ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 28 июня 1993 г. №203 "Прыкладнае палажэнне аб вышэйшай навучальнай установе"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

       МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

                  Зацверджана
                  загадам Мiнiстра адукацыi
                  Рэспублiкi Беларусь
                  ад 28 чэрвеня 1993 г. N 203


 Узгоднена
 з Мiнiстэрствам фiнансаў
 Рэспублiкi Беларусь

 Мiнiстр       С.П.Янчук

 Дзяржкампрацы
 Рэспублiкi Беларусь

 Старшыня      Г.П.Бадзей


            ПРЫКЛАДНАЕ ПАЛАЖЭННЕ
        АБ ВЫШЭЙШАЙ НАВУЧАЛЬНАЙ УСТАНОВЕ

===

    [Изменения и дополнения:
      Приказ Министерства образования и науки от 9 января 1997
     г. № 5 (рег. № 1742/12);
      Постановление Министерства образования от 16 февраля
     2001 г. № 9 (зарегистрировано в Национальном реестре - №
     8/5446 от 29.03.2001 г.);
      Постановление Министерства образования от 4 августа 2006
     г. № 77 (зарегистрировано в Национальном реестре - №
     8/14825 от 09.08.2006 г.)].


           I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI

   Вышэйшая адукацыя як частка сiстэмы бесперапыннай адукацыi
служыць задавальненню патрэбнасцi грамадзян Рэспублiкi Беларусь у
набыццi прафесiйных ведаў i ўменняў у выбранай сферы дзейнасцi.
   Вышэйшую адукацыю можна набыць на базе сярэдняй, сярэдняй
спецыяльнай  i сярэдняй  прафесiйнай адукацыi  ў дзяржаўных i
недзяржаўных вышэйшых навучальных установах.
    Вышэйшая  адукацыя  ў  Рэспублiцы  Беларусь  з'яўляецца
двухузроўневай *). Асобы, якiя паступiлi ў ВНУ, навучаюцца па
вучэбных планах вышэйшай адукацыi i па жаданнi, дадаткова па планах
бакалаўрскай падрыхтоўкi. Па заканчэннi навучання iм адпаведна
выдаецца дыплом устаноўленага ўзору аб вышэйшай адукацыi з назвай
квалiфiкацыi i можа прысвойвацца акадэмiчная ступень бакалаўра
навукi цi бакалаўра адукацыi ў галiне адпаведнай навукi. Асобы, якiя
набылi вышэйшую адукацыю, маюць права працягваць навучанне для
атрымання спецыялiзаванай вышэйшай адукацыi i ступенi магiстра
(апошняе пры наяўнасцi ступенi бакалаўра).

 ________________
   *) пераход ажыццяўляецца паступова да 1997 года.

        II. ВЫШЭЙШЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ

   Для арганiзацыi вучэбнага працэсу з мэтай атрымання вышэйшай
адукацыi ствараюцца дзяржаўныя i недзяржаўныя вышэйшыя навучальныя
ўстановы.
   Асноўнымi тыпамi ВНУ ў Рэспублiцы Беларусь з'яўляюцца:
    унiверсiтэт;
    акадэмiя;
    iнстытут;
    вышэйшы каледж.
   Вышэйшыя навучальныя ўстановы ствараюцца (лiквiдуюцца) па
рашэнню Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь у адпаведнасцi з
дзеючым заканадаўствам.
   Недзяржаўныя вышэйшыя навучальныя  ўстановы ствараюцца як
юрыдычнымi, так i асабiстымi прадпрымальнiкамi. 
    ___________________________________________________________--
     Абзац восьмой раздела II - с изменениями, внесенными
     постановлением Министерства образования от 16 февраля 2001
     г. N 9 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/5446
     от 29.03.2001 г.)

      Недзяржаўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы ствараюцца як
     юрыдычнымi, так i фiзiчнымi асобамi.
    ___________________________________________________________--

    Правы на падрыхтоўку бакалаўраў i магiстраў надаюцца вышэйшым
навучальным установам рашэннем Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi
Беларусь па вынiках атэстацыi ВНУ.
   Вышэйшая навучальная ўстанова дзейнiчае на аснове статута, якi
распрацоўваецца  ў адпаведнасцi з грамадзянскiм  заканадаўствам
Рэспублiкi  Беларусь i дадзеным Прыкладным палажэннем.  Статут
вышэйшай  навучальнай  установы зацвярджаецца  заснавальнiкам.
Дзяржаўная  рэгiстрацыя  ствараемай (рэарганiзуемай)  вышэйшай
навучальнай установы як юрыдычнай асобы, змяненняў i дапаўненняў у
яе статут ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым  заканадаўчымi
актамi. 
    ___________________________________________________________--
     Абзац десятый раздела II  - в редакции постановления
     Министерства образования от 16  февраля 2001 г. N 9
     (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/5446 от
     29.03.2001 г.)

