ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 30 июня 1993 г. №212 "Аб зацвярджэннi Часовага пералiку прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

     ЗАГАД МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ
           30 чэрвеня 1993 г. № 212

АБ ЗАЦВЯРДЖЭННI ЧАСОВАГА ПЕРАЛIКУ ПРАФЕСIЙ
ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

    [Изменения и дополнения:
      Приказ Министерства образования от 10 июня 1996 г. N 245
     (зарегистрирован  в Национальном реестре - N 8/2283 от
     23.12.1999 г.)].

   У адпаведнасцi з распараджэннем Савета Мiнiстраў Рэспублiкi
Беларусь ад 12 мая 1993 г. № 381р загадваю:
   1. Зацвердзiць Часовы пералiк прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных
навучальных устаноў Рэспублiкi Беларусь, узгоднены з Дзяржаўным
камiтэтам па эканомiцы i планаванню Рэспублiкi Беларусь, Дзяржаўным
камiтэтам Рэспублiкi Беларусь па працы i  сацыяльнай  абароне
насельнiцтва (дадатак 1).
   2. Часовы пералiк прафесiй прафесiянальна-тэхнiчных навучальных
устаноў увесцi ў дзеянне з 1994/95 навучальнага года.
   3. З 1 верасня  1994 г. забаранiць  прыём навучэнцаў  у
прафесiянальна-тэхнiчныя навучальныя ўстановы па тых прафесiях, якiя
не ўвайшлi ў Часовы пералiк, акрамя прафесiй, падрыхтоўка па якiх
вядзецца па вопытных, вопытна-эксперыментальных вучэбных планах,
зацверджаных Мiнiстэрствам адукацыi.
   4. Рэспублiканскаму iнстытуту прафесiянальнай адукацыi (Шкляр
А.Х.):
   4.1. арганiзаваць  дапрацоўку  да  1  красавiка  1994  г.
квалiфiкацыйных характарыстык, тыпавых вучэбных планаў i праграм па
новых  прафесiях, якiя праходзяць эксперыментальную праверку i
ўключаны ў Часовы пералiк;
   4.2. прадоўжыць навукова-метадычныя распрацоўкi па далейшаму
фармiраванню новага пералiку прафесiй i iншых нарматыўных актаў,
якiя павiнны   вызначаць   дзяржаўныя   патрабаваннi   да
прафесiянальна-тэхнiчнай адукацыi;
   4.3. штогод  да 1 красавiка рыхтаваць для зацвярджэння ў
Мiнiстэрстве  адукацыi  спiс  прафесiй,  якiя   праходзяць
эксперыментальную  адпрацоўку ў навучальных установах, з мэтай
уключэння iх у дзеючы Часовы пералiк.
   5. Лiчыць страцiўшым сiлу пералiк прафесiй для падрыхтоўкi
квалiфiкаваных  рабочых  у сярэднiх  прафесiянальна-тэхнiчных
навучальных установах i ўсе дапаўненнi да яго (Зборнiкi № 1-8), якiя
былi распрацаваны ў адпаведнасцi з пастановай Савета Мiнiстраў СССР
ад 12 красавiка 1984 г. № 315.
   6. Кантроль за выкананнем гэтага загада ўскласцi на намеснiка
мiнiстра А.М.Гарнака.

Першы намеснiк Мiнiстра                  Л.К.СУХНАТ

                   Дадатак 1
                   да загада Мiнiстэрства адукацыi
                   Рэспублiкi Беларусь
                   30.06.1993 № 212

     ЧАСОВЫ ПЕРАЛIК ПРАФЕСIЙ ПРАФЕСIЯНАЛЬНА-ТЭХНIЧНЫХ
       НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

----T-----T--------------------------T-------------------T----------------
  ¦Шыфр ¦             ¦          ¦
  ¦пра- ¦             ¦          ¦
  ¦фе- ¦Галiна, вiды вытворчасцi, ¦          ¦Магчымы ўзровень
 № ¦сii, ¦напрамкi, адзiнкавыя,   ¦Спецыялiзацыя,   ¦квалiфiкацыi
п/п ¦ква- ¦сумяшчальныя, iнтэграваныя¦адзiнкавыя прафесii¦(разрад, клас,
  ¦лiфi-¦прафесii         ¦          ¦катэгорыя)
  ¦кацыi¦             ¦          ¦
----+-----+--------------------------+-------------------+----------------
 1 ¦ 2 ¦      3       ¦    4     ¦    5
----+-----+--------------------------+-------------------+----------------

 01. ПРАФЕСII РАБОЧЫХ, АГУЛЬНЫЯ ДЛЯ ЎСIХ ГАЛIН НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКI

 1. 01-01 Акумулятаршчык       Акумулятаршчык   2-3-i разрад

 2. 01-02 Аператар ЭВМ        Аператар ЭВМ    Без разраду

 3. 01-03 Вадзiцель аўтамабiля    Вадзiцель      Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

 4. 01-04 Вытворца трафарэтаў, шкал Вытворца      2-3-i разрад
      i плат           трафарэтаў, шкал i
                   плат
                   Кантралёр      2-3-i разрад
                   трафарэтаў, шкал i
                   плат

 5. 01-05 Кветкавод-дэкаратар,    Кветкавод-дэкаратар Майстар III
      азелянiцель        азелянiцель     класа
                             3-4-ы разрад

 6. 01-06 Кантралёр ашчаднага банка, Кантралёр ашчаднага Без разраду
      касiр           банка, касiр

 7. 01-07 Лабарант хiмiчнага аналiзу Лабарант хiмiчнага 2-3-i разрад
                   аналiзу

 8. 01-08 Машынiст кампрэсарных   Машынiст      2-4-ы разрад
      установак, машынiст    кампрэсарных
      помпавых установак     установак
                   Машынiст помпавых  2-4-ы разрад
                   установак

 9. 01-09 Машынiст халадзiльных   Машынiст      2-4-ы разрад
      установак         халадзiльных
                   установак

 10. 01-10 Машынiст тэхналагiчных   Машынiст      2-4-ы разрад
      помпаў           тэхналагiчных
                   помпаў

 11. 01-11 Машынiст крана (кранаўшчык Машынiст крана   4-5-ы разрад
      па кiраванню вежавымi   (кранаўшчык па
      самаходнымi кранамi)    кiраванню вежавымi
                   самаходнымi
                   кранамi)

 12. 01-12 Машынiст крана       Машынiст крана   2-4-ы разрад
      (кранаўшчык) па кiраванню (кранаўшчык) па
      казловымi i маставымi   кiраванню казловымi
      кранамi          i маставымi кранамi

 13. 01-13 Машынiст крана       Машынiст крана   2-4-ы разрад
      (кранаўшчык) па кiраванню (кранаўшчык) па
      гусенiчнымi i       кiраванню
      пнеўмакалёснымi кранамi  гусенiчнымi i
                   пнеўмакалёснымi
                   кранамi

 14. 01-14 Мантажнiк-наладчык     Мантажнiк-наладчык 2-4-ы разрад
      электрастанцый       электрастанцый

 15. 01-15 Радыёмеханiк па      Радыёмеханiк па   3-5-ы разрад
      абслугоўванню i рамонту  абслугоўванню i
      радыётэлевiзiйнай     рамонту
      апаратуры         радыётэлевiзiйнай
                   апаратуры

 16. 01-16 Радыёмеханiк па рамонту i Радыёмеханiк па   2-4-ы разрад
      тэхнiчнаму абслугоўванню  рамонту i
      бытавой радыёэлектроннай  тэхнiчнаму
      апаратуры, радыёмеханiк па абслугоўванню
      абслугоўванню i рамонту  бытавой
      радыётэлевiзiйнай     радыёэлектроннай
      апаратуры         апаратуры.
                   Радыёмеханiк па   3-4-ы разрад
                   абслугоўванню i
                   рамонту
                   радыётэлевiзiйнай
                   апаратуры

 17. 01-17 Радыёманцёр прыёмных    Радыёманцёр     3-4-ы разрад
      сiстэм кабельнага i    прыёмных сiстэм
      спадарожнiкавага      кабельнага i
      тэлебачання        спадарожнiкавага
                   тэлебачання

 18. 01-18 Радыёманцёр прыёмных    Радыёманцёр     3-4-ы разрад
      тэлевiзiйных антэн     прыёмных
                   тэлевiзiйных антэн

 19. 01-19 Слесар-электрык па рамонту Слесар-электрык па 2-4-ы разрад
      i абслугоўванню      рамонту i
      прамысловага абсталявання абслугоўванню
                   прамысловага
                   абсталявання

 20. 01-20 Слесар па рамонту     Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
      аўтамабiляў        аўтамабiляў
                   Вадзiцель      Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

 21. 01-21 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню       рамонту i
      электраабсталявання    абслугоўванню
                   электраабсталявання

 22. 01-22 Электраманцёр па      Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню       абслугоўванню
      электраабсталявання    электраабсталявання

 23. 01-23 Электраманцёр па рамонту  Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      электраабсталявання    рамонту
                   электраабсталявання

 24. 01-24 Электраманцёр па      Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню       абслугоўванню
      электраабсталявання i   электраабсталявання
      размеркавальных сетак   i размеркавальных
                   сетак

 25. 01-25 Электраманцёр па      Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню i рамонту  абслугоўванню i
      электраабсталявання i   рамонту
      электронных сiстэм станкоў электраабсталявання
      з праграмным кiраваннем  i электронных
                   сiстэм станкоў з
                   праграмным
                   кiраваннем

 26. 01-26 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню прамысловага рамонту i
      i аўтатрактарнага     абслугоўванню
      электраабсталявання    прамысловага i
                   аўтатрактарнага
                   электраабсталявання

 27. 01-27 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню сродкаў   рамонту i
      аўтаматызацыi i      абслугоўванню
      сiгналiзацыi        сродкаў
                   аўтаматызацыi i
                   сiгналiзацыi

 28. 01-28 Электраманцёр па рамонту  Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      апаратуры рэлейнай     рамонту апаратуры
      засцярогi i аўтаматыкi   рэлейнай засцярогi
                   i аўтаматыкi

 29. 01-29 Электраманцёр па рамонту i Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      абслугоўванню бытавой   рамонту i
      тэхнiкi          абслугоўванню
                   бытавой тэхнiкi

 30. 01-30 Электраманцёр       Электраманцёр    3-4-ы разрад
      ахоўнапажарнай       ахоўнапажарнай
      сiгналiзацыi        сiгналiзацыi

 31. 01-31 Электрамантажнiк па    Электрамантажнiк па 2-4-ы разрад
      сiлавых сетках i      сiлавых сетках i
      электраабсталяванню    электраабсталяванню

 32. 01-32 Электрамантажнiк па    Электрамантажнiк па 2-4-ы разрад
      асвятленню i асвятляльных асвятленню i
      сетках           асвятляльных сетках

 33. 01-33 Электраслесар па рамонту  Электраслесар па  3-4-ы разрад
      прыбораў цеплатэхнiчнага  рамонту прыбораў
      кантролю аўтаматыкi    цеплатэхнiчнага
      цеплавых працэсаў     кантролю аўтаматыкi
                   цеплавых працэсаў

 34. 01-34 Электрагазазваршчык,    Электрагазазвар-  2-4-ы разрад
      вадзiцель аўтамабiля    шчык, вадзiцель   Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

 35. 01-35 Электрамеханiк па рамонту Электрамеханiк па  3-5-ы разрад
      i абслугоўванню      рамонту i
      лiчыльна-вылiчальных машын абслугоўванню
                   лiчыльна-
                   вылiчальных машын

 36. 01-36 Электрамеханiк па рамонту Электрамеханiк па  3-5-ы разрад
      i абслугоўванню сродкаў  рамонту i
      вылiчальнай тэхнiкi    абслугоўванню
                   сродкаў вылiчальнай
                   тэхнiкi

   01-37 Нарыхтоўшчык прадуктаў  нарыхтоўшчык
      i  сыравiны        прадуктаў i сыравiны 
    ___________________________________________________________--
     Раздел  01 дополнен позицией 01-37 приказом  Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)
    ___________________________________________________________--   02. ГОРНАЯ I ЗДАБЫВАЮЧАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ, ГЕОЛАГАРАЗВЕДКА

     Агульныя прафесii горных i горна-капiтальных работ

 37. 02-01 Горнарабочы-машынiст;   Горнарабочы     4-5-ы разрад
      электраслесар (слесар)   ачышчальнага забою
      дзяжурны i па рамонту   Машынiст горных   5-ы разрад
      абсталявання        вымальных машын
                   Праходчык      4-5 разрад
                   Электраслесар    2-4-ы разрад
                   (слесар) дзяжурны i
                   па рамонту
                   абсталявання

 38. 02-02 Падрыўнiк         Падрыўнiк      2-4-ы разрад

 39. 02-03 Электраслесар (слесар)   Электраслесар    2-4-ы разрад
      дзяжурны i па рамонту   (слесар) дзяжурны i
      абсталявання;       па рамонту
      электрагазазваршчык,    абсталявання
      стропальшчык        Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад

   Агульныя прафесii абагачэння, агламерацыi i брыкецiравання

 40. 02-04 Абагачальнiк шырокага   Аператар пульта   2-4-ы разрад
      профiлю (горнаруднай    кiравання
      прамысловасцi)       Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   рэагентаў
                   Грахатоўшчык    2-4-ы разрад
                   Драбiльшчык     2-4-ы разрад
                   Машынiст млыноў   2-4-ы разрад
                   Машынiст      4-ы разрад
                   рудаўсерадняльнай
                   машыны
                   Абпальвальшчык   2-4-ы разрад
                   Сушыльшчык     2-4-ы разрад
                   Флататар      2-4-ы разрад
                   Фiльтравальшчык   2-4-ы разрад
                   Слесар-рамонтнiк  3-4-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункт 40 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

