iх якой-небудзь прадукцыi без удзелу школьнiкаў
забараняецца.


           ПАМЯШКАННI I АБСТАЛЯВАННЕ
          ВУЧЭБНА-ВЫТВОРЧЫХ МАЙСТЭРАНЬ

   12. Мiжшкольныя ВВМ адкрываюцца i функцыянiруюць, як правiла, у
асобным будынку, пабудаваным спецыяльна або прыстасаваным. Школьныя
ВВМ могуць размяшчацца непасрэдна ў будынку школы. Кубатура i плошча
майстэрань пры гэтым павiнны адпавядаць патрабаванням СНiПа.

   13. У  вучэбна-вытворчых  майстэрнях  арганiзуюцца /пры iх
адсутнасцi/: вытворчыя ўчасткi, вытворчыя або  вучэбныя  цэхi,
падсобныя  памяшканнi  /iнструментальная, склад сыравiны, склад
гатовай прадукцыi i iнш./, кабiнеты i лабараторыi для тэарэтычных
заняткаў   па   профiлях   i   прафесiях,   а   таксама
адмiнiстрацыйна-гаспадарчыя i  санiтарна-бытавыя  памяшканнi;  у
мiжшкольных ВВМ, акрамя таго, гардэроб i буфет. У мiжшкольных ВВМ
мэтазгодна ствараць лабараторыi для заняткаў вучняў  тэхнiчнай
творчасцю.

   14. Вучэбна-вытворчыя майстэрнi аснашчаюцца станочным i iншым
абсталяваннем,  iнструментамi,  прыстасаваннямi,  тэхнiчнай  i
тэхналагiчнай дакументацыяй у адпаведнасцi з тэхналагiчным працэсам
вырабу згодна Пералiкам вучэбнага абсталявання або нарматываў, што
зацвярджаюцца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

   15. Па асобных профiлях i напрамках неабходныя ўмовы для
арганiзацыi навучання i грамадска карыснай, прадукцыйнай працы
вучняў могуць забяспечваць прадпрыемствы, арганiзацыi i ўстановы:
   ствараць у якасцi сваiх структурных падраздзяленняў вучэбныя
цэхi, вытворчыя ўчасткi, кабiнеты i лабараторыi, дапаможныя службы;
   выдзяляць абсталяванне,  устанаўлiваць  i  наладжваць  яго,
аснашчаць кабiнеты i лабараторыi вучэбна-нагляднымi дапаможнiкамi i
тэхнiчнымi сродкамi навучання; устанаўлiваць  вучням  вытворчыя
заданнi i пастаўляць неабходныя для iх выканання iнструменты,
матэрыялы, загатоўкi, камплектуючыя дэталi; выдзяляць рабочыя месцы
ў вытворчых цэхах, на ўчастках, у майстэрнях; ажыццяўляць рамонт
абсталявання, а таксама цэхаў i ўчасткаў, кабiнетаў i лабараторый,
iх гаспадарчае абслугоўванне.
   Тэхнiка, абсталяванне i аснашчэнне, якiя выдзелены мiжшкольным
майстэрням, а таксама зробленыя вучнямi вырабы i iншая прадукцыя па
заказах прадпрыемстваў, арганiзацый i  ўстаноў  з'яўляюцца  iх
уласнасцю. Апошнiя могуць даваць права бясплатнага выкарыстання
абсталявання для выпуску звышпланавай прадукцыi i выкарыстання яе
для асабiстых патрэб майстэрань; бязвыплатна перадаваць майстэрням
будынкi, памяшканнi, абсталяванне, iнструменты i матэрыялы, iншыя
матэрыяльныя сродкi. Прадукцыя, зробленая вучнямi, улiчваецца i
рэалiзуецца прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi; звышпланавая
прадукцыя па рашэнню савета працоўнага калектыву прадпрыемства,
арганiзацыi, установы, можа рэалiзоўвацца майстэрнямi, а выручаныя
матэрыяльныя сродкi з'яўляюцца ў гэтым выпадку ўласнасцю майстэрань
i пералiчваюцца на iх рахунак. Прадпрыемствы, арганiзацыi, установы
могуць выдзяляць таксама для арганiзацыi навучання i грамадска
карыснай, прадукцыйнай працы вучняў дадатковыя фiнансавыя сродкi.