      Вышэйшыя навучальныя ўстановы дзейнiчаюць на падставе
     статута,  распрацаванага ў  адпаведнасцi з прыкладнымi
     палажэннямi аб ВНУ i статуце ВНУ Мiнiстэрства адукацыi
     Рэспублiкi Беларусь i рэгiструюцца апошнiм.
    ___________________________________________________________--

    Статус унiверсiтэта або акадэмii надаецца ВНУ пасля iх
атэстацыi ва ўстаноўленым парадку. 
    ___________________________________________________________--
     Абзац 11 раздела II - в редакции приказа Министерства
     образования и науки от 9 января 1997 г. N 5 (рег. N 1742).

      Статут  вызначае  структуру  вучэбных,  навуковых
     падраздзяленняў, схему кiравання ВНУ.
    ___________________________________________________________--

   Кiраўнiцтва ўстановай  адукацыi  ажыццяўляе  кiраўнiк, якi
прызначаецца ў парадку, устаноўленым заканадаўчымi актамi. 
    ___________________________________________________________--
     Часть восьмая пункта 2 -  с  изменениями,  внесенными
     постановлением Министерства образования от 4 августа 2006
     г. № 77 (зарегистрировано в Национальном реестре - №
     8/14825 от 09.08.2006 г.)

      Рэктар дзяржаўнай ВНУ назначаецца органам кiравання па
     падпарадкаванасцi ВНУ.
    ___________________________________________________________--

   Асноўным вучэбным падраздзяленнем ВНУ з'яўляецца кафедра,
дзейнасць якой рэгулюецца Палажэннем аб кафедрах ВНУ Рэспублiкi
Беларусь. У склад  ВНУ могуць уваходзiць навучальна-навуковыя,
навукова-даследчыя, вытворчыя i iншыя падраздзяленнi, якiя маюць
статус структурных адзiнак ВНУ. 
    ___________________________________________________________--
     Абзац тринадцатый раздела II - с  изменениями, внесенными
     постановлением Министерства образования от 16 февраля 2001
     г. N 9 (зарегистрировано в Национальном реестре - N 8/5446
     от 29.03.2001 г.)

      Асноўным  вучэбным  падраздзяленнем  ВНУ  з'яўляецца
     кафедра, дзейнасць якой рэгулюецца Палажэннем аб кафедрах
     ВНУ Рэспублiкi Беларусь. У склад ВНУ могуць уваходзiць
     навучальна-навуковыя, навукова-даследчыя, вытворчыя i iншыя
     падраздзяленнi, якiя маюць статус структурных адзiнак ВНУ
     або юрыдычнай асобы. Названыя структуры дзейнiчаюць на
     падставе  статутаў,  якiя  зацвярджаюцца  ў вызначаным
     заканадаўствам парадку.
    ___________________________________________________________--

   Падрыхтоўка спецыялiстаў у ВНУ ажыццяўляецца па спецыяльнасцях
i спецыялiзацыях пры ўмове выканання патрабаванняў, выкладзеных у
дадзеным палажэннi ў дзяржаўных ВНУ - органамi iх кiравання па
падпарадкаванасцi, у недзяржаўных ВНУ - на падставе лiцэнзii,
выдадзенай Мiнiстэрствам адукацыi. 
    ___________________________________________________________--
     Абзац 14 раздела II - в редакции приказа Министерства
     образования и науки от 9 января 1997 г. N 5 (рег. N 1742).

      Падрыхтоўка  спецыялiстаў  у  ВНУ  ажыццяўляецца па
     спецыяльнасцях, адкрыццё якiх у дзяржаўных ВНУ робiцца
     органам кiравання па падпарадкаванасцi ВНУ. 

   Дзяржаўныя ВНУ могуць збiраць плату за аказанне дадатковых
паслуг студэнтам у наступных выпадках:
   - лiквiдацыя акадэмiчнай рознiцы пры пераводах, аднаўленнях;
   - праходжанне паўторнага курса навучання;
   - вывучэнне дадатковых курсаў, не звязаных з адпаведнай
спецыяльнасцю i не прадугледжаных вучэбным планам, па якому
навучаецца студэнт;
   - прыём звыш кантрольных лiчбаў плана тых, хто станоўча здаў
уступныя экзамены, але не прайшоў па конкурсе;
   - атрыманне другой вышэйшай адукацыi. 
    ___________________________________________________________--
     В абзаце 20 раздела II слова "падрыхтоўка да паступлення ў
     ВНУ" исключены приказом Министерства образования и науки от
     9 января 1997 г. N 5 (рег. N 1742). 

