ПРАВО - Законодательство Республики Беларусь
 
Реклама в Интернет
"Все Кулички"
Поиск документов

Реклама
Рассылка сайта
Content.Mail.Ru
Реклама


 

 

Правовые новости


Новые документы


Авто новости


Юмор
Постановление Министерства культуры Республики Беларусь от 10 апреля 2003 г. №11 "Об утверждении Государственного списка историко-культурных ценностей Республики Беларусь"

Текст документа по состоянию на 25 мая 2007 года

| < Назад

Страница 2

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30

 
1а1М300313 Комплекс     ХХ ст.      зав.Паўночны, 5, 3  № 52 ад 30
      драўлянай             7, 9, 10, 11,     сакавiка
      забудовы, ў            12, 14, 15, 16,    1999 г.
      межах,               18, 20, 22, 24,
      прадстаўленых           26
      БелНIIгорада-
      будаўнiцтва

1а1Е400569 Манумент Перамогi 1954 г.     пл.Перамогi    2  № 70 ад 18
                       (у межах,       студзеня
                       прылягаючых да    2002 г.
                       праезнай часткi)

1а1Е400609 Комплекс будынкаў 1928-1931 гг.  памiж пл.Прывак- 2  № 70 ад 18
      Беларускага            зальнай i       студзеня
      дзяржаўнага            пл.Незалежнасцi    2002 г.
      унiверсiтэта            (пр.Ф.Скарыны,
                       4,
                       вул.Бабруйская,
                       11)

1а1Е400508 Будынак      1955 г.     пл.Прывакзаль-  2  № 69 ад 27
      прыгарадных            ная, 3        лiстапада
      чыгуначных кас                      2001 г.

1а1Е401078 Дом, дзе жыў   1904 г., 1987 г. вул.Рабко-    3  № 74 ад 7
      Змiтрок Бядуля          раўская, 3      чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е400462 Петрапаўлаўская  1613 г.     вул.Ракаўская, 4 2  № 64 ад 27
      царква з                         сакавiка
      фрагментам                        2001 г.
      агароджы

1а1Е401064 Жылы дом     Пачатак ХХ ст.  вул.Раманаўская  3  № 74 ад 7
                       Слабада, 3      чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401065 Жылы дом     Пачатак ХХ ст.  вул.Раманаўская  3  № 74 ад 7
                       Слабада, 3А      чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401063 Жылы дом     Канец ХIХ -   вул.Рымарская,  3  № 74 ад 7
               пачатак ХХ ст.  22          чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е400604 Жылы дом     2-я палова    вул.Савецкая, 2  3  № 70 ад 18
               ХIХ ст.                студзеня
                                  2002 г.

1а1Е401066 Жылы дом     1930-я гг.,   вул.Савецкая, 4  3  № 74 ад 7
               1950-я гг.               чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401067 Жылы дом     Пачатак ХХ ст., вул.Савецкая, 6  3  № 74 ад 7
               1950-я гг.               чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401068 Жылы дом     Пачатак ХХ ст., вул.Савецкая, 8  3  № 74 ад 7
               1950-я гг.               чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401069 Жылы дом     Пачатак ХХ ст., вул.Савецкая, 12 3  № 74 ад 7
               1950-я гг.               чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е400603 Жылы дом     1908-1910 гг.  вул.Савецкая, 13 3  № 70 ад 18
                                  студзеня
                                  2002 г.

1а1Е400515 Адмiнiстрацыйны  Канец ХIХ ст.  вул.Савецкая, 14 2  № 69 ад 27
      будынак                         лiстапада
                                  2001 г.

1а1Е400602 Касцёл Сымона   1908-1910 гг.  вул.Савецкая, 15 3  № 70 ад 18
      i Алены з                        студзеня
      фрагментамi                       2002 г.
      агароджы i брамай

1а1Е400667 Вiтражы касцёла  1970-1980 гг.  вул.Савецкая, 15 2  № 71 ад 28
      св.Сымона i Алены                    лютага
                                  2002 г.

1а1Е400605 Адмiнiстрацыйны  1912 г.     вул.Савецкая, 17 3  № 70 ад 18
      будынак                         студзеня
                                  2002 г.

1а1Е400607 Будынак      1922 г.,     вул.Савецкая, 18 3  № 70 ад 18
      Беларускага    1951-1959 гг.             студзеня
      дзяржаўнага                       2002 г.
      педагагiчнага
      унiверсiтэта

1а1Е400606 Адмiнiстрацыйны  Пачатак ХХ ст.  вул.Савецкая, 19 3  № 70 ад 18
      будынак                         студзеня
                                  2002 г.

1а1Е400930 Былы гасцiны двор Канец ХVIII -  пл.Свабоды, 2,  2  № 71 ад 28
               пачатак ХХ ст.  4, 8, 10       лютага
                                  2002 г.

1а1E400801 Комплекс былога  Пачатак              2  № 71 ад 28
      калегiума     XVIII ст.               лютага
      езуiтаў:                         2002 г.
      а) касцёл             пл.Свабоды, 9
      Найсвяцейшай
      Дзевы Марыi
      б) будынак школы 1699 г.,     пл.Свабоды, 7
      в) будынак    XVIII ст.    вул.Рэвалюцый-
      кансiсторыi            ная, 1А

1а1Е400932 Комплекс былой  2-я палова             2  № 71 ад 28
      гарадской     ХVIII ст.               лютага
      сядзiбы:                         2002 г.
      а) сядзiбны дом          пл.Свабоды, 15
      б) флiгель             пл.Свабоды, 13/2

1а1Е400072 Комплекс жылых  ХVIII-ХIХ    пл.Свабоды,    2  № 23 ад 5
      дамоў       ст.ст.      19-21         мая
                                  1995 г.