 40. 02-04 Абагачальнiк шырокага   Аператар пульта   2-4-ы разрад
      профiлю (горнаруднай    кiравання
      прамысловасцi)       Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   Дазiроўшчык     2-4-ы разрад
                   рэагентаў
                   Грахатоўшчык    2-4-ы разрад
                   Драбiльшчык     2-4-ы разрад
                   Машынiст млыноў   2-4-ы разрад
                   Машынiст      4-ы разрад
                   рудаўсерадняльнай
                   машыны
                   Абпальвальшчык   2-4-ы разрад
                   Сушыльшчык     2-4-ы разрад
                   Флататар      2-4-ы разрад
                   Фiльтравальшчык   2-4-ы разрад
    ___________________________________________________________--

             Бурэнне свiдравiн

 41. 02-05 Бурыльшчык         Бурыльшчык     4-5-ы разрад
      эксплуатацыйнага i     эксплуатацыйнага i
      разведачнага бурэння    разведачнага
      свiдравiн на нафту i газ; бурэння свiдравiн
      памочнiк бурыльшчыка    на нафту i газ
      эксплуатацыйнага i     Памочнiк      3-4-ы разрад
      разведачнага бурэння    бурыльшчыка
      свiдравiн на нафту i газ  эксплуатацыйнага i
                   разведачнага
                   бурэння свiдравiн
                   на нафту i газ

 42. 02-06 Вышкамантажнiк-зваршчык,  Вышкамантажнiк-   3-4-ы разрад
      стропальшчык        зваршчык
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад

 43. 02-07 Матарыст буравой устаноўкi Матарыст буравой  3-4-ы разрад
                   устаноўкi

 44. 02-08 Машынiст буравых установак Машынiст буравых  5-6-ы разрад
      на нафту i газ, вадзiцель установак на нафту
      аўтамабiля         i газ
                   Вадзiцель      Катэгорыя В i С
                   аўтамабiля

            Здабыча нафты i газу

 45. 02-09 Аператар па здабычы нафты Аператар па     2-4-ы разрад
      i газу;          здабычы нафты i
      электраманцёр па      газу
      абслугоўванню       Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      электраабсталявання    абслугоўванню
                   электраабсталявання

 46. 02-10 Аператар па эксплуатацыi  Аператар па здабычы 2-4-ы разрад
      нафтавых i газавых     нафты i газу
      свiдравiн         Аператар па     4-ы разрад
                   гiураўлiчнаму
                   разрыву пластоў
                   Аператар па     3-4-ы разрад
                   даследаванню
                   свiдравiн
                   Аператар па     3-4-ы разрад
                   падтрыманню
                   пластовага цiску

 47. 02-11 Бурыльшчык падземнага i  Бурыльшчык     5-6-ы разрад
      капiтальнага        падземнага i
      рамонту свiдравiн     капiтальнага
                   рамонту свiдравiн

 48. 02-12 Памочнiк бурыльшчыка    Памочнiк      4-5-ы разрад
      падземнага i        бурыльшчыка
      капiтальнага рамонту    падземнага i
      свiдравiн, электраманцёр  капiтальнага
      па абслугоўванню      рамонту свiдравiн
      электраабсталявання,    Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      стропальшчык        абслугоўванню
                   электраабсталявання
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункты 47 - 48 - с изменениями, внесенными приказом
     Министерства образования  от 10 июня 1996  г. N 245
     (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/2283 от
     23.12.1999 г.)


 47. 02-11 Бурыльшчык капiтальнага  Бурыльшчык     5-6-ы разрад
      рамонту свiдравiн     капiтальнага
                   рамонту свiдравiн


 48. 02-12 Памочнiк бурыльшчыка    Памочнiк      4-5-ы разрад
      капiтальнага рамонту    бурыльшчыка
      свiдравiн, электраманцёр  капiтальнага
      па абслугоўванню      рамонту свiдравiн
      электраабсталявання,    Электраманцёр па  2-4-ы разрад
      стропальшчык        абслугоўванню
                   электраабсталявання
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад
    ___________________________________________________________--

            03. ХIМIЯ I НАФТАХIМIЯ

       Агульныя прафесii хiмiчных вытворчасцей

 49. 03-01 Апаратчык-аператар*,    Апаратчык-аператар* 2-4-ы разрад
      слесар-рамонтнiк      Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

 50. 03-02 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-4-ы разрад
      хiмiчнай вытворчасцi**   профiлю хiмiчнай
                   вытворчасцi**

 51. 03-03 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-4-ы разрад
      хiмiчнай вытворчасцi,   профiлю хiмiчнай
      лабарант хiмiчнага аналiзу вытворчасцi
                   Лабарант хiмiчнага 2-3-i разрад
                   аналiзу
_____________________________
   *Апаратчык-аператар аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных
у  АТКД,  выпуск 24 "Агульныя прафесii хiмiчных вытворчасцей",
абслугоўваючых канкрэтную  вытворчасць,  i  прафесiю  "аператар
дыстанцыйнага пульта кiравання ў хiмiчнай вытворчасцi". Квалiфiкацыя
прысвойваецца па прафесii "Аператар дыстанцыйнага пульта кiравання ў
хiмiчнай  вытворчасцi"  i 2-3 прафесiях апаратчыкаў адпаведнай
вытворчасцi.
   **Апаратчык шырокага профiлю хiмiчнай вытворчасцi аб'ядноўвае
прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 24 "Агульныя прафесii
хiмiчных вытворчасцей" i абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.
Квалiфiкацыя прысвойваецца па 2-3 прафесiях апаратчыкаў адпаведнай
вытворчасцi.

 52. 03-04 Кантралёр, лабарант па   Кантралёр      2-4-ы разрад
      фiзiка-механiчных     Лабарант па     2-4-ы разрад
      выпрабаваннях       фiзiка-механiчных
                   выпрабаваннях

 53. 03-05 Кантралёр якасцi прадукцыi Кантралёр якасцi  4-ы разрад
      i тэхналагiчнага працэсу, прадукцыi i
      лабарант хiмiчнага аналiзу тэхналагiчнага
                   працэсу
                   Лабарант хiмiчнага 2-3-i разрад
                   аналiзу

       Азотныя вытворчасцi i прадукты аргсiнтэзу

 54. 03-06 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 3-5-ы разрад
      азотных вытворчасцей i   профiлю азотных
      прадуктаў аргсiнтэзу*,   вытворчасцей i
      слесар-рамонтнiк      прадуктаў
                   аргсiнтэзу*
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

          Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi

 55. 03-07 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 3-5-ы разрад
      асноўных хiмiчных     профiлю асноўных
      вытворчасцей**       хiмiчных
                   вытворчасцей**

 56. 03-08 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 3-5-ы разрад
      асноўных хiмiчных     профiлю асноўных
      вытворчасцей,       хiмiчных
      слесар-рамонтнiк      вытворчасцей
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад
_____________________________
   *Апаратчык шырокага профiлю азотных вытворчасцей i прадуктаў
аргсiнтэзу аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД,
выпуск 25 раздзел "Азотныя вытворчасцi i прадукты аргсiнтэзу".
Квалiфiкацыя  прысвойваецца  па  2-3  прафесiях  апаратчыкаў,
абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.
   **Апаратчык шырокага профiлю асноўных хiмiчных вытворчасцей
аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 25
раздзел "Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi". Квалiфiкацыя прысвойваецца
па 2-3 прафесiях апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

 57. 03-09 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 3-5-ы разрад
      асноўных хiмiчных     профiлю асноўных
      вытворчасцей*, слесар па  хiмiчных
      кантрольна-вымяральных   вытворчасцей*    2-4-ы разрад
      прыборах i аўтаматыцы   Слесар па
                   кантрольна-
                   вымяральных
                   прыборах i
                   аўтаматыцы

 Вытворчасць сiнтэтычных смолаў, пластычных мас i iх перапрацоўка

 58. 03-10 Наладчык-машынiст машын i Наладчык машын i  4-5-ы разрад
      аўтаматычных лiнiй па   аўтаматычных лiнiй
      вытворчасцi вырабаў з   па вытворчасцi
      пластмас; слесар-рамонтнiк вырабаў з пластмас
                   Лiцейшчык пластмас 2-4-ы разрад
                   Машынiст      4-ы разрад
                   аўтаматычнай лiнii
                   па вырабу
                   кантэйнераў з
                   палiмераў
                   Машынiст      2-3-i разрад
                   вакуумфармовачнай
                   машыны
                   Машынiст выдуўных  2-4-ы разрад
                   машын
                   Машынiст      3-4-ы разрад
                   гранулявання
                   пластычных мас
                   Машынiст      3-4-ы разрад
                   iанiзацыйнай машыны
                   Машынiст      3-4-ы разрад
                   мiкструдэра
                   Машынiст экструдэра 2-4-ы разрад
                   Аператар вальцова- 6-ы разрад
                   каландровай лiнii
                   вытворчасцi
                   палiвiнiлхларыднай
                   пленкi
                   Аператар      3-4-ы разрад
                   вытворчасцi
                   фармаванага
                   полiўрэтану i
                   пенаполiўрэтану
                   Аператар ротарнай  3-4-ы разрад
                   лiнii па
                   вытворчасцi вырабаў
                   з пластмас
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад
_____________________________
   *Апаратчык шырокага  профiлю асноўных хiмiчных вытворчасцей
аб'ядноўвае прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 25
раздзел "Асноўныя хiмiчныя вытворчасцi". Квалiфiкацыя прысвойваецца
па 2-3 прафесiях апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

          Вытворчасць хiмiчных валокнаў

 59. 03-11 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-5-ы разрад
      па вытворчасцi       профiлю па
      хiмвалокнаў*        вытворчасцi
                   хiмвалокнаў*

 60. 03-12 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-5-ы разрад
      па вытворчасцi       профiлю па
      хiмвалокнаў, лабарант   вытворчасцi
      хiмiчнага аналiзу     хiмвалокнаў
                   Лабарант хiмiчнага 2-3-i разрад
                   аналiзу

 61. 03-13 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-5-ы разрад
      па вытворчасцi хiмiчных  профiлю па
      валокнаў, слесар па    вытворчасцi
      кантрольна-вымяральных   хiмiчных валокнаў
      прыборах i аўтаматыцы   Слесар па      2-4-ы разрад
                   кантрольна-
                   вымяральных
                   прыборах i
                   аўтаматыцы
_____________________________
   *Апаратчык шырокага профiлю вытворчасцi хiмвалокнаў аб'ядноўвае
прафесii апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 28 "Вытворчасць
хiмiчных валокнаў". Квалiфiкацыя прысвойваецца па 2-3 прафесiях
апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

 62. 03-14 Апаратчык фармавання    Апаратчык      3-5-ы разрад
      хiмiчнага валакна,     фармавання
      кантралёр         хiмiчнага валакна
                   Кантралёр      2-4-ы разрад

 63. 03-15 Аператар тэхналагiчных   Аператар кручэння i 4-ы разрад
      працэсаў у вытворчасцi   выцяжкi
      хiмiчных валокнаў     Ткач (ставiльшчык) 2-4-ы разрад

 64. 03-16 Аператар кручэння i    Аператар кручэння i 4-ы разрад
      выцяжкi, кантралёр     выцяжкi
                   Кантралёр      2-4-ы разрад

 65. 03-17 Аператар кручэння i    Аператар кручэння i 4-ы разрад
      выцяжкi, лабарант па    выцяжкi
      фiзiка-механiчных     Лабарант па     2-3-i разрад
      выпрабаваннях       фiзiка-механiчных
                   выпрабаваннях

 66. 03-18 Перамотчык нiцi, кантралёр Перамотчык нiцi   4-ы разрад
                   Кантралёр      2-4-ы разрад

    Вытворчасць шкловалакна, шкловалакнiстых матэрыялаў,
          шклопластыкаў i вырабаў з iх

 67. 03-19 Аператар вытворчасцi    Аператар      3-4-ы разрад
      шкловалакна i       вытворчасцi ровiнгу
      шкловалакнiстых матэрыялаў Аператар      4-ы разрад
      i вырабаў са        вытворчасцi
      шклапластыкаў, кантралёр  рулонна-
      вытворчасцi шкловалакна i канструкцыйных
      шклапластыкаў       матэрыялаў
                   Аператар атрымання 3-i разрад
                   кварцавых
                   шкловалокнаў
                   Аператар атрымання 3-4-ы разрад
                   бесперапыннага
                   шкловалакна
                   Аператар атрымання 2-4-ы разрад
                   аптычнага
                   шкловалакна
                   Аператар атрымання 4-ы разрад
                   шкловалакна
                   каалiнавага саставу
                   Аператар атрымання 4-ы разрад
                   шклопалатна
                   аднастадыйным
                   метадам
                   Аператар атрымання 3-4-ы разрад
                   штапельнага
                   шкловалакна
                   Аператар      3-4-ы разрад
                   вытворчасцi
                   крэмнязёмных
                   матэрыялаў
                   Аператар пульта   5-ы разрад
                   кiравання
                   электрапечаў
                   Аператар установак 4-5-ы разрад
                   па вырабу
                   шклапластыкавых
                   канструкцый
                   Кантралёр      2-4-ы разрад
                   вытворчасцi
                   шкловалакна i
                   шклапластыкаў

 68. 03-20 Наладчык абсталявання   Наладчык      4-5-ы разрад
      ў вытворчасцi шкловалакна абсталявання ў
      i шклапластыкаў,      вытворчасцi
      слесар-рамонтнiк      шкловалакна i
                   шклапластыкаў
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

 69. 03-21 Размотчык шкланiцi,    Размотчык шкланiцi 3-4-ы разрад
      аператар круцiльнага    Аператар      3-4-ы разрад
      абсталявання, кантралёр  круцiльнага
      вытворчасцi шкловалакна i абсталявання
      шклапластыкаў       Кантралёр      2-4-ы разрад
                   вытворчасцi
                   шкловалакна i
                   шклапластыкаў