    Экстэрнат ствараецца Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi
Беларусь, як правiла, па гуманiтарных спецыяльнасцях толькi ў
дзяржаўных ВНУ.
   Недзяржаўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, якiя прайшлi
атэстацыю i атрымалi статус, кiруюцца ў сваёй дзейнасцi вучэбна-
метадычнай   i  нарматыўнай  дакументацыяй,  зацверджанай
Мiнiстэрствам адукацыi.  Пры паспяховым ажыццяўленнi вучэбнай
дзейнасцi яны могуць атрымаць дзяржаўную датацыю.

      III. ВЫКЛАДЧЫКI I НАВУКОВЫЯ СУПРАЦОЎНIКI
         ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ

   Выкладчыкi i навуковыя супрацоўнiкi прымаюцца на работу i
вызваляюцца ад работы ў дзяржаўных ВНУ паводле Палажэння аб
парадку  замяшчэння вакантных пасад прафесарска-выкладчыцкага
складу.
   Звальненне  штатных працаўнiкоў з  лiку  прафесарска-
выкладчыцкага складу ў сувязi са скарачэннем аб'ёму працы можа
рабiцца толькi па заканчэннi навучальнага семестра.
   Прадстаўнiкi прафесарска-выкладчыцкага i навукова-даследчага
складу складаюць не менш за 75% членаў калегiяльных органаў, якiя
вырашаюць  вучэбныя, вучэбна-метадычныя i навуковыя  пытаннi
дзяржаўных ВНУ.
   Вышэйшыя навучальныя ўстановы ствараюць умовы для плённай
навуковай дзейнасцi выкладчыкаў.
    Прыцягненне  асоб прафесарска-выкладчыцкага  складу  i
навуковых супрацоўнiкаў да выканання абавязкаў, не звязаных з iх
вучэбнай i навуковай дзейнасцю, без iх згоды не дапускаецца.
   Выкладчыкi i супрацоўнiкi ВНУ пры праходжаннi атэстацыi
квалiфiкуюцца з улiкам валодання i ўдасканалення ведаў  па
беларускай мове ў адпаведнасцi з Законам "Аб мовах у Рэспублiцы
Беларусь".

      IV. СТУДЭНТЫ ВЫШЭЙШЫХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОЎ

   У ВНУ прымаюцца асобы, якiя маюць агульную альбо спецыяльную цi
прафесiйна-тэхнiчную   сярэднюю  адукацыю.   Правiлы  прыёму
распрацоўваюцца  ВНУ на  падставе Парадку  прыёму ў  вышэйшыя
навучальныя ўстановы, зацверджанага Мiнiстэрствам адукацыi. 
    ___________________________________________________________--
     Абзац 1 раздела IV - с изменениями, внесенными приказом
     Министерства образования и науки от 9 января 1997 г. N 5
     (рег. N 1742).

      У ВНУ прымаюцца асобы,  якiя маюць агульную альбо
     спецыяльную цi  прафесiйна-тэхнiчную сярэднюю адукацыю.
     Правiлы прыёму распрацоўваюцца ВНУ на падставе тыповых
     правiлаў прыёму. 

   Студэнтам  ВНУ з'яўляецца  фiзiчная асоба,  залiчаная на
навучанне загадам рэктара ВНУ. Студэнту выдаецца студэнцкi бiлет i
залiковая кнiжка зацверджанага ўзору.
   Правы  i  абавязкi  студэнтаў  рэгулююцца  заканадаўствам
Рэспублiкi Беларусь, а таксама наступнымi нарматыўнымi дакументамi:
   статутам ВНУ;
   тыпавымi правiламi ўнутранага распарадку ВНУ;
   палажэннямi аб атэстацыi студэнтаў i курсавых экзаменах i
залiках;
   пагадненнем  аб  падрыхтоўцы  кадраў,  заключаным  ВНУ з
зацiкаўленым бокам.

            V. ВУЧЭБНЫ ПРАЦЭС

   Навучанне студэнтаў ажыццяўляецца на падставе вучэбных планаў
спецыяльнасцяў, распрацоўваемых ВНУ i на падставе патрабаванняў,
устанаўлiваемых Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь. 
    ___________________________________________________________--
     Абзац 1 раздела V - с изменениями, внесенными приказом
     Министерства образования и науки от 9 января 1997 г. N 5
     (рег. N 1742).