1а1Е400803 Комплекс будынкаў XVII ст.              2  № 71 ад 28
      былога                          лютага
      Свята-Духаўскага                     2002 г.
      базыльянскага
      манастыра:             пл.Свабоды 23/19
      а) манастырскi           (вул.Iнтэрнацыя-
      корпус               нальная)
      б) манастырскi           вул.Энгельса, 1
      корпус
      в) рэшткi Свята-          пл.Свабоды
      Духаўскай царквы

1а1Е400510 Будынак      1936 г.     вул.Свярдлова, 2 2  № 69 ад 27
      фабрыкi-кухнi                      лiстапада
                                  2001 г.

1а1Е400992 Адмiнiстрацыйны  1953 г.     вул.Свярдлова, 3 3  № 72 ад 3
      будынак                         красавiка
                                  2002 г.

1а1Е400616 Адмiнiстрацыйны  Пачатак ХХ ст.  вул.Свярдлова, 4 3  № 70 ад 18
      будынак                         студзеня
                                  2002 г.

1а1Е400993 Адмiнiстрацыйны  1953 г.     вул.Свярдлова, 5 3  № 72 ад 3
      будынак                         красавiка
                                  2002 г.

1а1Е400991 Адмiнiстрацыйны  1930-я гг.    вул.Свярдлова, 7 3  № 72 ад 3
      будынак                         красавiка
                                  2002 г.

1а1Е401011 Балюстрада i   1951 г.     пр.Ф.Скарыны (ад 2  № 72 ад 3
      агароджа моста           вул.Я.Купалы да    красавiка
      праз р.Свiслач на         пл.Перамогi)     2002 г.
      пр.Ф.Скарыны

1а1Е400570 Ансамбль     1940-1950 гг.  пр.Ф.Скарыны (ад 2  № 70 ад 18
      пр.Ф.Скарыны ў           пл. Незалежнасцi   студзеня
      складзе будынкаў          да вул.Варвашэнi   2002 г.
      i збудаванняў,           /Казлова)
      планiровачнай
      структуры,
      ландшафта,
      цэльных
      архiтэктурных
      комплексаў

1а1Е401012 Мост праз раку  1951 г.     пр.Ф.Скарыны   2  № 72 ад 3
      Свiслач                         красавiка
                                  2002 г.

1а1Е401014 Парадны ўваход у 1950-1960 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      парк iмя Горкага          (у пачатку      красавiка
      з дзвюма              вул.Фрунзе)      2002 г.
      ратондападобнымi
      альтанкамi на
      флангах

1а1Е400636 Парк iмя Я.Купалы 1949-1950 гг.  пр.Ф.Скарыны   3  № 70 ад 18
                       (у межах:       студзеня
                       пр.Ф.Скарыны -    2002 г.
                       вул.Я.Купалы -
                       р.Свiслач)

1а1Е400483 Парк iмя     1932 г.     пр.Ф.Скарыны   3  № 67 ад 16
      Чэлюскiнцаў                       кастрычнi-
                                  ка 2001 г.

1а1Е401006 Трыбуны з     1950-я гг.    пр.Ф.Скарыны   2  № 72 ад 3
      балюстрадай у                      красавiка
      Цэнтральным                       2002 г.
      скверы
      (Аляксандраўскi
      сад) з боку
      пр.Ф.Скарыны

1а1Е400482 Цэнтральны    1931 г.     пр.Ф.Скарыны   2  № 67 ад 16
      батанiчны сад                      кастрычнi-
      НАН РБ                          ка 2001 г.

1а1Е400484 Цэнтральны    1805 г.,     пр.Ф.Скарыны,   2  № 67 ад 16
      дзiцячы парк iмя                     кастрычнi-
      М.Горкага ў                       ка 2001 г.
      складзе:
      планiровачная   канец ХIХ -   вул.Фрунзе, 2
      структура,    пачатак ХХ ст.
      ландшафт,
      адмiнiстрацыйны
      будынак, агароджа

1а1Е400587 Цэнтральны сквер 1872 г.     пр.Ф.Скарыны   2  № 70 ад 18
      з дэкаратыўнай                      снежня
      скульптурнай                       2002 г.
      групай "Хлопчык з
      лебедзем"

1а1Е401022 Адмiнiстрацыйны  1963 г.     пр.Ф.Скарыны, 8  3  № 72 ад 3
      будынак                         красавiка
                                  2002 г.

1а1Е400588 Будынак      1949-1953 гг.  пр.Ф.Скарыны, 10 3  № 70 ад 18
      Галоўпаштамта                      снежня
                                  2002 г.

1а1Е400470 Гасцiнiчны    1958 г., 1969 г. пр.Ф.Скарыны, 11 3  № 66 ад 7
      комплекс "Мiнск"                     жнiўня
      (карпусы 1, 2)                      2001 г.

1а1Е400995 Жылы дом з    1952 г.     пр.Ф.Скарыны, 12 2  № 72 ад 3
      гандлёвымi                        красавiка
      памяшканнямi                       2002 г.

1а1Е400514 Жылы будынак з  1950-1954 гг.  пр.Ф.Скарыны, 13 3  № 69 ад 27
      кiнатэатрам                       лiстапада
      "Цэнтральны"                       2001 г.