 70. 03-22 Ткач, кантралёр      Ткач        3-4-ы разрад
      вытворчасцi шкловалакна i Кантралёр      2-4-ы разрад
      шклапластыкаў       вытворчасцi
                   шкловалакна i
                   шклапластыкаў

        Вытворчасць, аднаўленне i рамонт шын

 71. 03-23 Аператар па вырабу гумавых Аператар па вырабу 4-ы разрад
      сумесей; машынiст каландра гумавых сумесей
                   Машынiст каландра  3-4-ы разрад

 72. 03-24 Кантралёр шыннай      Кантралёр шыннай  2-4-ы разрад
      вытворчасцi        вытворчасцi

 73. 03-25 Машынiст аўтакамернага   Машынiст      5-ы разрад
      агрэгата, слесар-рамонтнiк аўтакамернага
                   агрэгата
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разряд

 74. 03-26 Машынiст пратэктарнага   Машынiст      4-5-ы разрад
      агрэгата, слесар-рамонтнiк пратэктарнага
                   агрэгата
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

     Перапрацоўка нафты, нафтапрадуктаў i абслугоўванне
          магiстральных трубапровадаў

 75. 03-27 Аператар тэхналагiчных   Аператар      2-4-ы разрад
      установак, прыбарыст    тэхналагiчных
                   установак
                   Прыбарыст      2-4-ы разрад

 76. 03-28 Аператар тэхналагiчных   Аператар      2-4-ы разрад
      установак, слесар па    тэхналагiчных
      рамонту тэхналагiчных   установак
      установак         Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
                   тэхналагiчных
                   установак

 77. 03-29 Машынiст тэхналагiчных   Машынiст      4-5-ы разрад
      кампрэсараў, машынiст   тэхналагiчных
      тэхналагiчных помпаў,   кампрэсараў
      слесар па рамонту     Машынiст      2-4-ы разрад
      тэхналагiчных установак  тэхналагiчных
                   помпаў
                   Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
                   тэхналагiчных
                   установак

         Вытворчасць прадуктаў нафтахiмii

 78. 03-30 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-4-ы разрад
      нафтахiмiчнай вытворчасцi* профiлю
                   нафтахiмiчнай
                   вытворчасцi*

 79. 03-31 Апаратчык шырокага профiлю Апаратчык шырокага 2-4-ы разрад
      нафтахiмiчнай вытворчасцi, профiлю
      слесар па рамонту     нафтахiмiчнай
      тэхналагiчных установак  вытворчасцi
                   Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
                   тэхналагiчных
                   установак

 80. 03-32 Слесар па рамонту     Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
      тэхналагiчных установак;  тэхналагiчных
      слесар па         установак
      кантрольна-вымяральных   Слесар па      2-4-ы разрад
      прыборах i аўтаматыцы   кантрольна-
                   вымяральных
                   прыборах i
                   аўтаматыцы
_____________________________
   *Апаратчык шырокага  профiлю  нафтахiмiчнай   вытворчасцi
аб'ядноўвае прафесii  апаратчыкаў, уключаных у АТКД, выпуск 32
"Вытворчасць сiнтэтычных каўчукаў, тлушчазамяняльнiкаў i прадуктаў
нафтахiмii". Квалiфiкацыя  прысвойваецца  па  2-3  прафесiях
апаратчыкаў, абслугоўваючых канкрэтную вытворчасць.

      Вытворчасць  медыкаментаў,  вiтамiнаў,
медыцынскiх бактэрыёных i бiялагiчных прэпаратаў i матэрыялаў

   03-33 Апаратчык шырокага     апаратчык шырокага 3-4-ы разрад
      профiлю /вытворчасць    профiлю
      антыбiётыкаў i       /вытворчасць
      прэпаратаў бiялагiчнага  антыбiётыкаў
      сiнтэзу/          i прэпаратаў
                   бiялагiчнага
                   сiнтэзу/ 
    ___________________________________________________________--
     Раздел  03  дополнен подразделом приказом  Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)
    ___________________________________________________________--

         04. БУДАЎНIЦТВА I ДРЭВААПРАЦОЎКА

 81. 04-01 Аблiцоўшчык-плiтачнiк   Аблiцоўшчык-    2-5-ы разрад
                   плiтачнiк
                   Аблiцоўшчык-    2-5-ы разрад
                   мазаiчнiк
                   Аблiцоўшчык     2-5-ы разрад
                   (сiнтэтычнымi
                   матэрыяламi)

 82. 04-02 Аператар аўтаматычных i  Аператар      3-5-ы разрад
      паўаўтаматычных лiнiй па  аўтаматычных i
      дрэваапрацоўцы       паўаўтаматычных
                   лiнiй па
                   дрэваапрацоўцы

 83. 04-03 Арматуршчык,        Арматуршчык     2-5-ы разрад
      электрагазазваршчык    Электрагазазваршчык 2-5-ы разрад

 84. 04-04 Бетоншчык         Бетоншчык      2-4-ы разрад

 85. 04-05 Цясляр           Цясляр       2-4-ы разрад

 86. 04-06 Майстар аддзелачных работ Маляр        2-4-ы разрад
                   Тынкоўшчык     2-4-ы разрад
                   Аблiцоўшчык-    2-4-ы разрад
                   плiтачнiк
                   Аблiцоўшчык-    2-4-ы разрад
                   мазаiчнiк

 87. 04-07 Маляр           Маляр        2-5-ы разрад

 88. 04-08 Маляр (па         Маляр (па     2-5-ы разрад
      мастацкаму аздабленню)   мастацкаму
                   аздабленню)

 89. 04-09 Маляр,           Маляр        2-5-ы разрад
      тынкоўшчык         Тынкоўшчык     2-5-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункты 86 - 89 - с изменениями, внесенными приказом
     Министерства образования  от 10 июня 1996  г. N 245
     (зарегистрирован в Национальном реестре - N 8/2283 от
     23.12.1999 г.)

 86. 04-06 Майстар аддзелачных работ Маляр будаўнiчы   2-4-ы разрад
                   Тынкоўшчык     2-4-ы разрад
                   Аблiцоўшчык-    2-4-ы разрад
                   плiтачнiк
                   Аблiцоўшчык-    2-4-ы разрад
                   мазаiчнiк

 87. 04-07 Маляр будаўнiчы      Маляр будаўнiчы   2-5-ы разрад

 88. 04-08 Маляр будаўнiчы (па    Маляр будаўнiчы (па 2-5-ы разрад
      мастацкаму аздабленню)   мастацкаму
                   аздабленню)

 89. 04-09 Маляр будаўнiчы,      Маляр будаўнiчы   2-5-ы разрад
      тынкоўшчык         Тынкоўшчык     2-5-ы разрад
    ___________________________________________________________--

 90. 04-10 Мантажнiк абсталявання   Мантажнiк      2-5-ы разрад
      кацельных установак,    абсталявання
      такелажнiк па мантажу,   кацельных установак
      мантажнiк тэхналагiчных  Такелажнiк па    2-5-ы разрад
      трубаправодаў,       мантажу
      электразваршчык ручной   Мантажнiк      2-5-ы разрад
      зваркi           тэхналагiчных
                   трубаправодаў
                   Электразваршчык   2-5-ы разрад
                   ручной зваркi

 91. 04-11 Майстар сельскага     Майстар сельскага  Без разраду
      будаўнiцтва        будаўнiцтва

 92. 04-12 Мантажнiк абсталявання   Мантажнiк      2-5-ы разрад
      прадпрыемстваў хiмiчнай i абсталявання
      нафтавай прамысловасцi,  прадпрыемстваў
      электразваршчык ручной   хiмiчнай i нафтавай
      зваркi           прамысловасцi
                   Электразваршчык   2-5-ы разрад
                   ручной зваркi

 93. 04-13 Мантажнiк па мантажу    Мантажнiк па    2-5-ы разрад
      стальных i жалезабетонных мантажу стальных
      канструкцый,        жалезабетонных
      электразваршчык ручной   канструкцый
      зваркi, стропальшчык    Электразваршчык   2-5-ы разрад
                   ручной зваркi
                   Стропальшчык    2-5-ы разрад

 94. 04-14 Мантажнiк сiстэм      Мантажнiк сiстэм  2-5-ы разрад
      вентыляцыi,        вентыляцыi,
      кандыцыянiравання паветра, кандыцыянiравання
      пнеўматранспарту i     паветра,
      аспiрацыi;         пнеўматранспарту i
      электрагазазваршчык    аспiрацыi
                   Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад

 95. 04-15 Мантажнiк тэхналагiчнага  Мантажнiк      2-5-ы разрад
      абсталявання i звязаных  тэхналагiчнага
      з iм канструкцый,     абсталявання i
      такелажнiк,        звязаных з iм
      электрагазазваршчык    канструкцый
                   Такелажнiк     2-4-ы разрад
                   Электрагазазваршчык 2-5-ы разрад

 96. 04-16 Мантажнiк         Мантажнiк      2-5-ы разрад
      санiтарна-тэхнiчных    санiтарна-тэхнiчных
      сiстэм i абсталявання,   сiстэм i
      газазваршчык,       абсталявання
      электразваршчык      Газазваршчык    2-5-ы разрад
                   Электразваршчык   2-5-ы разрад

 97. 04-17 Мантажнiк         Мантажнiк      2-5-ы разрад
      санiтарна-тэхнiчных сiстэм санiтарна-тэхнiчных
      i абсталявання,      сiстэм i
      электразваршчык,      абсталявання
      газазваршчык,       Электразваршчык   2-5-ы разрад
      вентыляцыйнiк       Газазваршчык    2-5-ы разрад
                   Вентыляцыйнiк    2-5-ы разрад

 98. 04-13 Машынiст крана       Машынiст крана   4-5-ы разрад
      (аўтамабiльнага)      (аўтамабiльнага)

 99. 04-19 Машынiст дарожных     Машынiст      Тракт.маш.
      будаўнiчых машын      экскаватара     катэгорыя Е
                   аднакаўшовага    4-6-ы разрад
                   Машынiст бульдозера 3-6-ы разрад
                   Машынiст скрэпера  3-6-ы разрад
                   Машынiст      5-6-ы разрад
                   аўтагрэйдэра    катэгорыя Е
                   прычапнога

100. 04-20 Муляр           Муляр        2-5-ы разрад

101. 04-21 Муляр, мантажнiк па    Мантажнiк па    2-5-ы разрад
      мантажу стальных i     мантажу стальных i
      жалезабетонных       жалезабетонных
      канструкцый        канструкцый
                   Муляр        2-5-ы разрад

102. 04-22 Муляр, мантажнiк па    Муляр        2-5-ы разрад
      мантажу стальных i     Мантажнiк па    2-5-ы разрад
      жалезабетонных       мантажу стальных i
      канструкцый, бетоншчык,  жалезабетонных
      электразваршчык ручной   канструкцый
      зваркi           Бетоншчык      2-5-ы разрад
                   Электразваршчык   2-5-ы разрад
                   ручной зваркi

103. 04-23 Муляр, мантажнiк па    Муляр        2-5-ы разрад
      мантажу стальных i     Мантажнiк па    2-5-ы разрад
      жалезабетонных       мантажу стальных i
      канструкцый,        жалезабетонных
      электразваршчык ручной   канструкцый
      зваркi           Электразваршчык   2-5-ы разрад
                   ручной зваркi

104. 04-24 Муляр, пячнiк       Муляр        2-5-ы разрад
                   Пячнiк       2-5-ы разрад

105. 04-25 Муляр, пячнiк, тынкоўшчык Муляр        2-5-ы разрад
                   Пячнiк       2-5-ы разрад
                   Тынкоўшчык     2-5-ы разрад

106. 04-26 Рэстаўратар        Рэстаўратар     3-5-ы разрад
      дэкаратыўна-мастацкiх   дэкаратыўна-
      афарбовак         мастацкiх афарбовак

107. 04-27 Рэстаўратар дэкаратыўнай  Рэстаўратар     3-5-ы разрад
      тынкоўкi i ляпных вырабаў дэкаратыўнай
                   тынкоўкi i ляпных
                   вырабаў

108. 04-28 Рэстаўратар помнiкаў    Растаўратар     3-5-ы разрад
      мураванага дойлiдства   помнiкаў мураванага
                   дойлiдства

109. 04-29 Рэстаўратар помнiкаў    Рэстаўратар     3-5-ы разрад
      драўлянага дойлiдства,   помнiкаў драўлянага
      рэстаўратар вырабаў з   дойлiдства
      драўнiны          Рэстаўратар вырабаў 3-5-ы разрад
                   з драўнiны

110. 04-30 Слесар-будаўнiчы,     Слесар-будаўнiчы  2-5-ы разрад
      электразваршчык      Электразваршчык   2-5-ы разрад

111. 04-31 Слесар па вырабу дэталяў i Слесар па вырабу  2-5-ы разрад
      вузлоў сiстэм вентыляцыi i дэталяў i вузлоў
      кандыцыянiравання паветра, сiстэм вентыляцыi i
      пнеўматранспарту i     кандыцыянiравання
      аспiрацыi         паветра,
                   пнеўматранспарту i
                   аспiрацыi

112. 04-32 Слесар па вырабу дэталяў i Слесар па вырабу  2-5-ы разрад
      вузлоў сiстэм вентыляцыi i дэталяў i вузлоў
      кандыцыянiравання паветра, сiстэм вентыляцыi i
      пнеўматранспарту i     кандыцыянiравання
      аспiрацыi, мантажнiк    паветра,
      сiстэм вентыляцыi,     пнеўматранспарту i
      кандыцыянiравання паветра, аспiрацыi
      пнеўматранспарту i     Мантажнiк сiстэм  2-5-ы разрад
      аспiрацыi; электразваршчык вентыляцыi,
      ручной зваркi       кандыцыянiравання
                   паветра,
                   пнеўматранспарту i
                   аспiрацыi
                   Электразваршчык   2-5-ы разрад
                   ручной зваркi