      Навучанне студэнтаў ажыццяўляецца на падставе вучэбных
     планаў спецыяльнасцяў, распрацоўваемых ВНУ i зацвярджаемых
     Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь. 

    Па  закончаных  цыклах  навучання  праводзiцца атэстацыя
студэнтаў.
   Мова навучання ўстанаўлiваецца ВНУ ў парадку, вызначаным
Законам "Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь". 
    ___________________________________________________________--
     Абзац 3 раздела V - с изменениями, внесенными приказом
     Министерства образования и науки от 9 января 1997 г. N 5
     (рег. N 1742).

      Мова навучання ўстанаўлiваецца ВНУ ў парадку, вызначаным
     Законам "Аб мовах у Рэспублiцы Беларусь". Падрыхтоўка
     выкладчыкаў для агульнаадукацыйнай i прафесiйнай школы
     вядзецца, як правiла, на беларускай мове. 

    Арганiзацыя навучальнага працэсу ажыццяўляецца ВНУ, зыходзячы
з забяспячэння якаснай падрыхтоўкi кадраў, стварэння здаровых i
бяспечных умоў вучобы, працы, быту.
   Вышэйшая  навучальная ўстанова  дае студэнтам  магчымасць
выбiраць дысцыплiны спецыялiзацый у межах кожнай спецыяльнасцi, а
таксама  ўстанаўлiваць асобным  студэнтам iндывiдуальныя  планы
навучання.
   Вышэйшыя  навучальныя  ўстановы  ўстанаўлiваюць  парадак
правядзення вучэбных заняткаў, здачы экзаменаў, залiкаў, вучэбных
заданняў. Парадак правядзення атэстацыi студэнтаў, а таксама сiстэму
ацэнкi iх ведаў вызначае Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

             VI. АСПIРАНТУРА

   Аспiрантура ствараецца пры вышэйшых навучальных установах у
парадку, устаноўленым Мiнiстэрствам адукацыi Рэспублiкi Беларусь.
   Правам паступлення ў аспiрантуру валодаюць асобы, якiя маюць
вышэйшую адукацыю.
   Аспiрантура вядзе падрыхтоўку спецыялiстаў для працы ў якасцi
выкладчыка i (або) ў якасцi навуковага супрацоўнiка.
   Да  кiраўнiцтва  аспiрантамi  прыцягваюцца  спецыялiсты ў
адпаведнай галiне не залежна ад месца працы.
   Навучанне ў аспiрантуры рэгулюецца Палажэннем аб парадку
падрыхтоўкi навукова-педагагiчных кадраў, зацверджаным Мiнiстэрствам
адукацыi Рэспублiкi Беларусь.

      VII. АРГАНIЗАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЙ ПРАЦЫ

   ВНУ праводзяць  навуковыя даследаваннi ў  адпаведнасцi з
тэматычнымi планамi, якiя зацвярджаюцца вучоным саветам.
   Навуковыя даследаваннi фiнансуюцца за кошт сродкаў:
   -  дзяржаўнага  бюджэту  на  выкананне  фундаментальных
даследаванняў па самых важкiх напрамках навукi, тэхнiкi i культуры.
Выдзяленне дзяржаўных сродкаў для гэтых мэт ажыццяўляецца, як
правiла, па вынiках адкрытых конкурсаў;
   - адпаведных мiнiстэрстваў, аб'яднанняў, прадпрыемстваў i
iншых арганiзацый, у тым лiку i замежных, на дагаворных падставах;
   - ВНУ у межах адпаведных фондаў у вызначаным парадку.

        VIII. ФIНАНСАВАННЕ ДЗЕЙНАСЦI ВНУ

   Крынiцамi фiнансавання з'яўляюцца:
   - дзяржаўны бюджэт;
   - сродкi мiнiстэрстваў, прадпрыемстваў, арганiзацый i юрыдычных
aсоб, якiя атрыманы ВНУ у якасцi частковай цi поўнай кампенсацыi
затрат на мэтавую падрыхтоўку спецыялiстаў;
   - сродкi, атрыманыя за выкананне дагаворных навуковых работ, ад
дзейнасцi  па аказанню  платных паслуг  насельнiцтву, платнага
навучання студэнтаў, выканання сацыяльных i творчых заданняў, ад
рэалiзацыi прадукцыi i iнш.;
   - крэдыты банкаў;
   -  добраахвотныя  ўзносы  мiнiстэрстваў,  прадпрыемстваў,
арганiзацый (у тым лiку арганiзацый i юрыдычных асоб замежных
краiн).
   ВНУ  выкарыстоўваюць фiнансавыя  сродкi ў  адпаведнасцi з
заканадаўствам Рэспублiкi Беларусь.