1а1Е400996 Жылы дом з    1947-1951 гг.  пр.Ф.Скарыны, 14 2  № 72 ад 3
      гандлёвымi                        красавiка
      памяшканнямi                       2002 г.

1а1Е400998 Жылы дом з    1947-1951 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      гандлёвымi             16/32         красавiка
      памяшканнямi            (вул.Камсамоль-    2002 г.
                       cкая)

1а1Е400999 Адмiнiстрацыйны  1945-1947 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      будынак              17/30         красавiка
                       (вул.Камсамоль-    2002 г.
                       cкая)

1а1Е400545 Жылы дом     1948-1952 гг.  пр.Ф.Скарыны, 18 3  № 69 ад 27
                                  лiстапада
                                  2001 г.

1а1Е401002 Жылы дом з    1952 г.     пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      гандлёвымi             19/23         красавiка
      памяшканнямi            (вул.Камсамоль-    2002 г.
                       cкая)

1а1Е400589 Комплекс будынкаў 1947-1952 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 70 ад 18
      Нацыянальнага           20/вул.Ленiна,    студзеня
      банка Рэспублiкi          12, 14        2002 г.
      Беларусь

1а1Е400469 Будынак      1951 г.     пр.Ф.Скарыны, 21 2  № 66 ад 7
      дзяржаўнага                       жнiўня
      унiверсальнага                      2001 г.
      магазiна

1а1Е401004 Жылы дом з    1949-1954 гг.  пр.Ф.Скарыны, 22 2  № 72 ад 3
      гандлёвымi             (вул.Ленiна, 7,    красавiка
      памяшканнямi            вул.Энгельса,     2002 г.
                       10)

1а1Е401005 Жылы дом з    1949-1954 гг.  пр.Ф.Скарыны, 23 2  № 72 ад 3
      гандлёвымi             (вул.Ленiна, 5,    красавiка
      памяшканнямi            вул.Энгельса, 8)   2002 г.

1а1Е400590 Будынак былой   Сярэдзiна    пр.Ф.Скарыны, 24 2  № 70 ад 18
      духоўнай     ХIХ ст.                студзеня
      кансiсторыi                       2002 г.

1а1Е400475 Будынак      1954 г.     пр.Ф.Скарыны, 25 3  № 66 ад 7
      "Рэспублiканскi                     жнiўня
      палац культуры                      2001 г.
      прафсаюзаў"

1а1Е400632 Будынак      1951 г.     пр.Ф.Скары-    3  № 70 ад 18
      Дзяржаўнага музея         ны, 25А        студзеня
      гiсторыi Вялiкай                     2002 г.
      Айчыннай вайны

1а1Е400473 Адмiнiстрацыйны  1913 г.     пр.Ф.Скарыны, 26 3  № 66 ад 7
      будынак (былы                      жнiўня
      царкоўна-археала-                    2001 г.
      гiчны музей)

1а1Е401007 Адмiнiстрацыйны  1940-я гг.    пр.Ф.Скарыны, 27 2  № 72 ад 3
      будынак                         красавiка
                                  2002 г.

1а1Е401008 Жылы дом     1956-1957 гг.  пр.Ф.Скарыны, 28 2  № 72 ад 3
                                  красавiка
                                  2002 г.

1а1Е401009 Жылы дом з    1957 г.     пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      гандлёвымi             29/19         красавiка
      памяшканнямi            (вул.Я.Купалы)    2002 г.

1а1Е401010 Жылы дом з    1957 г.     пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      гандлёвымi             30/17         красавiка
      памяшканнямi            (вул.Я.Купалы)    2002 г.

1а1Е400633 Дом-музей I-га  Канец ХIХ ст.,  пр.Ф.Скарыны,   3  № 70 ад 18
      з'езда РСДРП   1948-1953 гг.  31А          студзеня
                                  2002 г.

1а1Е400468 Будынак      1958 г.     пр.Ф.Скарыны, 32 2  № 66 ад 7
      Беларускага                       жнiўня
      дзяржаўнага цырка                    2001 г.

1а1Е401070 Жылы дом     Пачатак ХХ ст., пр.Ф.Скарыны,   3  № 74 ад 7
               1980 г.     32А          чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е400619 Комплекс будынкаў Канец ХIХ -   пр.Ф.Скарыны,   3  № 70 ад 18
      былой       пачатак ХХ ст.  32Б          студзеня
      электрастанцыi                      2002 г.

1а1Е401013 Скверы на     1940-1950 гг.  пр.Ф.Скарыны   2  № 72 ад 3
      пл.Перамогi            (памiж        красавiка
                       праспектам i     2002 г.
                       мясцовымi
                       праездамi ўздоўж
                       дамоў №№ 31, 33,
                       35, 34, 36, 38)

1а1Е401015 Комплекс жылых  1951-1956 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      дамоў з              31/2 (вул.Ка-     красавiка
      памяшканнямi            мунiстычная)     2002 г.
      гандлёвага i            33, 35/1
      адмiнiстрацыйнага         (вул.Кiсялёва)
      прызначэння на
      першым паверсе

1а1Е401016 Комплекс жылых  1951-1956 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      дамоў з              34, 36,        красавiка
      памяшканнямi            вул.Фрунзе, 3,    2002 г.
      гандлёвага i            вул.Захарава,
      адмiнiстрацыйнага         22, 24,
      прызначэння на           вул.Румянцава,
      першым паверсе           1, 9