   16. Iнжынернае  абсталяванне  i  аснашчэнне  майстэрань,
арганiзацыя рабочых месцаў у iх ажыццяўляецца ў строгай адпаведнасцi
з патрабаваннямi дзеючага заканадаўства, стандартаў,  правiлаў,
нормаў i iнструкцый па ахове працы, тэхнiцы бяспекi i вытворчай
санiтарыi. Перапрафiляванне, пераабсталяванне вучэбных i вытворчых
цэхаў  i  ўчасткаў,  перапланiроўка iх памяшканняў робiцца па
ўзгадненнi з раённым /гарадскiм/ аддзелам адукацыi, тэрытарыяльнымi
органамi дзяржаўнага санiтарнага i пажарнага нагляду, а таксама
органамi дзяржаўнага нагляду за аховай працы.

             АРГАНIЗАЦЫЯ РАБОТЫ
          ВУЧЭБНА-ВЫТВОРЧЫХ МАЙСТЭРАНЬ

   17. Дзейнасць вучэбна-вытворчых майстэрань з'яўляецца састаўной
часткай вучэбна-выхаваўчай работы ўстановы /устаноў/ адукацыi.
   Працоўная /прафесiйная/  падрыхтоўка  вучняў VIII-XI класаў,
арганiзацыя грамадска карыснай, прадукцыйнай працы ў майстэрнях
ажыццяўляюцца  на  аснове стараннага адбору з улiкам намераў,
схiльнасцей i здольнасцей, стану здароўя вучняў, жаданняў вучняў i
iх бацькоў. Адмiнiстрацыя майстэрань, прадпрыемствы, арганiзацыi i
ўстановы забяспечваюць арганiзацыю навучання i грамадска карыснай,
прадукцыйнай  працы вучняў у адпаведнасцi з вучэбнымi планамi
агульнаадукацыйных школ, вучэбнымi праграмамi, якiя распрацоўваюцца
i зацвярджаюцца ва ўстаноўленым парадку.

   18. Парадак арганiзацыi i працягласць заняткаў у майстэрнях
рэгламентуецца раскладам, якi састаўляецца  ў  адпаведнасцi  з
нарматыўнымi дакументамi i зацвярджаецца загадчыкам майстэрань.
   Арганiзацыя i рэжым заняткаў у майстэрнях устанаўлiваюцца з
улiкам санiтарна-гiгiенiчных патрабаванняў да арганiзацыi рэжыму i
ўмоў навучання  школьнiкаў  у  мiжшкольных  ВВК  i  ў  цэхах
прадпрыемстваў,  зацверджаных  дзяржаўнымi  органамi санiтарнага
нагляду.
   Да заняткаў /работы/ у майстэрнях школьнiкi дапускаюцца пасля
медыцынскага  агляду,  якi  ўстанаўлiвае  адсутнасць  у  iх
супрацьпаказанняў. Звесткi аб вучнях, якiя не дапушчаны да работы ў
майстэрнях, загадчык майстэрань атрымлiвае ў медыцынскага персаналу,
якi замацаваны за адпаведнай школай.
   Усе работы ў майстэрнях вучнi выконваюць толькi ў спецадзеннi
/халат, берэт, касынка/. Карыстанне спецадзеннем павiнна быць строга
iндывiдуальным. Да выканання кожнага новага вiду работ  вучнi
дапускаюцца  толькi пасля навучання бяспечным метадам працы i
правядзення iнструктажу па бяспецы працы з афармленнем яго ва
ўстаноўленым парадку.

   19. У мiжшкольных ВВМ вучэбныя групы па розных профiлях i
прафесiях пры арганiзацыi працоўнага (прафесiйнага) навучання i
грамадска карыснай, прадукцыйнай працы камплектуюцца з вучняў розных
школ у колькасцi 20 i больш чалавек. Пры гэтым дзяленне груп на
падгрупы ажыццяўляецца ў тым жа парадку, якi ўстаноўлены для
мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатаў.
   У школьных ВВМ пры арганiзацыi навучання i грамадска карыснай,
прадукцыйнай працы вучняў дзяленне на падгрупы ажыццяўляецца ў тым
жа парадку, як i пры арганiзацыi працоўнага навучання ў адпаведных
класах.