113. 04-33 Слесар па рамонту i    Слесар па рамонту i 2-5-ы разрад
      эксплуатацыi газавага   эксплуатацыi
      абсталявання; слесар па  газавага
      эксплуатацыi i рамонту   абсталявання
      падземных газаправодаў   Слесар па      2-5-ы разрад
                   эксплуатацыi i
                   рамонту падземных
                   газаправодаў

114. 04-34 Слесар па рамонту     Слесар па рамонту  2-5-ы разрад
      вадазаборных свiдравiн,  вадазаборных
      электраманцёр, вадзiцель  свiдравiн
      аўтамабiля         Электраманцёр    2-5-ы разрад
                   Вадзiцель      Катэгорыя С
                   аўтамабiля

115. 04-35 Слесар-мантажнiк      Слесар-мантажнiк  2-5-ы разрад
      электрычных пад'ёмнiкаў  электрычных
      (лiфтаў), электрамантажнiк пад'ёмнiкаў
      лiфтаў           (лiфтаў)
                   Электрамантажнiк  2-5-ы разрад
                   лiфтаў

116. 04-36 Слесар па зборцы      Слесар па зборцы  2-5-ы разрад
      металаканструкцый,     металаканструкцый
      электразваршчык      Электразваршчык   2-5-ы разрад

117. 04-37 Сталяр будаўнiчы, цясляр, Сталяр будаўнiчы  2-5-ы разрад
      паркетчык         Цясляр       2-5-ы разрад
                   Паркетчык      2-4-ы разрад

118. 04-38 Сталяр будаўнiчы,     Сталяр будаўнiчы  2-5-ы разрад
      станочнiк дрэваапрацоўчых Станочнiк      3-5-ы разрад
      станкоў          дрэваапрацоўчых
                   станкоў

119. 04-39 Сталяр будаўнiчы,     Сталяр будаўнiчы  2-5-ы разрад
      станочнiк дрэваапрацоўчых Станочнiк      3-5-ы разрад
      станкоў, разьбяр па дрэву дрэваапрацоўчых
                   станкоў
                   Разьбяр па дрэву  3-5-ы разрад

120. 04-40 Сталяр будаўнiчы, цясляр, Сталяр будаўнiчы  2-5-ы разрад
      разьбяр па дрэву      Цясляр       2-5-ы разрад
                   Разьбяр па дрэву  3-5-ы разрад

121. 04-41 Сталяр будаўнiчы; цясляр; Сталяр будаўнiчы  2-4-ы разрад
      станочнiк дрэваапрацоўчых Цясляр       2-4-ы разрад
      станкоў          Станочнiк      3-4-ы разрад
                   дрэваапрацоўчых
                   станкоў

122. 04-42 Сталяр (вытворчасць    Сталяр       3-4-ы разрад
      мастацкай мэблi), вытворца Вытворца      3-4-ы разрад
      дэкаратыўных элементаў   дэкаратыўных
      мэблi, вытворца шаблонаў  элементаў мэблi
                   Вытворца шаблонаў  3-4-ы разрад

123. 04-43 Сталяр (вытворчасць    Сталяр       3-5-ы разрад
      мастацкай мэблi), разьбяр Разьбяр па дрэву  3-5-ы разрад
      па дрэву

124. 04-44 Сталяр (дрэваапрацоўчая  Сталяр       2-4-ы разрад
      вытворчасць)        (дрэваапрацоўчая
                   вытворчасць)

125. 04-45 Сталяр, разьбяр па дрэву  Сталяр       3-4-ы разрад
                   Разьбяр па дрэву  3-5-ы разрад

126. 04-46 Сталяр будаўнiчы      Сталяр будаўнiчы  2-5-ы разрад

127. 04-47 Тынкоўшчык, аблiцоўшчык,  Тынкоўшчык     2-4-ы разрад
      плiтачнiк         Аблiцоўшчык     2-4-ы разрад
                   Плiтачнiк      2-4-ы разрад

128. 04-48 Тынкоўшчык, маляр,     Тынкоўшчык     2-4-ы разрад
      аблiцоўшчык        Маляр        2-4-ы разрад
                   Аблiцоўшчык     2-4-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункт 128 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

128. 04-48 Тынкоўшчык, маляр     Тынкоўшчык     2-4-ы разрад
      будаўнiчы, аблiцоўшчык   Маляр будаўнiчы   2-4-ы разрад
                   Аблiцоўшчык     2-4-ы разрад
    ___________________________________________________________--

129. 04-49 Тынкоўшчык         Тынкоўшчык     2-4-ы разрад

130. 04-50 Каменячос,         Каменячос      2-5-ы разрад
      аблiцоўшчык-мармуроўшчык  Аблiцоўшчык-    3-5-ы разрад
                   мармуроўшчык

           05. ЛЁГКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ

        Агульныя прафесii вытворчасцi тэкстылю

131. 05-01 Аператар грэбенечасальнага Аператар      4-ы разрад
      абсталявання, аператар   грэбенечасальнага
      стужачнага абсталявання  абсталявання
                   Аператар стужачнага 3-4-ы разрад
                   абсталявання

132. 05-02 Аператар круцiльнага    Аператар      3-4-ы разрад
      абсталявання, аператар   круцiльнага
      матальнага абсталявання  абсталявання
                   Аператар матальнага 2-4-ы разрад
                   абсталявання

133. 05-03 Аператар круцiльнага    Аператар      3-4-ы разрад
      абсталявання, аператар   круцiльнага
      трасцiльнага абсталявання абсталявання
                   Аператар      4-ы разрад
                   трасцiльнага
                   абсталявання

134. 05-04 Аператар круцiльнага    Аператар      3-4-ы разрад
      абсталявання, аператар   круцiльнага
      трасцiльнага абсталявання, абсталявання
      аператар матальнага    Аператар      4-ы разрад
      абсталявання        трасцiльнага
                   абсталявання
                   Аператар матальнага 3-4-ы разрад
                   абсталявання 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 134 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

134. 05-04 Аператар круцiльнага    Аператар      3-4-ы разрад
      абсталявання, аператар   круцiльнага
      трасцiльнага абсталявання, абсталявання
      аператар матальнай машыны Аператар      4-ы разрад
                   трасцiльнага
                   абсталявання
                   Аператар матальнай 3-4-ы разрад
                   машыны
    ___________________________________________________________--

135. 05-05 Аператар iльночасальнай  Аператар      2-4-ы разрад
      машыны, аператар      iльночасальнай
      раскладачнай машыны    машыны
                   Аператар      4-ы разрад
                   раскладачнай машыны


136. 05-06 Аператар матальнага    Аператар матальнага 3-4-ы разрад
      абсталявання,       абсталявання
      вышывальшчыца       Вышывальшчыца    2-3-i разрад
      /вязальшчыца        Вязальшчыца     2-3-i разрад
      трыкатажных вырабаў,    трыкатажных
      палатна/          вырабаў, палатна 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 136 - в редакции приказа Министерства образования от
     10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в Национальном
     реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

136. 05-06 Аператар матальнага    Аператар матальнага 2-4-ы разрад
      абсталявання, аператар   абсталявання
      матальнай машыны      Аператар матальнай 2-4-ы разрад
                   машыны
    ___________________________________________________________--

137. 05-07 Аператар матальнага    Аператар матальнага 2-4-ы разрад
      абсталявання, ткач     абсталявання
                   Ткач        3-5-ы разрад

138. 05-08 Аператар круцiльнага    Аператар      3-4-ы разрад
      абсталявання,       круцiльнага
      прадзiльшчык,       абсталявання
      аператар часальнага    Прадзiльшчык    4-5-ы разрад
      абсталявання        Аператар часальнага
                   абсталявання    3-4-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункт 138 - в редакции приказа Министерства образования от
     10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в Национальном
     реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

138. 05-08 Аператар матальнага    Аператар матальнага 3-4-ы разрад
      аўтамата, аператар     аўтамата
      матальнай машыны, ткач   Аператар матальнай 2-4-ы разрад
                   машыны
                   Ткач        3-5-ы разрад
    ___________________________________________________________--

139. 05-09 Аператар роўнiчнага    Аператар роўнiчнага 3-4-ы разрад
      абсталявання, аператар   абсталявання
      стужачнага абсталявання  Аператар стужачнага 3-4-ы разрад
                   абсталявання

140. 05-10 Аператар часальнага    Аператар часальнага 2-4-ы разрад
      абсталявання        абсталявання 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 140 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

140. 05-10 Аператар часальнай машыны Аператар часальнай 2-4-ы разрад
                   машыны
    ___________________________________________________________--

141. 05-11 Кантралёр якасцi,     Кантралёр якасцi  2-4-ы разрад
      круцiльшчык        Круцiльшчык     2-i разрад

142. 05-12 Кантралёр якасцi суравых  Кантралёр якасцi  2-4-ы разрад
      тканiн, аператар      суравых тканiн
      матальнага абсталявання,  Аператар матальнага 2-4-ы разрад
      ткач            абсталявання
                   Ткач        3-5-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункт 142 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

142. 05-12 Кантралёр якасцi суравых  Кантралёр якасцi  2-4-ы разрад
      тканiн, аператар матальнай суравых тканiн
      машыны, ткач        Аператар матальнай 2-4-ы разрад
                   машыны
                   Ткач        3-5-ы разрад
    ___________________________________________________________--

143. 05-13 Аператар снавальнага    Аператар      3-4-ы разрад
      абсталявання        снавальнага
                   абсталявання

           Трыкатажная вытворчасць

144. 05-14 Вязальшчыца трыкатажных  Вязальшчыца     2-4-ы разрад
      вырабаў, палатна      трыкатажных
                   вырабаў, палатна

145. 05-15 Вязальшчыца трыкатажных  Вязальшчыца     2-4-ы разрад
      вырабаў, палатна; швачка  трыкатажных
                   вырабаў, палатна
                   Швачка       2-4-ы разрад

146. 05-16 Кантралёр якасцi (суравых Кантралёр якасцi  2-4-ы разрад
      тканiн i баваўнянай    суравых тканiн
      прамысловай вытворчасцi)  Кантралёр якасцi  2-4-ы разрад
                   баваўнянай
                   прамысловай
                   вытворчасцi

147. 05-17 Памочнiк майстра, аператар Памочнiк майстра  4-6-ы разрад
      круцiльнага абсталявання  Аператар      3-4-ы разрад
                   круцiльнага
                   абсталявання

148. 05-18 Прадзiльшчык        Прадзiльшчык    3-5-ы разрад
                   Аператар
                   часальнага
                   абсталявання    3-4-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункт 148 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

148. 05-18 Прадзiльшчык        Прадзiльшчык    3-5-ы разрад
    ___________________________________________________________--

149. 05-19 Прадзiльшчык, кантралёр  Прадзiльшчык    5-ы разрад
      якасцi (гатовых вырабаў i Кантралёр якасцi  3-4-ы разрад
      паўфабрыкатаў)       (гатовых вырабаў i
                   паўфабрыкатаў)

150. 05-20 Ткач            Ткач        3-5-ы разрад
                   Ткач /з уменнем   3-5-ы разрад
                   выконваць работы
                   на ручных ткацкiх
                   станках/ 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 150 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

150. 05-20 Ткач            Ткач        3-5-ы разрад
    ___________________________________________________________--

151. 05-21 Ткач, кантралёр якасцi   Ткач        3-5-ы разрад
      суравых тканiн, аператар  Кантралёр якасцi  2-4-ы разрад
      вузлавязальнай машыны   суравых тканiн
                   Аператар      2-4-ы разрад
                   вузлавязальнай
                   машыны

152. 05-22 Фарбавальшчык, сушыльшчык Фарбавальшчык    3-4-ы разрад
                   Сушыльшчык     3-i разрад

         Абутковая i скураная вытворчасць

153. 05-23 Зацяжчык абутку, зборшчык Зацяжчык абутку   2-4-ы разрад
      нiзу абутку        Зборшчык нiзу    2-3-i разрад
                   абутку

154. 05-24 Зборшчык верху абутку   Зборшчык верху   3-4-ы разрад
                   абутку

155. 05-25 Зборшчык верху абутку,   Зборшчык верху   2-4-ы разрад
      аператар канвеернай лiнii абутку
                   Аператар канвеернай 4-ы разрад
                   лiнii

156. 05-26 Зборшчык верху абутку;   Зборшчык верху   2-4-ы разрад
      кантралёр вырабаў,     абутку
      паўфабрыкатаў i матэрыялаў Кантралёр вырабаў, 2-4-ы разрад
                   паўфабрыкатаў i
                   матэрыялаў

157. 05-27 Пашыўшчык         Пашыўшчык      2-4-ы разрад
      скургалантарэйных вырабаў скургалантарэйных
                   вырабаў

158. 05-28 Раскройшчык матэрыялаў,  Раскройшчык     2-5-ы разрад
      зацяжчык абутку      матэрыялаў
                   Зацяжчык абутку   3-4-ы разрад

159. 05-29 Раскройшчык матэрыялаў,  Раскройшчык     2-5-ы разрад
      зборшчык верху абутку   матэрыялаў
                   Зборшчык верху   2-4-ы разрад
                   абутку

160. 05-30 Ткач, кантралёр якасцi   Ткач        3-5-ы разрад
      (гатовых тканiн i     Кантралёр якасцi  2-4-ы разрад
      вырабаў), рэстаўратар   (гатовых тканiн i
                   вырабаў)
                   Рэстаўратар     3-4-ы разрад

            Швейная вытворчасць

161. 05-31 Аператар швейнага     Аператар швейнага  2-4-ы разрад
      абсталявання, швачка    абсталявання
                   Швачка       2-4-ы разрад