1а1Е401017 Жылы дом з    1939 г., 1947 г. пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      памяшканнямi            37/2         красавiка
      гандлёвага             (вул.Кiсялёва)    2002 г.
      прызначэння на
      першым паверсе

1а1Е401019 Жылы дом з    1951-1956 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      памяшканнямi            39/1         красавiка
      гандлёвага             (вул.Варвашэнi)    2002 г.
      прызначэння на
      першым паверсе

1а1Е401018 Жылы дом з    1939 г., 1947 г. пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      памяшканнямi            40/17         красавiка
      гандлёвага             (вул.Захарава)    2002 г.
      прызначэння на
      першым паверсе

1а1Е401020 Жылы дом з    1951-1956 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 72 ад 3
      памяшканнямi            42/2         красавiка
      гандлёвага,            (вул.Казлова)     2002 г.
      адмiнiстрацыйнага
      прызначэння на
      першым паверсе

1а1Е400626 Жылы дом     1936-1937 гг.  пр.Ф.Скарыны, 43 2  № 70 ад 18
                                  студзеня
                                  2002 г.

1а1Е401085 Жылыя дамы з   1940-1950 гг.  пр.Ф.Скарыны,   3  № 74 ад 7
      памяшканнямi            44, 46, 47, 48/2   чэрвеня
      гандлёвага i                       2002 г.
      адмiнiстрацыйнага
      прызначэння

1а1Е400625 Троiцкi      1861-1874 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 70 ад 18
      залатагорскi            44А          снежня
      касцёл св.Роха                      2002 г.

1а1Е400287 Комплекс будынкаў 1930-1960 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 49 ад 23
                       49, 51, 51А,     снежня
                       вул.Я.Коласа, 2    1998 г.

1а1Е400627 Будынак      1955-1959 гг.  пр.Ф.Скарыны, 50 3  № 70 ад 18
      Беларускай                        студзеня
      дзяржаўнай                        2002 г.
      фiлармонii

1а1Е400518 Будынак былога  1929-1931 гг.  пр.Ф.Скарыны, 64 3  № 69 ад 27
      тэрапеўтычна-                      лiстапада
      хiрургiчнага                       2001 г.
      корпуса

1а1Е401023 Комплекс будынкаў 1932 г.,              2  № 72 ад 3
      БНТУ ў межах,   1936 г.,                красавiка
      згодна дадатку:  1950-я гг.               2002 г.
      а) галоўны корпус         пр.Ф.Скарыны, 65
      б) iнтэрнат № 2          пр.Ф.Скарыны, 67
      в) вучэбны корпус         пр.Ф.Скарыны,
      № 18                67/2
      г) вучэбны             вул.Я.Коласа, 14
      корпус № 9
      д) сталовая            вул.Я.Коласа, 18
      е) iнтэрнат № 3          пр.Ф.Скарыны, 63
      ж) iнтэрнат № 4          пр.Ф.Скарыны, 61
      з) вучэбны корпус         пр.Ф.Скарыны,
      № 4                59/1
      i) жылы будынак          пр.Ф.Скарыны, 65
      рэктара
      к) клуб              пр.Ф.Скарыны, 65
      л) вучэбны корпус         пр.Ф.Скарыны,
                       65/2
      м) вучэбны корпус         вул.Я.Коласа,
      № 13                22/2
      н) вучэбны             вул.Я.Коласа,
      корпус № 14            22/3
      о) вучэбны корпус         вул.Я.Коласа, 24
      № 7

1а1Е400621 Будынак Акадэмii 1932-1939 гг.  пр.Ф.Скарыны, 66 2  № 70 ад 18
      навук Беларусi                      студзеня
                                  2002 г.

1а1Е400628 Дом друку     1935 г.     пр.Ф.Скарыны,   2  № 70 ад 18
                       77-79         студзеня
                                  2002 г.

1а1Е400511 Будынак      1947-1953 гг.  пр.Ф.Скарыны, 81 3  № 69 ад 27
      Беларускай                        лiстапада
      акадэмii                         2001 г.
      мастацтваў

1а1Е400321 Жылы дом     1939-1941 гг.  пр.Ф.Скарыны, 91 2  № 56 ад 20
                                  студзеня
                                  2000 г.

1а1Е400322 Жылы дом     1939-1941 гг.  пр.Ф.Скарыны, 93 2  № 56 ад 20
                                  студзеня
                                  2000 г.

1а1Е400623 Будынак      1960 г.     пр.Ф.Скарыны, 98 3  № 70 ад 18
      кiнастудыi                        снежня
      "Беларусьфiльм"                     2002 г.

1а1Е400472 Будынак      1934 г.     пр.Ф.Скарыны,   2  № 66 ад 7
      абсерваторыi            110          жнiўня
                                  2001 г.

1а1Е400663 Мазаiка на дамах 1970-1980 гг.  пр.Ф.Скарыны,   2  № 71 ад 28
      па пр.Ф.Скарыны          131-1, 143-1,     лютага
      (аўтар               155-1,        2002 г.
      Кiшчанка А.М.)           вул.Калiноўс-
                       кага, 82-2

1а1Е400139 Помнiк      1991-1996 гг.  Траецкае     2  № 43 ад 2
      воiнам-iнтэрна-          прадмесце       красавiка
      цыяналiстам                       1998 г.