   20. Цэхi i участкi майстэрань у асноўным выконваюць вытворчыя
заказы i заданнi, аднак пры адсутнасцi iх могуць выконваць i iншыя
заказы: заказы ўстаноў адукацыi, iндывiдуальныя заказы насельнiцтва
i  iнш.  Вырабы па iндывiдуальных заказах насельнiцтва ў ВВМ
вырабляюцца, як правiла, з матэрыялу заказчыка.
   Грамадска карысная, прадукцыйная праца школьнiкаў у майстэрнях
павiнна быць цесна звязана з навучаннем; яна арганiзуецца таксама ў
перыяд канiкул i ў пазаўрочны час.
   Працоўная практыка вучняў праводзiцца непасрэдна ў вучэбных i
вытворчых цэхах i на ўчастках майстэрань. Вытворчая практыка вучняў
Х класа праводзiцца непасрэдна ў вучэбных i вытворчых цэхах i на
ўчастках  мiжшкольных  майстэрань  або  на  прадрыемствах,  у
арганiзацыях, ва ўстановах толькi па профiлю навучання i адразу ж
пасля заканчэння вучэбных заняткаў.

   21. На  базе  майстэрань  у  адпаведнасцi з устаноўленымi
нарматывамi могуць працаваць тэхнiчныя, мастацка-прыкладныя i iншыя
гурткi школы /школ/, пазашкольных устаноў. У майстэрнях з вучнямi ў
пазаўрочны час праводзiцца таксама работа па тэхнiчнай творчасцi,
прыцягненнi iх да вынаходнiцкай i рацыяналiзатарскай дзейнасцi. У
майстэрнях могуць стварацца вучнёўскiя канструктарскiя бюро, бюро
вынаходнiкаў i рацыяналiзатараў i iнш.
   Для арганiзацыi вытворчай дзейнасцi на базе мiжшкольных ВВМ
могуць стварацца таксама малыя прадпрыемствы /з удзелам у рабоце
вучняў/, вучнёўскiя вытворчыя кааператывы i iншыя структуры.

   22. Мiжшкольныя ВВМ сумесна  з  прадпрыемствамi  аказваюць
дапамогу школам раёна /горада/ у арганiзацыi грамадска карыснай,
прадукцыйнай працы вучняў у школьных вучэбных майстэрнях. У вучэбных
цэхах, на ўчастках, у кабiнетах i лабараторыях майстэрань могуць
быць арганiзаваны навучанне i грамадска карысная, прадукцыйная праца
вучняў V-VII класаў, пазакласная работа /пазашкольная/ з iмi.
   Педагагiчнае кiраўнiцтва  прадукцыйнай  працай,  прафесiйным
навучаннем, гуртковай работай вучняў у мiжшкольных ВВМ, кантроль за
арганiзацыяй вучэбна-вытворчага працэсу ажыццяўляецца з удзелам
адмiнiстрацыi i педагагiчных калектываў школ.

   23. Няшчасныя выпадкi, якiя адбылiся з вучнямi ў майстэрнях,
расследуюцца i ўлiчваюцца  ў  адпаведнасцi  з  Палажэннем  аб
расследаваннi i ўлiку няшчасных выпадкаў з вучнёўскай моладдзю i
выхаванцамi ў сiстэме Мiнадукацыii Рэспублiкi Беларусь, зацверджаным
загадам Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

            КIРАЎНIЦТВА I ПЕРСАНАЛ
          ВУЧЭБНА-ВЫТВОРЧЫХ МАЙСТЭРАНЬ

   24. Састаў i колькасць работнiкаў майстэрань вызначаюцца ў
адпаведнасцi  з  прыкладнымi  штатнымi  нарматывамi школьных i
мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрань /дадатак да Прыкладнага
палажэння/.