162. 05-32 Кантралёр якасцi, швачка  Кантралёр якасцi  3-4-ы разрад
                   Швачка       2-4-ы разрад

163. 05-33 Раскройшчык, швачка    Раскройшчык     3-5-ы разрад
                   Швачка       2-4-ы разрад

164. 05-34 Швачка           Швачка       2-4-ы разрад

165. 05-35 Швачка, вышывальшчыца   Швачка       2-4-ы разрад
                   Вышывальшчыца    3-4-ы разрад

166. 05-36 Швачка, кравец       Швачка       2-4-ы разрад
                   Кравец       4-5-ы разрад

167. 05-37 Швачка, раскройшчык,    Швачка       2-4-ы разрад
      раскладчык лякал      Раскройшчык     4-5-ы разрад
                   Раскладчык лякал  4-5-ы разрад

            06. ТРАНСПАРТ I СУВЯЗЬ

         Чыгуначны транспарт i метрапалiтэн

168. 06-01 Аглядчык вагонаў,     Аглядчык вагонаў  3-4-ы разрад
      аглядчык-рамонтнiк вагонаў Аглядчык-рамонтнiк 3-4-ы разрад
                   вагонаў

169. 06-02 Аглядчык-рамонтнiк вагонаў Аглядчык-рамонтнiк 3-4-ы разрад
                   вагонаў

170. 06-03 Аглядчык-рамонтнiк     Аглядчык-рамонтнiк 3-4-ы разрад
      вагонаў, электразваршчык  вагонаў
      ручной зваркi       Электразваршчык   2-4-ы разрад
                   ручной зваркi

171. 06-04 Аператар па апрацоўцы   Аператар па     Без разраду
      перавозачных дакументаў  апрацоўцы
                   перавозачных
                   дакументаў

172. 06-05 Брыгадзiр (вызвалены)   Брыгадзiр      Без разраду
      па тэхнiчнаму ўтрыманню i (вызвалены) па
      рамонту пуцi i штучных   тэхнiчнаму
      збудаванняў        ўтрыманню i рамонту
                   пуцi i штучных
                   збудаванняў

173. 06-06 Дзяжурны па чыгуначнай   Дзяжурны па     Без разраду
      станцыi (станцыi IV-V кл.) чыгуначнай станцыi
                   Прыёмаздатчык грузу Без разраду
                   i багажу
                   Касiр бiлетны    II катэгорыя
                   Касiр багажны    Без разраду
                   Касiр таварны    Без разраду
                   (грузавы)

174. 06-07 Машынiст электрапоезда   Машынiст      Без разраду
      (метрапалiтэна)      электрапоезда
                   (метрапалiтэна)

175. 06-08 Механiк рэфрыжэратарнага  Механiк       Без разраду
      поезда (секцыi)      рэфрыжэратарнага
                   поезда (секцыi)

176. 06-09 Машынiст электравоза    Машынiст      Без разраду
                   электравоза

177. 06-10 Машынiст цеплавоза     Машынiст цеплавоза Без разраду

178. 06-11 Памочнiк машынiста     Памочнiк машынiста Без разраду
      цеплавоза         цеплавоза

179. 06-12 Памочнiк машынiста     Памочнiк машынiста Без разраду
      цеплавоза, электравоза   цеплавоза
                   Памочнiк машынiста Без разраду
                   электравоза
                   Памочнiк машынiста Без разраду
                   паравоза
                   Слесар       3-4-ы разрад
                   па рамонту
                   рухомага саставу 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 179 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

179. 06-12 Памочнiк машынiста     Памочнiк машынiста Без разраду
      цеплавоза, электравоза   цеплавоза
                   Памочнiк машынiста Без разраду
                   электравоза
    ___________________________________________________________--

180. 06-13 Паяздны электрамеханiк   Паяздны       5-ы разрад
                   электрамеханiк

181. 06-14 Праваднiк пасажырскага   Праваднiк      Без разраду
      вагона паяздоў далёкага  пасажырскага вагона
      накiравання, касiр бiлетны паяздоў далёкага
                   накiравання
                   Касiр бiлетны    II катэгорыя

182. 06-15 Праваднiк пасажырскага   Праваднiк      Без разраду
      вагона паяздоў далёкага  пасажырскага вагона
      накiравання, касiр     паяздоў далёкага
      бiлетны; прыёмаздатчык   накiравання
      грузу i багажу       Касiр бiлетны    II катэгорыя
                   Прыёмаздатчык
                   грузу i багажу   Без разраду
                   Праваднiк      Без разраду
                   пасажырскага
                   вагона /паяздоў
                   мiжнародных
                   зносiн/ 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 182 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

182. 06-15 Праваднiк пасажырскага   Праваднiк      Без разраду
      вагона паяздоў далёкага  пасажырскага вагона
      накiравання, касiр     паяздоў далёкага
      бiлетны; прыёмаздатчык   накiравання
      грузу i багажу       Касiр бiлетны    II катэгорыя
                   Прыёмаздатчык
                   грузу i багажу   Без разраду
    ___________________________________________________________--

183. 06-16 Праваднiк пасажырскага   Праваднiк      Без разраду
      вагона паяздоў мiжнародных пасажырскага вагона
      зносiн           паяздоў мiжнародных
                   зносiн

184. 06-17 Электраманцёр устройстваў Электраманцёр    4-5-ы разрад
      сiгналiзацыi,       устройстваў
      цэнтралiзацыi i блакiроўкi сiгналiзацыi,
                   цэнтралiзацыi i
                   блакiроўкi
                   Электраманцёр    2-3-i разрад
                   па абслугоўванню
                   электраабсталявання 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 184 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

184. 06-17 Электраманцёр устройстваў Электраманцёр    4-5-ы разрад
      сiгналiзацыi,       устройстваў
      цэнтралiзацыi i блакiроўкi сiгналiзацыi,
                   цэнтралiзацыi i
                   блакiроўкi
    ___________________________________________________________--

             Гарадскi транспарт

185. 06-19 Вадзiцель тралейбуса    Вадзiцель      III клас
                   тралейбуса

186. 06-21 Вадзiцель трамвая     Вадзiцель трамвая  III клас

               Рачны флот

187. 06-21 Суднавадзiцель - памочнiк Капiтан, механiк  I-IV групы
      механiка          (электрамеханiк)
      (электрамеханiка)     суднаў рачнога
      суднаў рачнога флоту I-IV флоту I-IV групы
      групы           Першы штурман,   I-IV групы
                   першы памочнiк
                   механiка
                   (электрамеханiка)
                   суднаў рачнога
                   флоту I-IV групы
                   Другi штурман,   I-IV групы
                   другi памочнiк
                   механiка
                   (электрамеханiка)
                   суднаў рачнога
                   флоту I-IV групы
                   Трэцi штурман,   I-IV групы
                   трэцi памочнiк
                   механiка
                   (электрамеханiка)
                   суднаў рачнога
                   флоту I-IV групы

188. 06-22 Матарыст (машынiст),    Матарыст (машынiст) II клас
      рулявы           Рулявы       Без разраду

                Сувязь

189. 06-28 Аператар сувязi      Аператар сувязi   III-II клас

190. 06-24 Аператар сувязi,      Аператар сувязi   III-II клас
      сартавальшчык паштовых   Сартавальшчык    III-II клас
      адпраўленняў i твораў   паштовых
      друку           адпраўленняў i
                   твораў друку

191. 06-25 Аператар сувязi;      Аператар сувязi   III-II клас
      тэлеграфiст        Тэлеграфiст     III-II клас

192. 06-26 Кабельшчык-спайшчык;    Кабельшчык-     3-4-ы разрад
      электраманцёр лiнейных   спайшчык
      збудаванняў тэлефоннай   Электраманцёр    2-4-ы разрад
      сувязi i радыёфiкацыi   лiнейных
                   збудаванняў
                   тэлефоннай сувязi i
                   радыёфiкацыi

193. 06-27 Мантажнiк абсталявання   Мантажнiк      2-4-ы разрад
      сувязi, электраманцёр   абсталявання сувязi
      станцыйнага абсталявання  Электраманцёр    2-4-ы разрад
      тэлефонай сувязi      станцыйнага
                   абсталявання
                   тэлефоннай сувязi

194. 06-28 Электраманцёр станцыйнага Электраманцёр    2-4-ы разрад
      абсталявання тэлефоннай  станцыйнага
      сувязi           абсталявання
                   тэлефоннай сувязi

           07. СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА

195. 07-01 Аператар машыннага даення, Аператар машыннага 4-6-ы разрад
      падлiковец малака     даення
                   Падлiковец малака  Без разраду

196. 07-02 Аператар птушкафабрык i  Аператар      2-5-ы разрад
      механiзаваных ферм     птушкафабрык i
                   механiзаваных ферм

197. 07-03 Гаспадыня сядзiбы     Плодаагароднiк   Майстар III
                             класа
                   Швачка       2-3-i разрад
                   Повар        3-4-ы разрад
                   Аператар машыннага 4-6-ы разрад
                   даення
                   Лабарант хiмiка-  2-3-i разрад
                   бактэрыялагiчнага
                   аналiзу
                   Падлiковец малака  Без разраду

198. 07-04 Каваль ручной коўкi,    Каваль ручной коўкi 2-4-ы разрад
      электрагазазваршчык,    Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
      вадзiцель аўтамабiля    Вадзiцель      Катэгорыя С
                   аўтамабiля

199. 07-05 Майстар плодаагароднiк   Плодаагароднiк   Майстра III
                             класа
                   Трактарыст-машынiст Катэгорыя А

200. 07-06 Майстар          Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
      сельскагаспадарчай               В, Г, Д
      вытворчасцi        Вадзiцель      Катэгорыi В, С
                   аўтамабiля
                   Слесар-рамонтнiк  2-3-i разрад
                   Электрагазазваршчык 2-3-i разрад
                   Электраманцёр    2-3-i разрад
                   Аператар      4-ы разрад
                   жывёлагадоўчых
                   комплексаў i
                   механiзаваных ферм

201. 07-07 Машынiст экскаватара    Трактарыст-машынiст Катэгорыя Е
                   Машынiст      4-5-ы разрад
                   экскаватара
                   аднакаўшовага
                   Машынiст дрэнажнай 5-ы разрад
                   машыны

202. 07-08 Майстар па абслугоўванню i Электраманцёр    2-4-ы разрад
      рамонту          электразваршчык   2-4-ы разрад
      электраабсталявання ў   ручной зваркi
      сельскагаспадарчай
      вытворчасцi

203. 07-09 Механiзатар жывёлагадоўчых Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, В
      комплексаў i механiзаваных Электраманцёр    2-3-i разрад
      ферм            Аператар      4-ы разрад
                   жывёлагадоўчых
                   комплексаў i
                   механiзаваных ферм

204. 07-10 Механiзатар мелiярацыйных Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
      работ                     Е
                   Машынiст      4-5-ы разрад
                   экскаватара
                   Машынiст      Без разраду
                   дажджавальных i
                   палiвачных машын
                   Слесар-рамонтнiк  2-3-i разряд
                   Вадзiцель      Катэгорыi В, С
                   аўтамабiля

205. 07-11 Пчаляр,          Пчаляр       3-5-ы разрад
      трактарыст-машынiст    Трактарыст-машынiст Катэгорыя А

206. 07-12 Рыбавод,          Рыбавод       Без разраду
      трактарыст-машынiст    Трактарыст-машынiст Катэгорыя А, В

207. 07-13 Трактарыст-машынiст,    Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
      вадзiцель аўтамабiля,             В, Г, Д
      слесар-рамонтнiк      Вадзiцель      Катэгорыi В, С
                   аўтамабiля
                   Слесар-рамонтнiк  2-3-i разрад

208. 07-14 Трактарыст-машынiст,    Трактарыст-машынiст Катэгорыi А, Б,
      слесар-рамонтнiк                В, Г
                   Слесар-рамонтiк   2-3-i разрад

209. 07-16 Трактарыст-машынiст    Трактарыст-машынiст Катэгорыi А,Б,Е
      гiдрамелiярацыйных работ  Вадзiцель      Катэгорыi В, С
                   аўтамабiля
                   Слесар-рамонтнiк  2-3-i разрад

210. 07-16 Электраманцёр па      Электраманцёр    2-4-ы разрад
      абслугоўванню i рамонту  Вадзiцель      Катэгорыi В, С
      абсталявання, заняты ў   аўтамабiля
      сельскагаспадарчай
      вытворчасцi

211. 07-17 Электраманцёр сельскай   Электраманцёр    2-4-ы разрад
      электрыфiкацыi i сувязi  сельскай
                   электрыфiкацыi i
                   сувязi

       Перапрацоўка сельскагаспадарчай прадукцыi

212. 07-18 Аператар па вытворчасцi  Аператар па     3-4-ы разрад
      сокаў i сiропаў      вытворчасцi сокаў i
                   сiропаў

213. 07-19 Аператар па перапрацоўцы i Аператар па     3-4-ы разрад
      захаванню бульбы,     перапрацоўцы i
      агароднiны, пладоў i ягад захаванню бульбы,
                   агароднiны, пладоў
                   i ягад

214. 07-20 Аператар па перапрацоўцы  Абвальшчык мяса   3-5-ы разрад
      мяса i субпрадуктаў    Жылоўшчык мяса i  2-3-i разрад
                   субпрадуктаў
                   Засольшчык мяса i  2-5-ы разрад
                   мясапрадуктаў

215. 07-21 Аператар па перапрацоўцы  Апрацоўшчык птушкi 2-5-ы разрад
      птушкi           Абвальшчык тушак  4-ы разрад
                   птушкi
                   Падрыхтоўшчык    4-ы разрад
                   кулiнарных вырабаў
                   з мяса птушкi
                   Сартыроўшчык тушак 5-ы разрад
                   птушкi