1а1Е400665 Роспiсы      1970-1980 гг.  вул.Ульянаўс-   2  № 71 ад 28
      "Пачынальнiкi" у          кая, 8        лютага
      лiцэi БДУ (аўтар                     2002 г.
      Вашчанка Г.Х)

1а1Е400497 Жылы дом     1927 г.     вул.Ульянаўская, 3  № 67 ад 16
                       29          кастрычнi-
                                  ка 2001 г.

1а1Е400408 Адмiнiстрацыйны  1932 г.     вул.Усходняя, 34 3  № 63 ад 30
      будынак                         студзеня
                                  2001 г.

1а1Е400618 Сядзiба      ХIХ ст.     вул.Фiлiмонава,  3  № 70 ад 18
      Ваньковiча:            24          снежня
      а) сядзiбны дом                     2002 г.
      б) алея

1а1Е400620 Будынкi былога  1-я палова    вул.Фрунзе, 19  3  № 70 ад 18
      вайсковага    ХIХ ст.                снежня
      шпiталя:                         2002 г.
      а) лячэбны корпус
      б) флiгелi

1а1Е401082 Комплекс     1953-1956 гг.,  вул.В.Харужай,  3  № 74 ад 7
      вытворчых     1955-1961 гг.  1, 2         чэрвеня
      будынкаў                         2002 г.

1а1Е401071 Будынак      Пачатак ХХ ст.  Цэнтральны сквер 3  № 74 ад 7
      грамадскага                       чэрвеня
      туалета                         2002 г.

1а1Е401079 Будынак      1946-1956 гг.  вул.Чкалава,   3  № 74 ад 7
      аэравакзала            38/1         чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е400067 Будынкi стаўняў  1880-1905 гг.  вул.Чыжэўскiх   3  № 13 ад 8
      на гаспадарчым                      снежня
      двары с-са                        1994 г.
      "Лошыца"

1а1Е400492 Лошыцкi      2-я палова ХVIII пр.Чыжэўскiх, 10 2  № 67 ад 16
      сядзiбна-паркавы - 2-я палова              кастрычнi-
      комплекс     ХIХ ст.                ка 2001 г.

1а1Е401093 Забудова     1940-1950 гг.  вул.Чырвонаар-  3  № 74 ад 7
      вул.Чырвонаармей-         мейская, 6, 7,    чэрвеня
      скай                10, 12, 15      2002 г.

1а1Е400581 Будынак Дома   1939 г.     вул.Чырвонаар-  2  № 70 ад 18
      афiцэраў              мейская, 3      снежня
                                  2002 г.

1а1Е400592 Будынак      1932 г.     вул.Чырвонаар-  2  № 70 ад 18
      Нацыянальнай            мейская, 9      снежня
      бiблiятэкi                        2002 г.
      Беларусi

1а1Е400591 Будынак сярэдняй 1936 г.     вул.Чырвонаар-  3  № 70 ад 18
      школы № 4 iмя           мейская, 11      снежня
      С.М.Кiрава                        2002 г.

1а1Е400413 Жылы дом     1951-1953 гг.  вул.Чырвоная, 3  3  № 63 ад 30
                                  студзеня
                                  2001 г.

1а1Е400414 Жылы дом     1951-1953 гг.  вул.Чырвоная, 5  3  № 63 ад 30
                                  студзеня
                                  2001 г.

1а1Е401083 Адмiнiстрацыйны  1962 г.     вул.Энгельса, 4  3  № 74 ад 7
      будынак                         чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401084 Адмiнiстрацыйны  1962 г.     вул.Энгельса, 6  3  № 74 ад 7
      будынак                         чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е400476 Будынак      1890 г.     вул.Энгельса, 7  3  № 66 ад 7
      Нацыянальнага                      жнiўня
      Акадэмiчнага                       2001 г.
      тэатра iмя
      Я.Купалы

1а1Е401087 Жылы дом з    1940-1950 гг.  вул.Энгельса, 12 3  № 74 ад 7
      памяшканнямi                       чэрвеня
      грамадскага                       2002 г.
      прызначэння

1а1Е401072 Жылы дом     2-я палова    вул.Энгельса, 18 3  № 74 ад 7
               ХIХ ст.                чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е400585 Будынак тэатра  1965 г.     вул.Энгельса, 20 3  № 70 ад 18
      лялек i                         снежня
      кiнатэатра                        2002 г.
      "Пiянер"

1а1Е400509 Будынак тэатра  1937 г.     вул.Энгельса, 26 2  № 69 ад 27
      юнага гледача                      лiстапада
                                  2001 г.

1а1Е400309 Жылы дом     Канец ХIХ ст.  вул.Энгельса, 28 3  № 50 ад 10
                                  студзеня
                                  1999 г.

1а1Е401073 Жылы дом     Канец ХIХ ст.  вул.Энгельса,   3  № 32 ад 7
                       32А          чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401074 Жылы дом     Канец ХIХ ст.  вул.Энгельса, 34 3  № 74 ад 7
                                  чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е401075 Жылы дом     Пачатак ХХ ст.  вул.Энгельса,   3  № 74 ад 7
                       34А          чэрвеня
                                  2002 г.

1а1Е402807 Лагер смерцi   1941-1944 гг.  г.Мiнск      3  № 81 ад 22
      "Трасцянец"                       студзеня
                                  2003 г.

1а1Е402872 Масюкоўшчынскi  1941-1944 гг.  на перасячэннi  3  № 81 ад 22
      лагер смерцi            вул.Нарачанскай    студзеня
                       i дарогi       2003 г.
                       Мiнск-Заслаўе

1а1Е404433 Вайсковыя     1941-1944 гг.  вул.Казлова    3  № 81 ад 22
      могiлкi                         студзеня
                                  2003 г.