   25. Кiраўнiцтва майстэрнямi ажыццяўляе загадчык школьных i
мiжшкольных вучэбна-вытворчых  майстэрань.  Сваю  дзейнасць  ён
ажыццяўляе на аснове дадзенага Палажэння, загадаў, iнструкцый i
iнструкцыйна-метадычных указанняў вышэйстаячых органаў адукацыi.
   Загадчык мiжшкольных ВВМ у сваёй дзейнасцi падпарадкоўваецца
загадчыку  раённага  /гарадскога/  аддзела  адукацыi;  загадчык
майстэрань установы адукацыi працуе пад непасрэдным кiраўнiцтвам
дырэктара ўстановы.
   Загадчык мiжшкольных  ВВМ  назначаецца  загадам  раённага
/гарадскога/ аддзела адукацыi, загадчык майстэрань установы адукацыi
- загадам па ўстанове. Яны назначаюцца з лiку асоб, якiя маюць
вышэйшую iнжынерна-педагагiчную або iнжынерна-тэхнiчную адукацыю,
адпаведную профiлю работы майстэрань, i стаж педагагiчнай або
вытворчай работы не менш 5 гадоў.
   Загадчык вучэбна-вытворчых майстэрань:
   арганiзуе работу калектыву майстэрань па ўсiх напрамках iх
дзейнасцi; нясе адказнасць за арганiзацыю i вынiкi навучання,
прадукцыйнай працы вучняў, вучэбна-вытворчага працэсу ў цэлым,
своечасовае i якаснае правядзенне квалiфiкацыйных экзаменаў вучняў
ХI класаў, ахову працы вучняў i работнiкаў майстэрань;
   распрацоўвае праекты планаў вытворчай дзейнасцi i рыхтуе iх для
зацвярджэння;
   сумесна з майстрамi майстэрань i педагагiчнымi работнiкамi
школ, якiя выконваюць абавязкi па арганiзацыi грамадска карыснай,
прадукцыйнай працы вучняў, складае пералiкi вучэбна-вытворчых работ;
падбiрае заказы прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў, заключае з iмi
дагаворы i забяспечвае выкананне дагавораў;
   арганiзуе работу, навучанне i  iнструктаж па ахове працы
персаналу майстэрань, вызначае ва ўстаноўленым парадку нормы часу
/выпрацоўкi/ рабочым з улiкам умоў работы майстэрань на аснове
тэхнiчна абгрунтаваных норм часу /выпрацоўкi/ па сiстэме разлiку,
устаноўленай на адпаведнай вытворчасцi, i забяспечвае iх укараненне
ў вытворчасць;
   ажыццяўляе арганiзацыйна-тэхнiчныя  мерапрыемствы  па  росту
прадукцыйнасцi  працы,  знiжэннi сабекошту i паляпшэннi якасцi
прадукцыi, укараненнi новай тэхнiкi i ўдасканаленнi тэхналогii
вытворчасцi;
   выршае ўсе пытаннi, звязаныя з фiнансава-гаспадарчай дзейнасцю
мiжшкольных  майстэрань;  забяспечвае  рацыянальнае выкарыстанне
бюджэтных сродкаў, якiя выдзяляюцца мiжшкольным ВВМ, а таксама
сродкаў, якiя паступаюць з iншых крынiц фiнансавання ў даход
майстэрань; распараджаецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам
наяўнымi  сродкамi  i  маёмасцю; нясе адказнасць за эканомнае
расходаванне матэрыяльных рэсурсаў;
   забяспечвае ўлiк, захаванне i папаўненне вучэбна-матэрыяльнай
базы; арганiзуе забеспячэнне майстэрань неабходнымi матэрыяламi,
камплектуючымi вырабамi, iнструментамi, тэхнiчнай i тэхналагiчнай
дакументацыяй; забяспечвае рабочых мiжшкольных ВВМ спецвопраткай,
сродкамi iндывiдуальнай аховы, а майстэрнi - сродкамi пажаратушэння;
   забяспечвае правiльную эксплуатацыю абсталявання, адпаведнасць
яго  тэхнiчнага  стану патрабаванням аховы працы; адказвае за
наяўнасць i выкананне iнструкцый па бяспецы працы; ажыццяўляе
кантроль за забеспячэннем персаналу мiжшкольных ВВМ здаровых i
бяспечных умоў працы;
   забараняе допуск рабочых, абслуговага персаналу /работнiкаў/ i
вучняў да работ на сапсаваным абсталяваннi, з прыстасаваннямi,
прыборамi  i  iнструментамi,  якiя  не  адпавядаюць  нормам i
патрабаванням бяспекi працы; аб  прынятым  рашэннi  паведамляе
кiраўнiцтву ўстановы /аддзела адукацыi/;
   уносiць на разгляд кiраўнiцтва ўстановы прапановы аб прыёме на
работу,  звальненнi  работнiкаў школьных ВВМ, заахвочваннi або
накладаннi на iх дысцыплiнарных спагнанняў;
   ва ўстаноўленым парадку прымае на работу i звальняе з работы
работнiкаў мiжшкольных ВВМ, ажыццяўляе заахвочванне iх або накладае
спагнаннi; прадстаўляе работнiкаў, якiя асаблiва вызначылiся ў
працы, да заахвочвання i ўзнагарод;
   нясе адказнасць за захаванне фiнансавай, дагаворнай, вытворчай
i працоўнай дысцыплiны;
   арганiзуе улiк,  вядзенне  ўстаноўленай справаздачы; трымае
справаздачы аб рабоце майстэрань перад адпаведнымi органамi;
   забяспечвае сувязь мiжшкольных майстэрань са школамi i iншымi
ўстановамi, якiя абслугоўваюць майстэрнi;
   устанаўлiвае ў адпаведнасцi з дзеючым працоўным заканадаўствам,
правiламi ўнутранага працоўнага распарадку i гэтым  Прыкладным
Палажэннем круг абавязкаў работнiкаў мiжшкольных майстэрань;
   забяспечвае выкананне правiлаў санiтарна-гiгiенiчнага рэжыму,
аховы працы, тэхнiкi бяспекi i супрацьпажарнай аховы;
   выступае ў якасцi прадстаўнiка  мiжшкольных  майстэрань  у
грамадскiх арганiзацыях.