       IX. Патрабаваннi да матэрыяльна-тэхнiчнай
        базы, вучэбна-метадычнага i кадравага
       забеспячэння вучэбнага працэса ў вышэйшых
            навучальных установах

   1. Матэрыяльна-тэхнiчная база.
   Агульная плошча памяшканняў, выкарыстоўваемых для навучальнага
працэса,  уключаючы  арэндуемую, павiнна адпавядаць нарматывам,
прадугледжаным ВБН-51-86 для навучальных устаноў данага тыпу.
   Павiнны быць у наяўнасцi ўсе неабходныя для выканання вучэбных
планаў прадугледжаныя нарматывамi тыпы лабараторый, кабiнеты, iншыя
памяшканнi, а таксама абсталяванне i сродкi тэхнiчнай аснашчанасцi.
   Колькасць наяўных дзеючых сродкаў тэхнiчнага забеспячэння,
камп'ютараў,  рабочых  месцаў  павiнна  поўнасцю  адпавядаць
патрабаванням праграм выкладання дысцыплiн з улiкам неабходнасцi
правядзення самастойнай работы студэнтаў па-за сеткай асноўных
заняткаў.

   2. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне.
   У структурных падраздзяленнях ВНУ, на факультэтах, кафедрах,
адказных за арганiзацыю вучэбнага працэса i якасць навучання,
павiнны быць у наяўнасцi рабочыя вучэбныя планы i рабочыя праграмы
дысцыплiн на бягучы навучальны год, распрацаваныя i зацверджаныя ва
ўстаноўленым парадку.
   Забяспечанасць студэнтаў вучэбна-метадычнай лiтаратурай па ўсiх
агульнанавуковых i спецыяльных дысцыплiнах, што  выносяцца  на
курсавыя i дзяржаўныя экзамены, павiнна складаць:
   - для студэнтаў дзённай формы навучання - не менш 5 экземпляраў
падручнiкаў,   вучэбных  дапаможнiкаў,   канспектаў  лекцый,
вучэбна-метадычных  распрацовак на  кожныя 25  студэнтаў, якiя
вывучаюць гэтыя дысцыплiны;
   - для студэнтаў завочнай формы навучання - па аднаму камплекту
вучэбна-метадычных матэрыялаў i кантрольных заданняў, прадугледжаных
праграмай кожнай дысцыплiны на студэнта;
   - па лабараторных работах i самастойных занятках, уключаючы
курсавыя i дыпломныя работы - па аднаму камплекту вучэбна-метадычных
матэрыялаў па кожнай дысцыплiне на студэнта.
   Да экземпляраў вучэбна-метадычнай лiтаратуры прыраўноўваюцца
ксеракопii  вучэбна-метадычных  матэрыялаў  i копii на гнуткiх
магнiтных дысках, iншых машынных носьбiтах iнфармацыi, якiя выдаюцца
студэнтам для iндывiдуальнага карыстання.

   3. Кадравае забеспячэнне.
   Выкладчыкi вышэйшай навучальнай установы, iншыя педагагiчныя
работнiкi, якiя ўдзельнiчаюць у навучальным працэсе, павiнны мець
адпаведную прафесiйна-педагагiчную падрыхтоўку.
   Штатнымi выкладчыкамi  павiнна  выконвацца не менш 50% ад
агульнага аб'ёму вучэбнай работы, прадугледжанай вучэбным планам на
бягучы год.
   Колькасць выкладчыкаў, якiя знаходзяцца ў штаце данай ВНУ,
павiнна быць не менш 6-цi на кожныя 100 студэнтаў дзённай формы
навучання i не менш 3-х на кожныя 100 студэнтаў завочнай формы
навучання.
   Колькасныя суадносiны штатных выкладчыкаў, якiя маюць вучоныя
ступенi i званнi i якiя iх не маюць, устанаўлiваюцца ў адпаведнасцi
са статусам ВНУ з улiкам неабходнасцi забеспячэння лекцыйных курсаў
высокаквалiфiкаванымi лектарамi, якiя, як правiла, маюць вопыт
навуковай i практычнай работы ў адпаведнай галiне. 
    ___________________________________________________________--
     Положение дополнено разделом  IX приказом Министерства
     образования и науки от 9 января 1997 г. N 5 (рег. N 1742). 

 _______________________
 Дзяржаўная рэгiстрацыя.
 Нумар: 90/12.
 Дата: 12.11.93 г.


<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России