1а1Е404454 Надмагiльны    1970 г.     Вайсковыя     2  № 88 ад 28
      помнiк Я.Коласу          могiлкi        жнiўня
      (ск.В.Ананька,           (вул.Казлова)     2003 г.
      Н.Якавенка,
      арх.М.Мызнiкаў)

1а1Е404455 Надмагiльны    1971 г.     Вайсковыя     2  № 88 ад 28
      помнiк Я.Купалу          могiлкi        жнiўня
      (ск.А.Анiкейчык,          (вул.Казлова)     2003 г.
      А.Заспiцкi,
      арх.М.Мызнiкаў)

1а1Е404456 Надмагiльны    1948 г.,     Вайсковыя     2  № 88 ад 28
      помнiк      1958 г.     могiлкi        жнiўня
      М.Д.Мiцкевiчу           (вул.Казлова)     2003 г.
      (аўтар невядомы,
      аўтар барэльефа
      З.Азгур,
      арх.Г.Заборскi) 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 1   дополнено   позициями   постановлением
     Министерства культуры от 28 декабря 2004  г.  №  32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

1а1Е404434 Усходнiя могiлкi 1970-я гг.    пр.Ф.Скарыны   3  № 81 ад 22
                                  студзеня
                                  2003 г. 
    ___________________________________________________________--
     Позиция - в редакции постановления Министерства культуры от
     28 декабря 2004 г. № 32 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/11970 от 10.01.2005 г.)

1а1Е404434 Усходнiя     1941-1944 гг.  Маскоўская    3  № 81 ад 22
      могiлкi              шаша         студзеня
                                  2003 г.
    ___________________________________________________________--

1а1Е404442 Надмагiльны    1978 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      Л.I.Бядзе                        2003 г.
      (ск.I.Мiско,
      арх.Ю.Казакоў)

1а1Е404443 Надмагiльны    1962 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      I.М.Балоцiну                       2003 г.
      (ск.З.Азгур)

1а1Е404444 Надмагiльны    1974 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк П.Глебку          могiлкi        жнiўня
      (ск.З.Азгур)                       2003 г.

1а1Е404445 Надмагiльны    1974 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      Р.Я.Кiсялёву                       2003 г.
      (ск.С.Селiханаў,
      арх.Л.Левiн)

1а1Е404446 Надмагiльны    1984 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      Ц.Я.Кiсялёву                       2003 г.
      (ск.С.Вакар,
      арх.Ю.Казакоў)

1а1Е404447 Надмагiльны    1971 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      В.Ф.Купрэвiчу                      2003 г.
      (ск.З.Азгур)

1а1Е404448 Надмагiльны    1979 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      М.Лынькову                        2003 г.
      (ск.А.Анiкейчык,
      арх.Ю.Градаў,
      Л.Левiн)

1а1Е404449 Надмагiльны    1984 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      П.М.Машэраву                       2003 г.
      (ск.А.Анiкейчык,
      арх.Ю.Градаў,
      Л.Левiн)

1а1Е404450 Надмагiльны    1980 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      I.Мележу                         2003 г.
      (ск.С.Вакар,
      арх.Ю.Казакоў)

1а1Е404451 Надмагiльны    1975 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      С.В.Прытыцкаму                      2003 г.
      (ск.А.Анiкейчык,
      арх.Л.Левiн,
      Ю.Градаў)

1а1Е404452 Надмагiльны    1978 г.     Усходнiя     2  № 88 ад 28
      помнiк               могiлкi        жнiўня
      Ф.А.Сурганаву                      2003 г.
      (ск.А.Анiкейчык,
      арх.Л.Левiн,
      Ю.Градаў) 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 1   дополнено   позициями   постановлением
     Министерства  культуры  от  28 декабря 2004 г. № 32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

1а1Е404441 Бюст       1978 г.     вул.Сурганава   2  № 88 ад 28
      Я.Б.Зяльдовiча                      жнiўня
      (ск.Л.Крамнёва,                     2003 г.
      арх.В.Шыраева) 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 1 дополнено позицией постановлением Министерства
     культуры от 28 декабря 2004 г. № 32 (зарегистрировано в
     Национальном реестре - № 8/11970 от 10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

                    Дадатак 2
                    да пастановы Мiнiстэрства
                    культуры Рэспублiкi Беларусь
                    10.04.2003 № 11

   Матэрыяльныя нерухомыя гiсторыка-культурныя каштоўнасцi

             Брэсцкая вобласць

               г.Брэст

----------T-----------------T----------------T----------------T----T----------
     ¦         ¦        ¦        ¦  ¦Абгрунта-
     ¦         ¦        ¦        ¦  ¦ванне
     ¦         ¦        ¦        ¦  ¦статуса
     ¦         ¦        ¦        ¦Ка- ¦каштоўнас-
     ¦         ¦        ¦        ¦тэ- ¦цi, номер
     ¦         ¦        ¦        ¦го- ¦i дата
 Шыфр  ¦Назва каштоўнасцi¦  Датыроўка  ¦Месцазнаходжанне¦рыя ¦пратакола
     ¦         ¦  каштоўнасцi ¦ каштоўнасцi  ¦каш-¦Навукова-
     ¦         ¦        ¦        ¦тоў-¦метадычнай
     ¦         ¦        ¦        ¦на- ¦рады па
     ¦         ¦        ¦        ¦сцi ¦пытаннях
     ¦         ¦        ¦        ¦  ¦гiсторыка-
     ¦         ¦        ¦        ¦  ¦культурнай
     ¦         ¦        ¦        ¦  ¦спадчыны
----------+-----------------+----------------+----------------+----+----------
  1   ¦    2    ¦    3    ¦    4    ¦ 5 ¦   6
----------+-----------------+----------------+----------------+----+----------