   26. Непасрэднае кiраўнiцтва прадукцыйнай працай школьнiкаў у
майстэрнях, iх працоўнае i прафесiйнае навучанне  ажыццяўляюць
настаўнiкi, майстры вытворчага навучання школ, школ-iнтэрнатаў,
мiжшкольных вучэбна-вытворчых камбiнатаў, iнструктары па  працы
дзiцячага дома. Пры накiраваннi на работу ў мiжшкольныя ВВМ яны
пераводзяцца ў штаты мiжшкольных майстэрань i iх абавязкi застаюцца
без змен.
   Пры неабходнасцi, для непасрэднага кiраўнiцтв  прадукцыйнай
працай вучняў, iх практычнага навучання ў мiжшкольныя i школьныя ВВМ
могуць быць накiраваны ва ўстаноўленым парадку спецыялiсты  i
квалiфiкаваныя рабочыя прадпрыемстваў, арганiзацый, устаноў. Яны
павiнны мець адукацыю не нiжэй сярэдняй спецыяльнай i адпаведную
квалiфiкацыю;  абавязаны  выконваць усе распараджэннi загадчыка
майстэрань,  звязаныя  з  вучэбна-вытворчай,  выхаваўчай  i
прафарыентацыйнай работай. За iмi захоўваецца па асноўнай рабоце
сярэднi заработак, якi налiчваецца за 2 апошнiя месяцы работы.
   Гуртковыя заняткi ў майстэрнях праводзяць кiраўнiкi гурткоў
школ i пазашкольных устаноў. Рашэннем калектыву вучняў у ВВМ могуць
дадаткова  ўтрымлiвацца  кiраўнiкi гурткоў за кошт даходаў ад
вытворчай дзейнасцi майстэрань.
   Работнiкi майстэрань могуць выконваць у майстэрнях адначасова i
выкладчыцкую работу ва ўстаноўленым парадку.

   27. Для выканання работ, якiя патрабуюць высокай квалiфiкацыi
працуючых на гэтых работах або забароненых для падлеткаў да 18
гадоў, у майстэрнi могуць прымацца на працу квалiфiкаваныя рабочыя
адпаведных прафесiй са здзельнай або пагадзiннай аплатай працы.
Колькасць гэтых рабочых канкрэтнай лiчбай не абмяжоўваецца.