216. 07-22 Аператар працэсаў     Жылоўшчык мяса   2-3-i разрад
      каўбаснай вытвочасцi    субпрадуктаў
                   Выпрацоўшчык мясных 4-ы разрад
                   паўфабрыкатаў
                   Фаршазмясiльшчык  4-ы разрад
                   Аператар лiнii   5-6-ы разрад
                   прыгатавання фаршу
                   Аператар аўтамата  4-5-ы разрад
                   па вытворчасцi
                   вараных каўбас
                   Фармоўшчык     1-5-ы разрад
                   каўбасных вырабаў
                   Апаратчык тэрмiчнай 3-5-ы разрад
                   апрацоўкi каўбасных
                   вырабаў

217. 07-23 Аператар працэсаў     Разнiк жывёлы    2-6-ы разрад
      перапрацоўкi жывёлы i   Мяздрыльшчык скуры 5-ы разрад
      прадуктаў забою      Сартавальнiк скуры 3-i разрад
                   Тузлукавальнiк   3-i разрад
                   скуры
                   Вытворца      3-4-ы разрад
                   натуральнай
                   каўбаснай абалонкi
                   Разборшчык     1-3-i разрад
                   субпрадуктаў
                   Зборшчык      3-i разрад
                   эндакрынна-
                   ферментнай сыравiны

218. 07-24 Лабарант          Лабарант хiмiка-  2-3-i разрад
      хiмiка-бактэрыялагiчнага  бактэрыялагiчнага
      аналiзу          аналiзу

219. 07-25 Майстар малочнай      Маслароб-майстар  5-6-ы разрад
      вытворчасцi        Сырароб-майстар   5-6-ы разрад
                   Апаратчык      3-4-ы разрад
                   пастэрызацыi i
                   ахалоджвання малака 3-4-ы разрад
                   Выпрацоўшчык    3-4-ы разрад
                   тварагу i тварожнай
                   масы
                   Выпрацоўшчык    3-4-ы разрад
                   марожанага
                   Апаратчык вырабу  3-4-ы разрад
                   сухiх малочных
                   прадуктаў
                   Майстар вытворчасцi 4-5-ы разрад
                   натуральнай
                   малочнай i
                   кiсламалочнай
                   прадукцыi

220. 07-26 Апаратчык па вырабу    Апаратчык па вырабу 3-4-ы разрад
      кiсламалочных i      кiсламалочных i
      дзiцячых прадуктаў     дзiцячых прадуктаў

221. 07-27 Маслароб, сырароб     Маслароб      2-4-ы разрад
                   Сырароб       2-4-ы разрад

             Лясная гаспадарка

222. 07-28 Майстар лесу        Ляснiк       Без разраду
                   Трактарыст-машынiст Катэгорыi
                             А, Б, В
                   Егер        Без разраду
                   Вадзiцель      Катэгорыi
                   аўтамабiля     В i С
                   Столяр       2-3-i разрад
                   Вальшчык лесу   5-6-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункт 222 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

222. 07-28 Майстар лесу        Ляснiк       Без разраду
                   Трактарыст-машынiст Катэгорыi
                             А, Б, В
    ___________________________________________________________--

           08. БЫТАВОЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

223. 08-01 Абутнiк па iндывiдуальнаму Абутнiк па     4-5-ы разрад
      пашыву абутку, абутнiк па iндывiдуальнаму
      рамонту абутку       пашыву абутку
                   Абутнiк па рамонту 2-5-ы разрад
                   абутку

224. 08-02 Абутнiк па iндывiдуальнаму Абутнiк па     4-5-ы разрад
      пашыву абутку       iндывiдуальнаму
                   пашыву абутку

225. 08-03 Азелянiцель        Азелянiцель     2-4-ы разрад

226. 08-04 Апаратчык хiмiчнай чысткi, Апаратчык хiмiчнай 3-4-ы разрад
      аператар пральнi      чысткi
                   Аператар пральнi  4-ы разрад

227. 08-05 Закройшчык         Закройшчык     4-5-ы разрад
                   Закройшчык верхняга 4-5-ы разрад
                   адзення (вопраткi)
                   Закройшчык жаночага 4-5-ы разрад
                   лёгкага адзення

228. 08-06 Закройшчык, кравец     Закройшчык     4-5-ы разрад
                   Кравец жаночага   2-5-ы разрад
                   верхняга (вопраткi)
                   i лёгкага адзення
                   Кравец мужчынскага 2-5-ы разрад
                   верхняга адзення
                   (вопраткi)
                   Кравец лёгкага   2-5-ы разрад
                   адзення
                   Кравец верхняга   2-5-ы разрад
                   адзення (вопраткi)

229. 08-07 Кветкавод-дэкаратар    Кветкавод-дэкаратар Майстар III
                             класа

230. 08-09 Кiнамеханiк,        Кiнамеханiк     II катэгорыя
      фiльмаправершчык      Фiльмаправершчык  II катэгорыя

231. 08-10 Кiнамеханiк, вадзiцель   Кiнамеханiк     II катэгорыя
      аўтамабiля         Вадзiцель      Катэгорыя С
                   аўтамабiля

232. 08-11 Кравец           Кравец       2-5-ы разрад

233. 08-12 Кравец, вышывальшчыца   Кравец       2-5-ы разрад
                   Вышывальшчыца    2-4-ы разрад

234. 08-13 Кравец жаночага лёгкага  Кравец жаночага   2-5-ы разрад
      адзення          лёгкага адзення

235. 08-14 Кравец, прыёмшчык заказаў Кравец       2-5-ы разрад
      комплекснага прыёмнага   Прыёмшчык заказаў  Без разраду
      пункта           комплекснага
                   прыёмнага пункта

236. 08-15 Майстар па рамонту     Майстар па рамонту 3-4-ы разрад
      механiчных гадзiннiкаў   механiчных
                   гадзiннiкаў

237. 08-16 Сакратар-машынiстка    Сакратар-машынiстка III катэгорыя

238. 08-17 Сакратар-машынiстка з   Сакратар-машынiстка Без разраду
      веданнем бухгалтарскага  з веданнем
      ўлiку, замежнага      бухгалтарскага
      машынапiсу i сучаснай   ўлiку, замежнага
      аргтэхнiкi         машынапiсу i
                   сучаснай аргтэхнiкi

239. 08-18 Сакратар-машынiстка з   Сакратар-машынiстка Без разраду
      веданнем стэнаграфii    з веданнем
                   стэнаграфii

240. 08-19 Сакратар-машынiстка з   Сакратар-машынiстка Без разраду
      веданнем стэнаграфii,   з веданнем
      замежнага машынапiсу,   стэнаграфii,
      сучаснай аргтэхнiкi    замежнага
                   машынапiсу,
                   сучаснай арггэхнiкi

241. 08-20 Фатограф          Фатограф      4-ы разрад

242. 08-21 Цырульнiк         Цырульнiк      Без разраду

243. 08-22 Цырульнiк жаночы,     Цырульнiк жаночы  Без разраду
      цырульнiк мужчынскi    Цырульнiк мужчынскi Без разраду

244. 08-23 Цырульнiк, манiкюрша    Цырульнiк      Без разраду
                   Манiкюрша      Без разраду

        09. ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ I ГАНДАЛЬ

245. 09-01 Афiцыянт          Афiцыянт      3-4-ы разрад

246. 09-02 Афiцыянт, бармен, буфетчык Афiцыянт      3-4-ы разрад
                   Бармен       4-5-ы разрад
                   Буфетчык      3-4-ы разрад

247. 09-03 Афiцыянт (з веданнем    Афiцыянт (з     3-5-ы разрад
      замежнай мовы)       веданнем замежнай
                   мовы)

248. 09-04 Бiсквiтчык,        Бiсквiтчык     3-i разрад
      вафельшчык         Вафельшчык     3-i разрад

249. 09-05 Кантралёр-касiр      Кантралёр-касiр   III катэгорыя
      непрадуктовых тавараў   непрадуктовых
                   тавараў

250. 09-06 Кантралёр-касiр, прадавец Кантралёр-касiр   III катэгорыя
      непрадуктовых тавараў   Прадавец      III катэгорыя
                   непрадуктовых
                   тавараў

251. 09-07 Кантралёр-касiр, прадавец Кантралёр-касiр   III катэгорыя
      прадуктовых тавараў    Прадавец      III катэгорыя
                   прадуктовых тавараў

252. 09-08 Прадавец непрадуктовых   Прадавец      III катэгорыя
      тавараў шырокага профiлю  непрадуктовых
                   тавараў шырокага
                   профiлю

253. 09-09 Кантралёр-касiр      Кантралёр-касiр   III катэгорыя
      прадуктовых тавараў    прадуктовых
                   тавараў

254. 09-10 Прадавец прадуктовых    Прадавец      III катэгорыя
      тавараў шырокага профiлю  прадуктовых тавараў
                   шырокага профiлю

255. 09-11 Пекар-кандытар       Пекар        2-4-ы разрад
                   Кандытар      2-4-ы разраД

256. 09-12 Пекар, цестароб, машынiст Пекар        2-4-ы разрад
      цестарэзкi, фармоўшчык   Цестароб      2-3-i разрад
      цеста           Машынiст цестарэзкi 2-3-i разрад
                   Фармоўшчык цеста  2-3-i разрад

257. 09-13 Повар           Повар        2-5-ы разрад

258. 09-14 Повар дзiцячага      Повар дзiцячага   Без разраду
      харчавання, повар 3-га   харчавання, повар
      разраду          3-га разраду
                   Повар з веданнем  4-5-ы разрад
                   дыетычнага i
                   лячэбнага
                   харчавання 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 258 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

258. 09-14 Повар дзiцячага      Повар дзiцячага   Без разраду
      харчавання, повар 3-га   харчавання, повар
      разраду          3-га разраду
    ___________________________________________________________--

259. 09-15 Повар дзiцячага      Повар дзiцячага   Без разраду
      харчавання, повар 4-га   харчавання
      разраду          Повар 4-га разраду

260. 09-16 Повар, кандытар      Повар        2-5-ы разрад
                   Кандытар      2-4-ы разрад

261. 09-17 Повар з веданнем      Повар з веданнем  2-4-ы разрад
      нацыянальнай i       нацыянальнай i
      замежнай кухнi       замежнай кухнi

262. 09-18 Повар, кантралёр харчовых Повар        2-4-ы разрад
      прадуктаў         Кантралёр харчовых 2-4-ы разрад
                   прадуктаў

263. 09-19 Повар, пекар (для працы на Повар (для працы  2-4-ы разрад
      суднах марскога i рачнога на суднах марскога
      флоту)           i рачнога флоту)
                   Пекар (для працы  2-3-i разрад
                   на суднах марскога
                   i рачнога флоту)

264. 09-20 Прадавец-касiр прадуктовых Прадавец      III катэгорыя
      тавараў          прадуктовых тавараў
                   Касiр прадуктовых  III катэгорыя
                   тавараў

265. 09-21 Прадавец кулiнарных    Прадавец кулiнарных III катэгорыя
      вырабаў, паўфабрыкатаў   вырабаў,
                   паўфабрыкатаў

266. 09-22 Прадавец прадуктовых    Прадавец      III катэгорыя
      тавараў, прадавец     прадуктовых тавараў
      непрадуктовых тавараў   Прадавец      III катэгорыя
                   непрадуктовыў
                   тавараў

           Кандытарская вытворчасць

267. 09-23 Глазiроўшчык        Глазiроўшчык    2-4-ы разрад

268. 09-24 Дражыроўшчык        Дражыроўшчык    2-4-ы разрад

269. 09-25 Цукерачнiк         Цукерачнiк     2-4-ы разрад

270. 09-26 Карамельшчык        Карамельшчык    2-4-ы разрад

271. 09-27 Карамельшчык,       Карамельшчык    2-4-ы разрад
      дражыроўшчык, варшчык   Дражыроўшчык    2-4-ы разрад
      харчовай сыравiны i    Варшчык харчовай  2-4-ы разрад
      прадуктаў, машынiст    сыравiны i
      расфасовачна-ўпаковачных  прадуктаў
      машын           Машынiст      2-4-ы разрад
                   расфасовачна-
                   ўпаковачных машын

272. 09-28 Кандытар          Кандытар      2-4-ы разрад

273. 09-29 Кандытар-пекар, цестароб, Кандытар      2-4-ы разрад
      машынiст цестарэзкi    Пекар        2-4-ы разрад
                   Цестароб      2-3-i разрад
                   Машынiст цестарэзкi 2-3-i разрад

274. 09-30 Мармеладчык-пасцiльшчык  Мармеладчык-    2-4-ы разрад
                   пасцiльшчык

 10. ВЫТВОРЧАСЦЬ ЭЛЕКТРОННАЙ ТЭХНIКI, РАДЫЁАПАРАТУРЫ I ПРАВАДНОЙ
   СУВЯЗI, ПРЫБОРАБУДАВАННЕ I ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ

   Агульныя прафесii электроннай тэхнiкi i паўправаднiковай
              вытворчасцi

275. 10-01 Аператар крыштальнай    Аператар      3-4-ы разрад
      вытворчасцi вырабаў    прэцызiйнай
      электроннай тэхнiкi    фоталiтаграфii
                   Аператар      3-4-ы разрад
                   вакуумна-
                   напыляльных
                   працэсаў
                   Аператар дыфузiйных 3-4-ы разрад
                   працэсаў
                   Аператар па     3-5-ы разрад
                   нарошчванню
                   эпiтаксiяльных
                   слаёў

276. 10-02 Аператар          Аператар      2-4-ы разрад
      вакуумна-напыляльных    вакуумна-
      працэсаў, аператар     напыляльных
      мiкразваркi, аператар   працэсаў
      прэцызiйнай фоталiтаграфii Аператар      4-5-ы разрад
                   мiкразваркi
                   Аператар      2-4-ы разрад
                   прэцызiйнай
                   фоталiтаграфii