1а1Р000669 Гiстарычны цэнтр ХIХ - пачатак ХХ г.Брэст      2  № 71 ад 28
      г.Брэста: будынкi ст.ст.                 лютага
      i збудаваннi,                      2002 г.
      планiровачная
      структура,
      ландшафт i
      культурны пласт
      на тэрыторыi,
      абмежаванай: з
      поўначы -
      чыгуначнай
      лiнiяй, з усходу
      - бульварамi
      Шаўчэнкi i
      Касманаўтаў, з
      поўдня -
      р.Мухавец, з
      захаду -
      вул.Ленiна,
      уключаючы
      забудову
      вул.Леванеўскага

1а1Р002794 Будынак Брэсцкай 1901 г., 30-я  вул.Арджанiкi-  3  № 80 ад 18
      абласной     гг. ХХ ст.    дзэ, 14        снежня
      фiлармонii                        2002 г.

1а1Р000565 Брэсцкая     1836-1842 гг.,  заходняя     1  № 70 ад 18
      крэпасць.     1911-1914 гг.,  ўскраiна горада    студзеня
      Мемарыяльны    1971 г.                2002 г.
      комплекс
      "Брэсцкая
      крэпасць-герой"

1а1Р000427 Мiкалаеўская   ХIХ ст.     Брэсцкая     3  № 64 ад 27
      царква               крэпасць       сакавiка
                                  2001 г.

1а1Р002853 Гарадзiшча    XI-XIV ст.ст.  Брэсцкая     3  № 79 ад 4
      старажытнага            крэпасць,       снежня
      Бярэсця              Валынскае       2002 г.
                       умацаванне

1а1Р004759 Будынак      1928 г.     вул.Будзёнага,  3  № 96 ад 27
      гарадскога суда          31          красавiка
                                  2004 г. 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 2 дополнено позицией постановлением Министерства
     культуры от 28 декабря 2004 г. № 32 (зарегистрировано в
     Национальном реестре - № 8/11970 от 10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

1а1Р003455 Мемарыяльны            Гарнiзонныя    3  № 82 ад 25
      ансамбль              могiлкi        лютага
                                  2003 г.

1а1Р000979 Казармы      Канец ХIХ ст.  Паўночны гарадок 3  № 71 ад 28
                                  лютага
                                  2002 г.

1а1Р000668 Чыгуначны вакзал 1886 г., 1956 г. у паўночна-за-  2  № 71 ад 28
      з будынкам             ходняй частцы     лютага
      прычыгуначнага           горада        2002 г.
      паштамта

1а1Р000425 Адмiнiстрацыйны  ХIХ ст.     вул.Камсамоль-  3  № 64 ад 27
      будынак              ская, 40       сакавiка
                                  2001 г.

1а1Р004462 Бюст       1979 г.     бульвар      2  № 88 ад 28
      П.I.Клiмука            Касманаўтаў      жнiўня
      (ск.I.Мiско,                       2003 г.
      арх.С.Баткоўскi)

1а1Р004763 Забудова     1920-1930 гг.  вул.Ленiна, 7,  3  № 96 ад 27
      пл.Ленiна             9, 11, 13, 15     красавiка
                                  2004 г.

1а1Р004762 Кафедральны    1856 г.     вул.Ленiна, 34  3  № 96 ад 27
      касцёл                          красавiка
      Святога крыжа                      2004 г.

1а1Р004461 Помнiк      1958 г.     пл.Ленiна     2  № 88 ад 28
      У.I.Ленiну                        жнiўня
      (ск.М.Ластачкiн,                     2003 г.
      арх.Г.Заборскi)

1а1Р004761 Свята-Сiмяонаўскi 1865 г.     вул.К.Маркса,   3  № 96 ад 27
      сабор               84          красавiка
                                  2004 г. 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 2   дополнено   позициями   постановлением
     Министерства культуры от 28 декабря 2004  г.  №  32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

1а1Р002854 Бескурганны    II-III ст.ст.  вул.Маскоўская,  3  № 79 ад 4
      могiльнiк. Раннi          215, 217, 219     снежня
      жалезны век                       2002 г.

1а1Р004760 Адмiнiстрацыйны  Сярэдзiна    пр.Машэрава, 32  3  № 96 ад 27
      будынак      ХIХ ст.                красавiка
                                  2004 г. 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 2 дополнено позицией постановлением Министерства
     культуры от 28 декабря 2004 г. № 32 (зарегистрировано в
     Национальном реестре - № 8/11970 от 10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

1а1Р003454 Брацкая магiла  1944-1945 гг.  Парк культуры i  3  № 82 ад 25
                       адпачынку iмя     лютага
                       1 Мая         2003 г.

1а1Р000750 Адмiнiстрацыйны  ХIХ ст.     вул.Пушкiнская,  2  № 71 ад 28
      будынак              10          лютага
                                  2002 г.