         ФIНАНСАВА-ГАСПАДАРЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
          ВУЧЭБНА-ВЫТВОРЧЫХ МАЙСТЭРАНЬ

   28. Фiнансава-гаспадарчая   дзейнасць   мiжшкольных   ВВМ
ажыццяўляецца ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.
   Асноўнай крынiцай фiнансавання вучэбна-вытворчай i гаспадарчай
дзейнасцi, сацыяльнага развiцця калектыву майстэрань i аплаты працы
iх работнiкаў служаць сродкi дзяржаўнага /раённага або гарадскога/
бюджэту.
   Дадатковымi крынiцамi фiнансавання для фармiравання агульных
сродкаў майстэрань з'яўляюцца:
   паступленнi за  выкананыя  работы  /паслугi/  матэрыяльнага
характару ў адпаведнасцi з заключанымi пагадненнямi з дзяржаўнымi,
кааператыўнымi  i  грамадскiмi прадпрыемствамi, арганiзацыямi i
ўстановамi, а таксама па заказах насельнiцтва;
   выручка ад рэалiзацыi прадукцыi, вырабленай у вытворчых цэхах i
на ўчастках майстэрань;
   выручка ад  здачы  ў  арэнду  памяшканняў,  збудаванняў,
абсталявання ў вольны ад асноўнай дзейнасцi час /у адпаведнасцi з
пагадненнямi i з удзелам у працоўнай дзейнасцi вучняў/;
   выручка ад  рэалiзацыi  лiшняга,  устарэлага  i  зношанага
абсталявання i iнш.;
   добрачынныя ўзносы i матэрыяльныя каштоўнасцi, якiя перададзены
ад  дзяржаўных,  кааператыўных  i  грамадскiх  прадпрыемстваў,
арганiзацый i ўстаноў, а таксама асобных грамадзян;
   датацыi з  сродкаў  выканкома раённага /гарадскога/ Савета
народных дэпутатаў i iншых зацiкаўленых мясцовых органаў;
   iншыя паступленнi.
   Усе паступленнi з розных крынiц, акрамя грашовых сумаў, якiя
прызначаны канкрэтным выканаўцам па працоўных пагадненнях, складаюць
даход майстэрань.
   Выпуск прадукцыi /работы, паслугi/ можа ажыццяўляцца i звыш
асноўнай праграмы дзейнасцi майстэрань.  Рэалiзацыя  пазначанай
прадукцыi /работ, паслуг/, а таксама здача ў арэнду памяшканняў,
збудаванняў, абсталявання /у вольны ад асноўнай дзейнасцi час/
ажыццяўляецца па тарыфах i цэнах, якiя прадугледжаны дзеючымi
нарматыўнымi дакументамi, а пры iх адсутнасцi - па дагаворных цэнах.

   29. Спалучэнне бюджэтнага або галiновага фiнансавання дзейнасцi
майстэрань з развiццём рознага роду платных паслуг насельнiцтву /па
профiлю дзейнасцi майстэрань/, выкананне платных работ па дагаворах
з прадпрыемствамi, арганiзацыямi, установамi не дапускаюць знiжэння
бюджэтных асiгнаванняў на фiнансаванне майстэрань.
   Сумы бюджэтных /галiновых/ асiгнаванняў у выпадках аказання
майстэрнямi дапамогi i дадатковых работ /паслуг/ не змяншаюцца, а
атрыманыя  па  дагавору або заказу сродкi ўключаюцца ў даход
майстэрань.

   30. Мiжшкольным ВВМ даецца права вырашаць пытаннi ў галiне
арганiзацыi i аплаты працы ў адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам i
нарматыўнымi дакументамi.

   31. Майстры  вучэбна-вытворчых   майстэрань   /вытворчага
навучання/,  iншыя  работнiкi, якiя ўдзельнiчалi ў вытворчасцi
прадукцыi i аказаннi паслуг насельнiцтву прэмiруюцца за кошт сродкаў
вытворчай дзейнасцi ў адпаведнасцi з палажэннем аб прэмiраваннi,
якое распрацавана ў мiжшкольных ВВМ.
   Майстрам вытворчага навучання за работу ў вольны ад асноўнай
працы час аплата ажыццяўляецца па дзейнiчаючых нормах, расцэнках за
фактычны аб'ём выпушчанай прадукцыi ў поўным памеры.