277. 10-03 Аператар крыштальнай    Аператар      2-5-ы разрад
      вытворчасцi, мантажнiк   вытворчасцi
      радыёэлектроннай апаратуры крышталя
      i прыбораў         Мантажнiк      4-5-ы разрад
                   радыёэлектроннай
                   апаратуры i
                   прыбораў

278. 10-04 Аператар мiкразваркi    Аператар      4-5-ы разрад
                   мiкразваркi

279. 10-05 Аператар элiённых     Аператар элiённых  4-6-ы разрад
      працэсаў, аператар     працэсаў
      вакуумна-напыляльных    Аператар      2-4-ы разрад
      працэсаў, аператар     вакуумна-
      дыфузiйных працэсаў    напыляльных
                   працэсаў
                   Аператар      3-4-ы разрад
                   дыфузiйных працэсаў

280. 10-06 Аператар прэцызiйнай    Аператар      2-4-ы разрад
      фоталiтаграфii,      прэцызiйнай
      травiльшчык прэцызiйнага  фоталiтаграфii
      траўлення         Травiльшчык     2-4-ы разрад
                   прэцызiйнага
                   траўлення

281. 10-07 Выпрабавальнiк дэталяў i  Выпрабавальнiк   2-5-ы разрад
      прыбораў          дэталяў i прыбораў

282. 10-08 Вымяральнiк        Вымяральнiк     3-5-ы разрад
      электрафiзiчных параметраў электрафiзiчных
                   параметраў

283. 10-09 Зборшчык паўправаднiковых Зборшчык      2-4-ы разрад
      прыбораў          паўправаднiковых
                   прыбораў

284. 10-10 Зборшчык дэталяў i     Зборшчык дэталяў i 2-4-ы разрад
      прыбораў, выпрабавальнiк  прыбораў
      дэталяў i прыбораў     Выпрабавальнiк   2-5-ы разрад
                   дэталяў i прыбораў

285. 10-11 Зборшчык мiкрасхем     Зборшчык мiкрасхем 2-5-ы разрад

286. 10-12 Зборшчык радыёдэталяў,   Зборшчык      1-3-i разрад
      вымяральнiк электрычных  радыёдэталяў
      параметраў радыёдэталяў,  Вымяральнiк     2-5-ы разрад
      выпрабавальнiк дэталяў i  электрычных
      прыбораў, кантралёр    параметраў
      дэталяў i прыбораў     радыёдэталяў
                   Выпрабавальнiк   2-5-ы разрад
                   дэталяў i прыбораў
                   Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
                   прыбораў

287. 10-13 Зборшчык паўправаднiковых Зборшчык      2-4-ы разрад
      прыбораў, выпрабавальнiк  паўправаднiковых
      дэталяў i прыбораў     прыбораў
                   Выпрабавальнiк   2-5-ы разрад
                   дэталяў i прыбораў

288. 10-14 Зборшчык мiкрасхем,    Зборшчык мiкрасхем 2-5-ы разрад
      аператар мiкразваркi,   Аператар      4-5-ы разрад
      кантралёр дэталяў i    мiкразваркi
      прыбораў          Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
                   прыбораў

289. 10-15 Кантралёр дэталяў i    Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
      прыбораў          прыбораў

290. 10-16 Кантралёр дэталяў i    Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
      прыбораў, зборшчык     прыбораў
      паўправаднiковых прыбораў Зборшчык      2-4-ы разрад
                   паўправаднiковых
                   прыбораў

291. 10-17 Наладчык-мантажнiк     Наладчык-мантажнiк 3-5-ы разрад
      выпрабавальнага      выпрабавальнага
      абсталявання        абсталявання

292. 10-18 Наладчык тэхналагiчнага  Наладчык      2-4-ы разрад
      абсталявання        тэхналагiчнага
                   абсталявання

293. 10-19 Прыбарыст         Прыбарыст      3-5-ы разрад

294. 10-20 Травiльшчык прэцызiйнага  Травiльшчык     2-4-ы разрад
      траўлення         прэцызiйнага
                   траўлення

    Вытворчасць радыёдэталяў, радыёапаратуры, апаратуры
     правадной сувязi i электравакуумная вытворчасць

295. 10-21 Кантралёр дэталяў i    Кантралёр дэталяў i 2-3-i разрад
      прыбораў па вытворчасцi  прыбораў па
      электрычных крынiц святла, вытворчасцi
      кантралёр дэталяў i    электрычных крынiц
      прыбораў          святла
                   Кантралёр дэталяў i 2-5-ы разрад
                   прыбораў

296. 10-22 Люмiнафоршчык-       Люмiнафоршчык-   3-5-ы разрад
      экранiроўшчык,       экранiроўшчык
      аквадыроўшчык,       Аквадыроўшчык    3-4-ы разрад
      адкачвальнiк-вакуумшчык,  Адкачвальнiк-    3-5-ы разрад
      мацiроўшчык-вакуумшчык   вакуумшчык
                   Мацiроўшчык-    2-3-i разрад
                   вакуумшчык

297. 10-23 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк      1-5-ы разрад
      апаратуры i прыбораў,   радыёэлектроннай
      кантралёр радыёэлектроннай апаратуры i
      апаратуры i прыбораў    прыбораў
                   Кантралёр      2-5-ы разрад
                   радыёэлектроннай
                   апаратуры i
                   прыбораў

298. 10-24 Мантажнiк-вакуумшчык,   Мантажнiк-     2-5-ы разрад
      кантралёр деталяў i    вакуумшчык
      прыбораў          Кантралёр деталяў i 2-5-ы разрад
                   прыбораў

299. 10-25 Мантажнiк-вакуумшчык    Мантажнiк-     2-5-ы разрад
                   вакуумшчык

300. 10-26 Мантажнiк станцыённага   Мантажнiк      3-5-ы разрад
      абсталявання тэлефоннай  станцыённага
      сувязi           абсталявання
                   тэлефоннай сувязi

301. 10-27 Мантажнiк-наладчык     Мантажнiк-наладчык 3-4-ы разрад
      электрапрыводаў станкоў,  электрапрыводаў
      устройстваў аўтаматыкi   станкоў,
                   устройстваў
                   аўтаматыкi

302. 10-28 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк      1-5-ы разрад
      апаратуры i прыбораў    радыёэлектроннай
                   апаратуры i
                   прыбораў

303. 10-29 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк      2-4-ы разрад
      апаратуры i прыбораў,   радыёэлектроннай
      радыёмеханiк па рамонту i апаратуры i
      абслугоўванню       прыбораў
      радыётэлевiзiйнай     Радыёмеханiк па   3-i разрад
      апаратуры         рамонту i
                   абслугоўванню
                   радыётэлевiзiйнай
                   апаратуры 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 303 - в редакции приказа Министерства образования от
     10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в Национальном
     реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

303. 10-29 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк      2-4-ы разрад
      апаратуры i прыбораў з   радыёэлектроннай
      уменнем рамантаваць    апаратуры i
      бытавую радыёэлектронную  прыбораў
      апаратуру
    ___________________________________________________________--

304. 10-30 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк      1-5-ы разрад
      апаратуры i прыбораў,   радыёапаратуры i
      слесар-зборшчык      прыбораў
      радыёэлектроннай апаратуры Слесар-зборшчык   1-5-ы разрад
      i прыбораў, рэгулiроўшчык радыёэлектроннай
      радыёэлектроннай апаратуры апаратуры i
      i прыбораў         прыбораў
                   Рэгулiроўшчык    2-5-ы разрад
                   радыёэлектроннай
                   апаратуры i
                   прыбораў

305. 10-31 Наладчык тзхналагiчнага  Наладчык      2-5-ы разрад
      абсталявання, радыёмеханiк тэхналагiчнага
      па абслугоўванню i рамонту абсталявання
      радыётэлевiзiйнай     Радыёмеханiк па   3-5-ы разрад
      апаратуры         абслугоўванню i
                   рамонту
                   радыётэлевiзiйнай
                   апаратуры

306. 10-32 Рэгулiроўшчык       Рэгулiроўшчык    2-5-ы разрад
      радыёэлектроннай апаратуры радыёэлектроннай
      i прыбораў, кантралёр   апаратуры i
      радыёэлектроннай апаратуры прыбораў
      i прыбораў         Кантралёр      2-5-ы разрад
                   радыёэлектроннай
                   апаратуры i
                   прыбораў

307. 10-33 Слесар-зборшчык      Слесар-зборшчык   1-5-ы разрад
      радыёэлектроннай апаратуры радыёэлектроннай
      i прыбораў         апаратуры i
                   прыбораў

308. 10-34 Слесар-механiк па     Кантралёр      2-5-ы разрад
      радыёэлектроннай апаратуры радыёэлектроннай
      i прыборах         апаратуры i
                   прыбораў
                   Слесар-зборшчык   1-5-ы разрад
                   радыёэлектроннай
                   апаратуры i
                   прыбораў

          Электратэхнiчная вытворчасць

309. 10-35 Абмотчык элементаў     Абмотчык элементаў 1-4-ы разрад
      электратэхнiчных машын   электратэхнiчных
                   машын

310. 10-36 Зборшчык электрычных машын Зборшчык      1-5-ы разрад
      i апаратаў         электрычных машын i
                   апаратаў

311. 10-37 Зборшчык трансфарматараў  Зборшчык      1-5-ы разрад
                   трансфарматараў

312. 10-38 Зборшчык          Сборшчык      1-5-ы разрад
      электравымяральных     электравымяральных
      прыбораў          прыбораў

313. 10-39 Намотчык шпуль       Намотчык шпуль   1-5-ы разрад
      трансфарматараў      трансфарматараў

          11. ПАЛIГРАФIЧНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ

314. 11-01 Аператар рэдакцыйнага   Аператар      4-5-ы разрад
      абсталявання        рэдакцыйнага
                   абсталявання

315. 11-02 Друкар           Друкар плоскага   2-4-ы разрад
                   друку
                   Друкар высокага   2-4-ы разрад
                   друку
                   Капiроўшчык     3-4-ы разрад
                   друкарскiх формаў
                   Электрафатограф   3-4-ы разрад

316. 11-03 Наборшчык         Наборшчык на    4-5-ы разрад
                   машынах ФНК
                   Аператар      4-5-ы разрад
                   фотанаборных
                   аўтаматаў
                   Мантажыст      3-4-ы разрад
                   Наборшчык на    4-5-ы разрад
                   наборных
                   радкаадлiўных    4-5-ы разрад
                   машынах
                   Наборшчык (уручную) 3-i разрад

317. 11-04 Пераплётчык        Брашуроўшчык    2-3-i разрад
                   Пераплётчык     2-3-i разрад
                   Машынiст      2-4-ы разрад
                   фальцавальнай
                   машыны
                   Друкар-цiскальшчык 3-4-ы разрад
                   Машынiст      3-5-ы разрад
                   аўтаматычных лiнiй
                   па вырабу кнiг

        12. МАШЫНАБУДАВАННЕ I МЕТАЛААПРАЦОЎКА

             Лiцейныя работы

318. 12-01 Кантралёр лiцейнай     Кантралёр лiцейнай 2-4-ы разрад
      вытворчасцi        вытворчасцi

319. 12-02 Мадэльшчык па вырабу    Мадэльшчык па    2-4-ы разрад
      драўляных мадэляў     вырабу драўляных
                   мадэляў

320. 12-03 Мадэльшчык па вырабу    Мадэльшчык па    2-4-ы разрад
      металiчных мадэляў     вырабу металiчных
                   мадэляў

321. 12-04 Фармоўшчык (машынная    Фармоўшчык     2-4-ы разрад
      фармоўка)         (машынная фармоўка)

322. 12-05 Фармоўшчык (ручная     Фармоўшчык (ручная 2-4-ы разрад
      фармоўка), лiцейшчык    фармоўка)
      металаў i сплаваў,     Лiцейшчык металаў i 3-4-ы разрад
      зборшчык формаў      сплаваў
                   Зборшчык формаў   2-4-ы разрад

             Зварачныя работы

323. 12-06 Электрагазазваршчык    Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад

324. 12-07 Электрагазазваршчык,    Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
      электразваршчык на     Электразваршчык на 2-4-ы разрад
      аўтаматычных i       аўтаматычных i
      паўаўтаматычных машынах,  паўаўтаматычных
      кантралёр зварачных работ машынах
                   Кантралёр зварачных 2-4-ы разрад
                   работ

325. 12-08 Электразваршчык      Электразваршчык   5-ы разрад
      на аўтаматычных i     на аўтаматычных
      паўаўтаматычных      i паўаўтаматычных
      машынах, зваршчык     машынах
      на машынах кантактнай   Заршчык на машынах 2-4-ы разрад
      /прэсавай/ зваркi     кантактнай
                   /прэсавай/ зваркi
                   Электразваршчык   2-4-ы разрад
                   ручной зваркi 
    ___________________________________________________________--
     Пункт 325 - в редакции приказа Министерства образования от
     10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в Национальном
     реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

325. 12-08 Электрагазазваршчык на   Электрагазазваршчык 2-4-ы разрад
      аўтаматычных i       на аўтаматычных i
      паўаўтаматычных машынах,  паўаўтаматычных
      зваршчык на машынах    машынах
      кантактнай (прэсавай)   Зваршчык на машынах 2-4-ы разрад
      зваркi           кантактнай
                   (прэсавай) зваркi
    ___________________________________________________________--

326. 12-09 Электразваршчык ручной   Электразваршчык   2-4-ы разрад
      зваркi           ручной зваркi

327. 12-10 Электразваршчык ручной   Электразваршчык   2-4-ы разрад
      зваркi, электразваршчык на ручной зваркi
      аўтаматычных i       Электразваршчык на 2-4-ы разрад
      паўаўтаматычных машынах  аўтаматычных i
                   паўаўтаматычных
                   машынах