1а1Р004747 Свята-      1906 г.     г.Брэст,     3  № 96 ад 27
      Мiкалаеўская            вул.Савецкая,     красавiка
      Брацкая царква           10          2004 г. 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 2 дополнено позицией постановлением Министерства
     культуры от 28 декабря 2004 г. № 32 (зарегистрировано в
     Национальном реестре - № 8/11970 от 10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

             Брэсцкая вобласць

1а1(Р, М,  Дуга мерыдыяна  ХIХ ст.     Брэсцкая     0  № 73 ад 30
Е, К)    Струве               вобласць       красавiка
201025   (21 пункт)                        2002 г.

             Баранавiцкi раён

1а1М303457 Брацкая магiла  1941-1944 гг.  г.Баранавiчы,   3  № 82 ад 25
                       вул.Загарадная    лютага
                                  2003 г. 
    ___________________________________________________________--
     Позиция - в редакции постановления Министерства культуры от
     28 декабря 2004 г. № 32 (зарегистрировано в Национальном
     реестре - № 8/11970 от 10.01.2005 г.)

1а1М303457 Брацкая магiла           г.Баранавiчы,   3  № 82 ад 25
                       вул.Загарадная    лютага
                                  2003 г.
    ___________________________________________________________--

1а1М304597 Магiла Героя   1946 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      Савецкага             вул.Загарадная,    студзеня
      Саюза Накане-           на могiлках      2004 г.
      чнiкава А.Г.

1а1М304598 Магiла Героя   1945 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      Савецкага             вул.Загарадная,    студзеня
      Саюза               на могiлках      2004 г.
      Матронiна В.I.

1а1М304599 Магiла      1946 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      двойчы Героя            вул.Загарадная,    студзеня
      Савецкага Саюза          на могiлках      2004 г.
      Сцепанiшчава М.Т.

1а1М304600 Магiла      1943 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      падпольшчыка            вул.Загарадная,    студзеня
      Дарашэвiча М.Ф.          на могiлках      2004 г.
      i яго родных

1а1М304601 Брацкая магiла  1944 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      падпольшчыкаў           вул.Загарадная,    студзеня
      (3 чал.)              на могiлках      2004 г.

1а1М304602 Брацкая магiла  1944 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      савецкiх              вул.Загарадная,    студзеня
      воiнаў (2 чал.)          на могiлках      2004 г.

1а1М304603 Магiла      1944 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      генерал-маёра           вул.Загарадная,    студзеня
      Рагулi I.Л.            на могiлках      2004 г.

1а1М304604 Магiла Героя   1944 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      Савецкага             вул.Загарадная,    студзеня
      Саюза Лiсiна I.П.         на могiлках      2004 г.

1а1М304605 Брацкая магiла  1944 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      падпольшчыкаў           вул.Загарадная,    студзеня
      (9 чал.)              на могiлках      2004 г.

1а1М304606 Брацкая магiла  1944-1945 гг.  г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      савецкiх              вул.Загарадная,    студзеня
      воiнаў (5 чал.)          на могiлках      2004 г.

1а1М304607 Брацкая магiла  1941 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      савецкiх              вул.Загарадная,    студзеня
      воiнаў (4 чал.)          на могiлках      2004 г.

1а1М304608 Брацкая магiла  1944-1945 гг.  г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      савецкiх              вул.Загарадная,    студзеня
      воiнаў (3 чал.)          на могiлках      2004 г.

1а1М304609 Брацкая магiла  1941 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      савецкiх              вул.Загарадная,    студзеня
      воiнаў (20 чал.)          на могiлках      2004 г.

1а1М304610 Брацкая магiла  1944-1945 гг.  г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      савецкiх              вул.Загарадная,    студзеня
      воiнаў (4 чал.)          на могiлках      2004 г.

1а1М304765 Брацкая магiла  1944 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      савецкiх              вул.Загарадная,    студзеня
      воiнаў (3 чал.)          на могiлках      2004 г.

1а1М304611 Магiла ахвяр   1942 г.     г.Баранавiчы,   3  № 93 ад 27
      фашызму -             вул.Загарадная,    студзеня
      польскiх              на могiлках      2004 г.
      грамадзян

1а1М304464 Бюст       1949 г.     г.Баранавiчы,   2  № 88 ад 28
      С.I.Грыцаўца            вул.Камсамоль-    жнiўня
                       ская         2003 г. 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 2   дополнено   позициями   постановлением
     Министерства культуры от 28 декабря 2004  г.  №  32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

1а1М301106 Будынак      1930-я гг.    г.Баранавiчы,   3  № 76 ад 9
      радыёстанцыi            вул.Камсамоль-    кастрычнi-
                       ская, 65       ка 2002 г.

1а1М300670 7 мазаiчных    1924-1931 гг.  г.Баранавiчы,   2  № 88 ад 28
      пано                вул.Куйбышава     жнiўня
      Пакроўскага                       2003 г.
      сабора 
    ___________________________________________________________--
     Приложение 2   дополнено   позицией   постановлением
     Министерства культуры от 28 декабря 2004  г.  №  32
     (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/11970 от
     10.01.2005 г.)
    ___________________________________________________________--

1а1М300670 Пакроўскi сабор  1924-1931 гг.  г.Баранавiчы,   2  № 71 ад 28
                       вул.Куйбышава     лютага
                                  2002 г.

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30


<<< Главная страница | < Назад

<<<<                                                                                         >>>>


Новости партнеров
pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net
2004-2015 Республика Беларусь
Rambler's Top100
Разное


Разное
Спецпроект "Тюрьма"

 

Право России