   32. Работы, якiя выканалi вучнi ў час практычнага навучання i
вытворчай практыкi, а таксама вытворчай дзейнасцi, аплачваюцца iм
поўнасцю па дзейнiчаючых нормах, расцэнках, стаўках /акладах/ з
улiкам устаноўленых на прадпрыемствах каэфiцыентаў,  даплат  i
надбавак да заработнай платы.
   Прадпрыемствы, арганiзацыi, установы пералiчваюць мiжшкольным
ВВМ прыбытак, якi яны атрымалi ад выкарыстання працы вучняў у перыяд
практычнага навучання i вытворчай практыкi на рабочых месцах. Памеры
гэтых адлiчэнняў вызначаюцца двухбаковымi пагадненнямi.

   33. Мiжшкольныя ВВМ могуць працаваць на аснове поўнага або
частковага гаспадарчага разлiку /самаакупнасцi i самафiнансавання/.

       ПРАВАВОЕ ПАЛАЖЭННЕ I МIЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗI

   34. Мiжшкольныя ВВМ нясуць адказнасць перад раённым /гарадскiм/
аддзелам адукацыi за рэалiзацыю пастаўленых перад iмi мэтаў i задач,
якасць працоўнай i прафесiйнай падрыхтоўкi школьнiкаў, адпаведнасць
зместу,  формаў  i  метадаў  дзейнасцi, якiя выкарыстоўваюцца,
псiхолага-педагагiчным i дыдактычным патрабаванням, ахову жыцця i
здароўя вучняў i работнiкаў майстэрань.

   35. Адказнасць службовых асоб за захаванне патрабаванняў аховы
працы, здароўя вучняў i работнiкаў майстэрань  вызначаецца  ў
адпаведнасцi з дзеючым заканадаўствам.

   36. Забараняецца выкарыстоўваць памяшканнi майстэрань не па
назначэнню, а таксама размяшчаць у iх пастаянна iншыя арганiзацыi,
якiя не знаходзяцца з майстэрнямi ў дагаворных адносiнах або не
ўдзельнiчаюць у вырашэннi задач, пастаўленых перад майстэрнямi.

   37. Мiжшкольныя ВВМ маюць права ўстанаўлiваць прамыя сувязi з
вучэбнымi i вучэбна-вытворчымi ўстановамi замежных краiн у галiне
арганiзацыi  вучэбна-вытворчага  працэсу  i  вучэбна-вытворчай
дзейнасцi, прымаць ад iх i афармляць свае заказы на выраб прадукцыi,
рамонт  i  пастаўкi  абсталявання,  ажыццяўляць  iншыя  формы
супрацоўнiцтва на ўзаемавыгаднай аснове па лiнii органаў упраўлення
адукацыяй, мясцовых органаў ўлады i iншых арганiзацый.

   38. Мiжшкольныя ВВМ могуць ствараць сумесна з замежнымi фiрмамi
на тэрыторыi раёна /горада/ сумесныя прадпрыемствы ва ўстаноўленым
парадку.

   39. Школьныя i мiжшкольныя вучэбна-вытворчыя майстэрнi могуць
быць рэарганiзаваны або лiквiдаваны раённым /гарадскiм/ аддзелам
адукацыi з уведамленнем адпаведных прафсаюзных камiтэтаў не пазней
чым за тры месяцы.


             Дадатак
             да Прыкладнага палажэння аб школьных i
             мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрнях


          ПРЫКЛАДНЫЯ ШТАТНЫЯ НАРМАТЫВЫ
    школьных i мiжшкольных вучэбна-вытворчых майстэрань

 ----T-----------------------T------------------------------------
 NN ¦ Найменне пасады   ¦   Нарматыў колькасцi пасад
 п/п ¦            ¦   на ўстанову
 ----+-----------------------+------------------------------------
 1        2              3
 -----------------------------------------------------------------

 1. Загадчык майстэрань    1 пасада

 2. Прыбiральшчык вытворчых  0,5 адзiнкi пасады на кожныя 250 кв.м
  памяшканняў        прыбiраемай плошчы, аднак не менш 1
               пасады на майстэрню