           Халоднаштамповачныя работы

328. 12-11 Штампоўшчык        Штампоўшчык     2-4-ы разрад

        Кавальска-прэсавыя i тэрмiчныя работы

329. 12-12 Каваль на молатах i прэсах Каваль на молатах i 2-4-ы разрад
                   прэсах

330. 12-13 Каваль на молатах i    Каваль на молатах i 2-4-ы разрад
      прэсах,          прэсах
      каваль-штампоўшчык,    Каваль-штампоўшчык 2-4-ы разрад
      машынiст на молатах,    Машынiст на     2-4-ы разрад
      прэсах i манiпулятарах   молатах, прэсах i
                   манiпулятарах

331. 12-14 Машынiст на молатах,    Машынiст на     2-4-ы разрад
      прэсах i манiпулятарах   молатах, прэсах i
                   манiпулятарах

     Механiчная апрацоўка металаў i iншых матэрыялаў

332. 12-15 Аператар станкоў з     Аператар станкоў  2-4-ы разрад
      праграмным кiраваннем   з праграмным
                   кiраваннем

333. 12-16 Аўтаматчык         Аўтаматчык     2-4-ы разрад

334. 12-17 Кантралёр станочных i   Кантралёр станочных 2-4-ы разрад
      слясарных работ      i слясарных работ

335. 12-18 Наладчык аўтаматычных   Наладчык      4-5-ы разрад
      лiнiй i агрэгатных     аўтаматычных лiнiй
      станкоў, аператар     i агрэгатных
      аўтаматычных i       станкоў
      паўаўтаматычных лiнiй,   Аператар      2-3-i разрад
      станкоў i ўстановак    аўтаматычных i
                   паўаўтаматычных
                   лiнiй, станкоў i
                   ўстановак

336. 12-19 Наладчык станкоў i     Наладчык станкоў i 4-5-ы разрад
      манiпулятараў з праграмным манiпулятараў з
      кiраваннем, аператар    праграмным
      станкоў з праграмным    кiраваннем
      кiраваннем         Аператар станкоў з 2-4-ы разрад
                   праграмным
                   кiраваннем

337. 12-20 Станочнiк шырокага профiлю Станочнiк шырокага 2-4-ы разрад
                   профiлю
                   Токар        2-4-ы разрад
                   Шлiфоўшчык     2-4-ы разрад
                   Фрэзероўшчык    2-4-ы разрад

338. 12-21 Станочнiк шырокага     Станочнiк шырокага 2-4-ы разрад
      профiлю; аператар станкоў профiлю
      з праграмным кiраваннем  Токар        2-4-ы разрад
                   Фрэзероўшчык    2-4-ы разрад
                   Аператар станкоў з 2-4-ы разрад
                   праграмным
                   кiраваннем

339. 12-22 Станочнiк шырокага     Станочнiк шырокага 2-4-ы разрад
      профiлю, аператар станкоў профiлю
      з праграмным кiраваннем,  Аператар станкоў з 2-4-ы разрад
      наладчык станкоў i     праграмным
      манiпулятараў з праграмным кiраваннем
      кiраваннем         Наладчык станкоў i 4-5-ы разрад
                   манiпулятараў з
                   праграмным
                   кiраваннем

340. 12-23 Токар           Токар        2-4-ы разрад

341. 12-24 Токар,           Токар        2-4-ы разрад
      токар-рэвальвершчык,    Токар-рэвальвершчык 2-4-ы разрад
      токар-карусельшчык,    Токар-карусельшчык 2-4-ы разрад
      аператар станкоў з     Аператар станкоў з 2-4-ы разрад
      праграмным кiраваннем   праграмным
                   кiраваннем

342. 12-25 Фрэзероўшчык        Фрэзероўшчык    2-4-ы разрад

343. 12-26 Фрэзероўшчык,       Фрэзероўшчык    2-4-ы разрад
      токар-расточнiк, аператар Токар-расточнiк   2-4-ы разрад
      станкоў з праграмным    Аператар станкоў з 2-4-ы разрад
      кiраваннем         праграмным
                   кiраваннем

              Металапакрыццi

344. 12-27 Гальванiк, карэкцiроўшчык Гальванiк      2-4-ы разрад
      ваннаў           Карэкцiроўшчык   2-4-ы разрад
                   ваннаў

      Слясарныя i слясарна-зборачныя работы

345. 12-28 Слесар-iнструментальшчык  Слесар-       2-4-ы разрад
                   iнструментальшчык

346. 12-29 Слесар механазборачных   Слесар       2-4-ы разрад
      работ           механазборачных
                   работ

347. 12-30 Слесар механазборачных   Слесар       2-4-ы разрад
      работ, кантралёр станочных механазборачных
      i слясарных работ,     работ
      разметчык         Кантралёр станочных 2-4-ы разрад
                   i слясарных работ
                   Разметчык      2-4-ы разрад

348. 12-31 Слесар механазборачных   Слесар       2-4-ы разрад
      работ, слесар-рамонтнiк  механазборачных
                   работ
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

349. 12-32 Слесар па         Слесар па      2-4-ы разрад
      кантрольна-вымяральных   кантрольна-
      прыборах i аўтаматыцы   вымяральных
                   прыборах i
                   аўтаматыцы

350. 12-33 Слесар-рамонтнiк      Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад

351. 12-34 Слесар-рамонтнiк,     Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад
      электразваршчык ручной   Электразваршчык   2-4-ы разрад
      зваркi, стропальшчык    ручной зваркi
                   Стропальшчык    2-4-ы разрад

352. 12-35 Слесар шырокага профiлю  Слесар       2-4-ы разрад
                   механазборачных
                   работ
                   Слесар-рамонтнiк  2-4-ы разрад
                   Слесар-       2-4-ы разрад
                   iнструментальшчык

353. 12-36 Слесар па рамонту     Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
      аўтамабiляў        аўтамабiляў

354. 12-37 Слесар па рамонту     Слесар па рамонту  2-3-i разрад
      аўтамабiляў, вадзiцель   аўтамабiляў
      аўтамабiля         Вадзiцель      Катэгорыя В, С
                   аўтамабiля

355. 12-38 Слесар па рамонту i    Слесар па рамонту i 3-4-ы разрад
      абслугоўванню сiстэм    абслугоўванню
      вентыляцыi i        сiстэм вентыляцыi i
      кандыцыянiравання     кандыцыянiравання

356. 12-39 Слесар-электрык па рамонту Слесар-электрык па 2-4-ы разрад
      электраабсталявання*    рамонту электрааб-
                   сталявання*

357. 12-40 Слесар па рамонту рухомага Слесар па рамонту  2-4-ы разрад
      саставу**         рухомага саставу**

358. 12-41 Слесар-электрамантажнiк  Слесар-       2-4-ы разрад
                   электрамантажнiк
_____________________________
   *Падрыхтоўка ажыццяўляецца:
   а) для чыгуначнага транспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
   - рамонт электраабсталявання пасажырскiх вагонаў;
   - рамонт электраабсталявання электравозаў, электрасекцый;
   - рамонт электраабсталявання цеплавозаў, дызель-паяздоў;
   - рамонт электраабсталявання рэфрыжэратарнага рухомага саставу;
   б) для метрапалiтэнаў з наступнай спецыялiзацыяй:
   - рамонт электраабсталявання электрапаяздоў;
   в) для гарадскога электратранспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
   - рамонт электраабсталявання трамвайных вагонаў, тралейбусаў.
   **Падрыхтоўка ажыццяўляецца:
   а) для чыгуначнага транспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
   - рамонт цеплавозаў, дызель-паяздоў;
   - рамонт электравозаў, электрасекцый;
   - рамонт пасажырскiх, грузавых вагонаў;
   - рамонт рэфрыжэратарнага рухомага саставу;
   - рамонт тармазнога i пнеўматычнага абсталявання;
   б) для метрапалiтэнаў з наступнай спецыялiзацыяй:
   - рамонт электрапаяздоў;
   в) для гарадскога электратранспарту з наступнай спецыялiзацыяй:
   - рамонт трамвайных вагонаў, тралейбусаў.

         13. ВЫТВОРЧАСЦЬ ШКЛА I КЕРАМIКI

359. 13-01 Адводчык, пераводчык    Адводчык      2-4-ы разрад
      малюнкаў, фармоўшчык    Пераводчык малюнкаў 2-3-i разрад
                   Фармоўшчык     2-4-ы разрад

360. 13-02 Адлiўшчык фарфоравых i   Адлiўшчык      2-4-ы разрад
      фаянсавых вырабаў,     фарфоравых i
      апрацоўшчык-чысцiльшчык  фаянсавых вырабаў
                   Апрацоўшчык-    2-4-ы разрад
                   чысцiльшчык

361. 13-03 Аператар шклофармовачных  Аператар      2-4-ы разрад
      машын, наладчык шкляных  шклофармовачных
      аўтаматаў i паўаўтаматаў  машын
                   Наладчык шкляных  2-4-ы разрад
                   аўтаматаў i
                   паўаўтаматаў

362. 13-04 Выдзiмальшчык шкловырабаў, Выдзiмальшчык    2-4-ы разрад
      шлiфоўшчык шкловырабаў   шкловырабаў
                   Шлiфоўшчык     2-4-ы разрад
                   шкловырабаў

  14. ОПТЫКА-МЕХАНIЧНАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ I ВЫТВОРЧАСЦЬ ГАДЗIННIКАЎ
        ТЭХНIЧНЫХ КАМЯНЁЎ, РАМОНТ ГАДЗIННIКАЎ

363. 14-01 Зборшчык гадзiннiкаў    Зборшчык      1-5-ы разрад
                   гадзiннiкаў

364. 14-02 Зборшчык гадзiннiкаў,   Кантралёр      2-5-ы разрад
      зборшчык зборачных адзiнак гадзiннiкавай
      гадзiннiкаў, кантралёр   вытворчасцi
      гадзiннiкавай вытворчасцi Зборшчык      1-5-ы разрад
                   гадзiннiкаў
                   Зборшчык зборачных 2-4-ы разрад
                   адзiнак гадзiннiкаў

365. 14-03 Мантажнiк радыёэлектроннай Мантажнiк      1-5-ы разрад
      апаратуры i прыбораў,   радыёэлектроннай
      электрамантажнiк блокаў  апаратуры i
      электронна-механiчных   прыбораў
      гадзiнiкаў, кантралёр   Электрамантажнiк  3-5-ы разрад
      радыёэлектроннай апаратуры блокаў электронна-
      i прыбораў         механiчных
                   гадзiннiкаў
                   Кантралёр      2-5-ы разрад
                   радыёэлектроннай
                   апаратуры i
                   прыбораў

366. 14-04 Оптык (шырокага профiлю), Оптык        2-5-ы разрад
      кантралёр аптычных дэталяў Кантралёр аптычных 2-5-ы разрад
                   дэталяў

367. 14-05 Слесар механазборачных   Слесар       2-4-ы разрад
      работ, кантралёр аптычных механазборачных
      дэталяў i прыбораў     работ
                   Кантралёр аптычных 2-4-ы разрад
                   дэталяў i прыбораў

368. 14-06 Электрамантажнiк блокаў  Электрамантажнiк  2-4-ы разрад
      электронна-механiчных   блокаў электронна-
      гадзiннiкаў        механiчных
                   гадзiннiкаў

            15. НАРОДНЫЯ ПРОМЫСЛЫ

369. 15-01 Апрацоўшчык вырабаў з   Апрацоўшчык вырабаў 2-5-ы разрад
      драўнiны          з драўнiны

370. 15-02 Выканаўца         Выканаўца мастацка- 2-4-ы разрад
      мастацка-афармiцельскiх  афармiцельскiх
      работ           работ

371. 15-03 Вытворца мастацкiх вырабаў Вытворца мастацкiх 3-4-ы разрад
      з лазы           вырабаў з лазы

372. 15-04 Вытворца мастацкiх вырабаў Вытворца мастацкiх 3-4-ы разрад
      з керамiкi         вырабаў з керамiкi

373. 15-05 Вышывальшчыца (мастацкая  Вышывальшчыца    2-4-ы разрад
      вышыўка)          (мастацкая вышыўка)

374. 15-06 Вязальшчыца, ткач     Вязальшчыца     2-4-ы разрад
                   Ткач        2-5-ы разрад
     
    ___________________________________________________________--
     Пункт 374 - с изменениями, внесенными приказом Министерства
     образования от 10 июня 1996 г. N 245 (зарегистрирован в
     Национальном реестре - N 8/2283 от 23.12.1999 г.)

374. 15-06 Вязальшчыца, ткач ручнога Вязальшчыца     2-4-ы разрад
      ткацтва          Ткач ручнога    2-5-ы разрад
                   ткацтва
    ___________________________________________________________--

375. 15-07 Ганчар, вытворца мастацкiх Ганчар       2-5-ы разрад
      вырабаў з керамiкi     Вытворца мастацкiх 3-4-ы разрад
                   вырабаў з керамiкi

376. 15-08 Дызайнер iнтэр'ераў    Вiтражыст      2-4-ы разрад
                   Выканаўца мастацка- 2-4-ы разрад
                   афармiцельскiх
                   работ

377. 15-09 Iнкрустатар        Iнкрустатар     3-4-ы разрад

378. 15-10 Iнкрустатар саломкай з   Iнкрустатар     3-4-ы разрад
      элементамi пляцення    саломкай з
                   элементамi пляцення

379. 15-11 Мастак роспiсу па дрэву  Мастак роспiсу па  3-4-ы разрад
                   дрэву

380. 15-12 Мастак роспiсу па дрэву,  Мастак роспiсу па  3-4-ы разрад
      iнкрустатар саломкай    дрэву
                   Iнкрустатар     3-4-ы разрад
                   саломкай

381. 15-13 Разьбяр па дрэву      Разьбяр па дрэву  3-4-ы разрад
--------------------------------------------------------------------------


<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России