 3. Кладаўшчык        Пры наяўнасцi складу сыравiны або
               гатовай прадукцыi:
               0,5 адзiнкi пасады - да 1 тыс.вучняў
               1 пасада - звыш 1 тыс.вучняў

 4. Рабочы па абслугоўванню  1 пасада - да 1 тыс.вучняў
  i бягучаму рамонту    1,5 адзiнкi - да 2тыс.вучняў
  памяшканняў, збудаванняў, 2 пасады - звыш 2 тыс.вучняў
  абсталявання


 5. Вартаўнiк /стораж/    У адпаведнасцi з рэжымам работы
               мiжшкольных майстэрань

 6. Дворнiк          У парадку i па нарматывах, якiя
                ўстанаўлiваюцца выканкомамi мясцовых
                Саветаў народных дэпутатаў i толькi
                ў мiжшкольных ВВМ

 7. Вадзiцель аўтамабiля    1 пасада i толькi ў мiжшкольных ВВМ
  /аўтобуса/

 8. Апальшчык         0,5 адзiнкi пасады на кожныя 5
                печак, але не менш 0,5 адзiнкi
                пасады на майстэрню i на ўвесь год

 9. Качагар, рабочы па     Пры наяўнасцi цэнтральнага
  абслугоўванню i бягучаму  ацяплення /на ацяпляльны сезон/:
  рамонту абсталявання    1 пасада ў змену ў кожнай кацельнi
  кацельняў, аператар /у   2 пасады ў змену ў кацельнях, у
  залежнасцi ад вiду палiва якiх выкарыстоўваюцца цвёрдыя вiды
  i характару выконваемых  палiва /торф, каменны вугаль/, з
  работ/           паверхняй нагрэву катлоў 75 кв.м
                i больш
                1  пасада ў  змену пры газавым
                ацяпленнi
                2  пасады  ў  змену  ў газавых
                кацельнях, якiя не маюць аўтаматыкi
                бяспекi.
                Пры         цэнтралiзаваным
                цеплазабеспячэннi   /ЦЭЦ/  /на
                ацяпляльны сезон/:
                1 пасада ў змену пры наяўнасцi
                цеплавога пункта
                1 пасада ў змену пры наяўнасцi
                бойлераў i помпаў.
                З агульнай  колькасцi пазначаных
                пасад 1 пасада ўстанаўлiваецца на
                ўвесь год.


   ЗАЎВАГI:

   1. Школьныя  i  мiжшкольныя  вучэбна-вытворчыя  майстэрнi
адкрываюцца з улiкам неабходнасцi i мэтазгоднасцi, калi маецца адзiн
або некалькi участкаў па 12 i больш рабочых месцаў з прамысловым
абсталяваннем. Пры гэтым неабходна мець на ўвазе, што агульная
загрузка ўчастка /участкаў/ заняткамi /работай/ са школьнiкамi
павiнна быць у межах ад 24 да 30 гадзiн у тыдзень.

   2. Змены ў штаты мiжшкольных ВВМ, якiя патрабуюць выдзялення
дадатковых сродкаў /дадатковага фонду заработнай платы/, уносяцца
абласнымi, Мiнскiм гарадскiм упраўленнямi адукацыi або гэтае права
па  рашэнню  названых  органаў  можа быць перададзена раённым
/гарадскiм/ аддзелам адукацыi.
   У межах зацверджанага мiжшкольным майстэрням фонду заработнай
платы загадчыку дазваляецца мяняць iх структуру i штаты i ўносiць у
iх неабходныя змяненнi i дапаўненнi.

   3. Пасады iнжынераў, эканамiстаў, тэхнiкаў, бухгалтара, агента
па забеспячэнню, а таксама iншых работнiкаў, якiя забяспечваюць
вытворчую дзейнасць майстэрань, у тым лiку рабочых, якiя прымаюцца
на работу ў ВВМ у адпаведнасцi з п.27 Палажэння, уводзяцца з
утрыманнем за кошт даходаў ад гэтай дзейнасцi.

 ----------------------
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 67/12
 Дата: 19.10.93 г.
<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России